14 C
Ulaanbaatar
2022/09/27 [12:56:57]
Хан-Уул

ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

REALADMIN
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
  • ЗДТГ-ын 2021 жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
  • ЗДТГ-ын 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.