НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /№06/

 

       

       2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                                                                                            Хан-Уул дүүрэг

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврын товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

ЗДТГ-ын Хууль зүй, архивын тасаг, Худалдан авах ажиллагааны алба

/Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/


Худалдан авах ажиллагааны үйл ажиллагааг хууль, дүрэм журмын хүрээнд ил тод нээлттэй, иргэдийн төлөөлөл, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийг оролцуулан зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан танилцуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

2

ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

Нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа гэрэлтүүлгийн ажлыг “Нэг стандарттай - Нэг шаардлагатай” болгох, гэрэлтүүлгийг өнгө үзэмтэй, байнгын ажиллагаатай, чанарын шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй байхад анхаарч ажиллах, Гэрэлтүүлгийн шонд байгаа кабелийн болон цахилгааны утасны асуудлыг цэгцлэх, гэрэлтүүлгийн шон, гэрэлтүүлгийг нэг стандарттай болгох ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

3

ЗДТГ-Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн төв

Нийслэлийн хотын иргэдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд онцгой анхаарах, эрүүл мэндийн үйлчилгээний стандарт шаардлага анхан шатны байгууллагаас дээд шатанд хүртэл мөрдүүлж, ажлаа уялдуулж ажиллах. Өрхийн эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

4

ЗДТГ –ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Боловсролын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, авто зам болон ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн тоглоомын талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гудамж талбайд ил задгай кабелийн болон цахилгааны утасны аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

5

ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, /нийт байгууллага/

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн “Иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” 119 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг заалт бүрээр хангаж ажиллах. “Бидний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал” нэг өдрийг cap бүрийн 09-ний өдөрт товлон өмчийн төрөл үл хамааран, нутгийн захиргааны болон бусад бүх байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан, иргэдээс эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр өөрийн амьдарч, ажиллаж, амарч буй орчин, нөхцөл байдалд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээ авах, зөрчил дутагдлыг арилгуулах чиглэлээр харилцан шаардлага тавьж, биелүүлэх өдөр болгох ажлыг зохион байгуулах.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

6

ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Хороодын Засаг дарга

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч дүүргүүдийн Засаг дарга, хороодын Засаг дарга, Иргэдтэй уулзах уулзалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, Уулзалтын хуваарь, дүүрэг, хороодод тулгамдсан асуудлуудыг судалж хамтран шийдвэрлэх асуудлуудыг тодорхой болгох.

Ажлын 6 хоног

Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

Жич: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2019.03.26-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө /khanuul.1208@gmail.com/  цахим хаягаар хүлээн авна.

 

 

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1289
23892
131598
4197419

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc