9 C
Ulaanbaatar
2021/09/19 [04:27:53]
Хан-Уул

ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

REALADMIN

ЗДТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт 

  • ЗДТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө энд дарж  орно уу
  • ЗДТГ-ын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу
ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт 
  • ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө энд дарж орно уу
  • ЗДТГ-ын 2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт энд дарж орно уу
  • ЗДТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт энд дарж орно уу