20 C
Ulaanbaatar
2021/07/24 [12:46:55]
Хан-Уул

ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

admin
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг  энд дарж үзнэ үү.

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  •  ЗДТГ-ын 2017 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг  энд дарж үзнэ үү.

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
  • ЗДТГ-ын 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.