20 C
Ulaanbaatar
2021/07/24 [13:30:11]
Хан-Уул

ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

admin
ЗДТГ-ын 2017 оны календарчилсан төлөвлөгөө, биелэлт 
 • ЗДТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2017 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны календарчилсан  төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт энд дарж орно уу

 

ЗДТГ-ын 2018 оны календарчилсан төлөвлөгөө, биелэлт 
 • ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны календарчилсан  төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт энд дарж орно уу

 

ЗДТГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт 
 • ЗДТГ-ын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2019 оны сүүлийн хагас жилийн үйл ажиллагааны шинэчилсэн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн тайланг энд дарж үзнэ үү
 • ЗДТГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү

 

ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт 
 • ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу
 • ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт энд дарж орно уу