Хан-Уул

ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

REALADMIN
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
  • ЗДТГ-ын 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан 
  • ЗДТГ-ын 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.
  • ЗДТГ-ын 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг энд дарж үзнэ үү.