20 C
Ulaanbaatar
2021/07/24 [13:27:59]
Хан-Уул

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

admin

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Аудитын мэдээлэл

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

1.Төлөвлөгөө

1. ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
jpg2pdf

 

2. ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

jpg2pdf (1)

3. Тендерийн нээлт

4. Үр дүн

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Аудитын мэдээлэл

2019 оны тайлан

2019 оны тайлан

2020 оны тайлан
2021 audit

2021 оны эхний хагас жилийн тайлан
2020 audit