Хан-Уул

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

REALADMIN

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Аудитын мэдээлэл

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЗДТГ-ын Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт мөрдөгдөж байгаа журам

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бусад бодлогын баримт бичиг

ДЗД-ын ҮАХ-ийн 2022 оны биелэлт

ДЗДҮАХ-баталсан

2021-2024 on

2021 tolovlogoo final

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Дүүргийн авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2021

 

Ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагаа

Ёс зүйн дэд хорооны 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Yos-zui-tuluvluguu

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сургалт ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт

Сургалт-ажиллах-нөхцөл-нийгмийн-баталгааг-хангах-хөтөлбөрийн-биелэлтБайгууллагын албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээг мэдээлэх хуудас

Байгууллагын-албан-хаагчдын-гүйцэтгэлийн-үнэлгээг-мэдээлэх-хуудасЗэрэг дэв түүний нэмэгдэл олгосон албан хаагчид

Зэрэг-дэв-түүний-нэмэгдэл-олгосон-албан-хаагчид-2023ХУД ЗДТГ Тангараг өргөсөн албан хаагчид

ХУД-ЗДТГ-Тангараг-өргөсөн-албан-хаагчид-2023Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам болон Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Ёс-зүйн-зөвлөлийн-бүрэлдэхүүн-ажиллах-журам-болон-Төрийн-албан-хаагчийн-ёс-зүйн-дүрэм-2Сургалт ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2023 төлөвлөгөө

Сургалт-ажиллах-нөхцөл-нийгмийн-баталгааг-хангах-хөтөлбөр-2023-төлөвлөгөө

Аудитын мэдээлэл

2023 оны төлөвлөгөө
2023-оны-төлөвлөгөө2022 oны тайлан
ШИНЭ ТАЙЛАН
2022 oны төлөвлөгөө
2.Дотоод-аудитын-төлөвлөгөө-2022-rotated
2021 оны дүгнэлт
Аудит дүгнэлт 2021
2021 оны тайлан
2020 audit
2021 оны Төлөвлөгөө 
Төлөвлөгөө-2021