Хан-Уул
ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБА БОЛОН
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР,
ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХЭЛТЭС, АЛБАДЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ДУГААР

Удирдлагууд

Овог нэр Албан тушаал Утас
1 Г.Батсайхан Хурлын дарга 99110983
2 Я.Энхбаатар Хурлын даргын зөвлөх 99112437

Ажлын алба

1 О.Гансүх Ажлын албаны дарга
2 Хуралдаан зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга
3 Г.Эрхэмбаяр Хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтан 98222300
4 Б.Дуламсүрэн Ерөнхий нягтлан бодогч 99111351
5 Захиргаа зохион байгуулалтын ахлах мэргэжилтэн
6 Ц.Гантуяа Нярав, архивын ажилтан 90098119
7 С.Цэнгэлмаа Хуралдаан, жендэрийн асуудал хариуцсан ажилтан 99870926
8 Н.Булган Хурлын хороо, шагнал хариуцсан ажилтан 99024148
9 Г.Мөнхсайхан Зөвлөлийн хуралдаан, төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан 91161516
10 Б.Батцогт Зураглаач, тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан 88027864
11 Ш.Баттулга Жолооч 88192399

Хууль эрх зүй, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Г.Түвшинбаатар Хууль, эрх зүй, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 70132496
Ц.Уртнасан Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99929387
Хяналт үнэлгээ, шашин хариуцсан ажилтан
Э.Ганхүрэм Хуулийн сурталчилгаа хариуцсан ажилтан 99194737
Г.Марал Гадаад харилцааны ажилтан 99102263
Ц.Золжаргал Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт, иргэдийн нийтийн хурал хариуцсан ажилтан 94100072
Н.Алимаа Иргэдийн оролцоо, олон нийттэй харилцах ажилтан

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл

Э.Батмөнх ГХУСАЗСЗ-ийн Ажлын албаны дарга 91093900
Б.Номингэрэл Хуулийн судалгаа, олон нийтийн ажил хариуцсан ажилтан 99957217
А.Үлэмж Хуулийн сургалт сурталчилгаа, эргүүл хариуцсан ажилтан 99072268

Улс төрийн албан тушаалтан

Э.Халиун Хурлын даргын шуурхай асуудал хариуцсан ажилтан 88108943
Д.Баасандорж Намын бүлэг хариуцсан ажилтан 91111670
Б.Хосбаяр Намын бүлэг хариуцсан ажилтан 99604262

Засаг даргын Тамгын газар

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Ж.Алдаржавхлан Засаг дарга .

7777-1965

.

2 Б.Цэрэн Засаг даргын орлогч
3 С.Энхбаяр Тамгын газрын дарга

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 З.Буянт Хэлтсийн дарга 99994023
2 Ч.Ариунжаргал Захиргааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан  мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 88016365
3 Б.Саранцацрал Хүний нөөц, ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн 99814456
4 Б.Ариунаа Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 88181235
5 О.Одцэрэн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн 89872870
6 Г.Однаран Хороо хариуцсан мэргэжилтэн 80080181
7 С.Тунгалагмөрөн Хороо хариуцсан ажилтан 99158209
8 Г.Эрдэнэсугар Өргөдөл, гомдол, нэг цэгийн үйлчилгээний ажилтан 89851582
9 И.Бадамгарав Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан 91174515
10 Э.Цэвэлмаа Бичиг хэргийн эрхлэгч 88068639
Аж ахуйн тасаг
1 Ч.Мөнхгэрэл Өмчийн бүртгэл ашиглалт хариуцсан  мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 99130855
2 Г.Сарангэрэл Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн 99094638
3 А.Азжаргал Ерөнхий нягтлан бодогч 99199899
4 Б.Янжмаа Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч 88079830
5 Ч.Эрдэнэчимэг Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч 88015272
6 Б. Долгор Нярав 88565767
7 Г.Энх-Амгалан Нярав 80075558
8 Б.Мөнхбаатар Жолооч 88088542

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 М.Цогзолмаа Хэлтсийн дарга 99114608
2 Ц.Лхагвасүрэн Төсвийн салбарын мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 88653553
3 Б.Туул Ерөнхий нягтлан бодогч 88104441
4 Б.Тулга Бүртглийн мэргэжилтэн /Аж ахуй нэгж байгуулга/ 99006866
5 О.Болормаа Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн 99066531
6 С.Ундармаа Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 99951073
7 Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн /ахлах/
8 Ч.Мянган Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 90094000
9 Л.Жанчивдорж Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 99147784
10 Г.Одонгоо Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн /нормативт/ 99167027

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Ч.Байгаль Хэлтсийн дарга 99106291
2 Б.Очир Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 99063542
3 Т.Райса Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 99967384
4 Д.Хонгорзул Архивын арга зүйч 88006440
5 Б.Мархагүл Тамгын газрын архивч 99120648
6 М.Ариунжаргал Төрийн архивын архивч 88311819

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Л.Отгонбаяр Хэлтсийн дарга 88773195
2 О.Мөнгөншагай Дүүргийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 99178551
3 Г.Лувсанжамъян Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 99997528
4 Н.Алдармаа Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 88848445
5 Э.Зул-Эрдэнэ Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 90086880
6 П.Отхонхүү Барилгын зураг төслийн төлөвлөлт, хяналт хариуцсан инженер 99821989

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Н.Сарангуа Хэлтсийн дарга 99996390
2 Р.Цэвээндулам Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 88039255
3 Э.Баярбат Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 89814545
4 Д.Батцэрэн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99222605
5 Г.Мөнгөнчимэг Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99899649
6 Ц.Энхсаруул Биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99022313

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Г.Туяацэцэг Хэлтсийн дарга 86071107
2 Э.Баатарсүрэн Ногоон байгууламжийн гүйцэтгэл, хяналт хариуцсан мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 99133367
3 О.Мөнх-Эрдэнэ Гэрэлтүүлэг, камержуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 88849666
4 Б.Нарандулам Авто зам, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн 80030038
5 Б. Эрдэнэзул Хог хаягдлын менежмент, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн. 94001772
6 С.Болормаа Сууц өмчлөгчдийн холбоо, цэвэрлэгээ хариуцсан ажилтан 88048779

Агаар, орчны бохирдолын хяналтын тасаг

7 Ч.Ишдулам Агаар, орчны бохирдлын хяналтын ахлах ажилтан 99263353
8 Б.Цэрэнбүжид Агаар, орчны бохирдлын хяналтын ажилтан 96 641086
9 Ж.Үүрийнжин Агаар, орчны бохирдлын хяналтын ажилтан 88671180

Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Л.Саруултуяа Хэлтсийн дарга 99003381
2 З.Баасандорж Үйлдвэрлэл, инноваци, авто засвар хариуцсан мэргэжилтэн 99081637
3 Г.Тэргэл Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 80118945
4 Б.Нарантуяа Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 99018047
5 Б.Жаргалсайхан Худалдаа, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 99783162

Цэргийн штаб

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Д.Баасанхүү Тоо бүртгэлийн ахлах офицер /Дэд хурандаа/ 99914045
2 О.Ариун-эрдэнэ Дайчилгааны офицер /хошууч/ 99010419
3 Э.Бат-Эрдэнэ Төлөвлөлт, сургалтын офицер /ахмад/ 80900404
4 Н.Цэцэгбал Мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер /хошууч/ 99036155
5 М.Төрмандах Шуурхай байдлын ахлагч /сургагч ахлагч/ 98082704

Хэвлэл, мэдээллийн тасаг

Нэр Албан тушаал Нэр
1 Ч.Бат-Оргил Хэвлэл, мэдээллийн тасгийн дарга 99106247
2 М.Өнөрсайхан Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан /Тасгийн ахлах/ 88108410
3 А.Мөнгөншагай Дотоод зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан 80661266
4 Цахим сан хариуцсан ажилтан

1-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга И.Сарангэрэл 80003067
2 Зохион байгуулагч Д.Алтансувд 99549495
3 Нийгмийн ажилтан Г.Гэрэлмаа 90126397
4 Хороо 7719-6501

2-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга
2 Зохион байгуулагч Л.Энхзаяа 99945623
3 Нийгмийн ажилтан Д.Одонтуул 88940207
4 Хороо 7719-6502

3-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Д.Мөнхбаяр 99056621
2 Зохион байгуулагч  Д.Амгаланбаатар 93089333
3 Зохион байгуулагч Д.Золжаргал 92023883
4 Нийгмийн ажилтан П.Маналжав 88731422
5 Хороо 7719-6503

4-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга О.Ганхуяг 88080763
2 Зохион байгуулагч Т.Оюунжаргал 90081228
3 Нийгмийн ажилтан П.Наран 95256866
4 Хороо 7719-6504

5-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Д.Энхжаргал 99046086
2 Зохион байгуулагч Э.Энхханд 96028687
3 Нийгмийн ажилтан Ж.Цэвээндолгор 85117499
4 Хороо 7719-6505

6-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Б.Сугар 99002560
2 Зохион байгуулагч Н.Галбадрал 80089893
3 Нийгмийн ажилтан Г.Батжаргал 95100288
4 Хороо 7719-6506

7-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Ш.Отгон 95242574
2 Зохион байгуулагч Х.Адъяасүрэн 80987698
3 Нийгмийн ажилтан Д.Оюунгэрэл 90190601
4 Хороо 7719-6507

8-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Д.Алимаа 89118179
2 Зохион байгуулагч Г.Оюун-Эрдэнэ 93096566
3 Зохион байгуулагч Б.Халиунаа 88779052
4 Нийгмийн ажилтан Б.Халиун 88963660
5 Хороо 7719-6508

9-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга М.Насанжаргал 90900323
2 Зохион байгуулагч Х.Оюунжаргал 86959898
3 Нийгмийн ажилтан Ч.Сэлэнгээ 88102608
4 Хороо 7719-6509

10-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Б.Алтантуяа 88075725
2 Зохион байгуулагч
3 Нийгмийн ажилтан Г.Сувд-Эрдэнэ 96060123
4 Хороо 7719-6510

11-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга  С.Ариунтуяа 99074237
2 Зохион байгуулагч Ж.Нямсүрэн 80069791
3 Нийгмийн ажилтан  Э.Сарангэрэл 88088440, 95975335
4 Хороо 7719-6511

12-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Д.Долгор 88127757
2 Зохион байгуулагч Т.Энхцацрал 88902053
3 Нийгмийн ажилтан
4 Хороо 7719-6512

13-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга А.Одбаяр 96071116
2 Зохион байгуулагч  А.Жаргалтуяа 89161143
3 Хороо 7719-6513

14-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Д.Ганбадрах 99078523
2 Зохион байгуулагч Ц.Баттуяа 99497799
3 Нийгмийн ажилтан  Р.Янжингарав 99923340
4 Хороо 7719-6514

15-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга  П.Мөнх-Эрдэнэ 99996632
2 Зохион байгуулагч С.Баянцагаан 95256866
3 Зохион байгуулагч С.Цэрэнханд 99241622
4 Нийгмийн ажилтан Д.Батдэлгэр 99223889
5 Хороо 7719-6515

16-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Ж.Хишигбаяр 90137777
2 Зохион байгуулагч Наранчимэг 86649779
3 Нийгмийн ажилтан Б.Оюундарь 99004416
4 Хороо 7719-6516

17-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга А.Сүххишиг 91918378
2 Зохион байгуулагч Д.Дагинацоо 99611969
3 Нийгмийн ажилтан Э.Оюунжаргал 91879281
4 Хороо 7719-6517

18-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Д.Мөнхжаргал 99305599
2 Зохион байгуулагч Л.Сумъяа 92010178
3 Нийгмийн ажилтан М.Түвшинзаяа 99868512
4 Хороо 7719-6518

19-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Ш.Норовцэрэн 99810704
2 Зохион байгуулагч С.Ахмарал 96400450
3 Нийгмийн ажилтан
4 Хороо 7729-6519

20-р хороо

1 Засаг дарга Э.Насан-очир 99792733
2 Зохион байгуулагч Э.Сувд-Эрдэнэ 88163115
3 Нийгмийн ажилтан Э.Номин 99529819
4 Хороо 7729-6520

21-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Б.Байгалмаа 99017320
2 Зохион байгуулагч Ж.Мягмарсүрэн 99152487
3 Нийгмийн ажилтан И.Наранцэцэг 88853989
4 Хороо 7719-6521

22-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Б.Мөнхболд 89118847
2 Зохион байгуулагч Р.Солонго 98009907
3 Нийгмийн ажилтан Г.Энхзул 88085139
4 Хороо 7780-6522

23-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Ц.Эрдэнэцэцэг 91994422
2 Зохион байгуулагч Г.Дэлгэрмандах 99193411
3 Нийгмийн ажилтан
4 Хороо 7784-7523

24-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга А.Отгон-Эрдэнэ 88106126
2 Зохион байгуулагч Д.Одгэрэл 91117850
3 Нийгмийн ажилтан  Э.Ганцэцэг 86930893
4 Хороо 7787-6524

25-р хороо

Албан тушаал Нэр Утас
1 Засаг дарга Ц.Алтангэрэл 99080446
2 Зохион байгуулагч Ч.Баярмаа 86821195
3 Нийгмийн ажилтан Х.Болормаа 88080931, 93136508
4 Хороо 7780-7525

Газар зохион байгуулалтын алба

Нэр Албан тушаал Утас
1 Б.Батчимэг Албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч 341997

9905-6537

2 Ш.Мягмарсүрэн Ахлах мэргэжилтэн 7000-2278

9903-3886

3 Б.Гончигдорж Газар зохион байгуулагч 1, 8, 14, 19-р хороо 7000-2278

9991-8939

4 Т.Буянбат Газар зохион байгуулагч 4, 5, 7, 13, 17-р хороо 7000-2278

9111-9015

5 Л.Мөнх-Эрдэнэ Газар зохион байгуулагч 9, 15, 20, 21-р хороо 7000-2278

9966-4363

6 Ц.Уянга Газар зохион байгуулагч 2, 11, 12, 18-р хороо 7000-2278

8803-8998

7 Б.Эрдэнэцэцэг Газар зохион байгуулагч 3, 6, 10, 16-р хороо 7000-2278

9111-0723

8 Г.Ганбаяр Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 7000-2278

9191-9828

9 Г.Дэлгэрмаа Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, БХУДЦГ-ын гурвалсан гэрээ 7000-2278

9918-2332

10 А. Лхагважаргал Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн 3, 5, 7, 9, 13, 21-р хороо 7000-2278

9191-0231

11 Ц.Отгонжаргал Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-р хороо 7000-2278

9908-4086

12 Д.Оюунсүрэн Кадастрын мэргэжилтэн 7000-2278

8807-8711

13 С.Батхишиг Архивын ажилтан 344927

8910-4374

14 Орхонжаргал Бичиг хэргийн ажилтан 344927

9980-6065

15 Г.Гаваа Нягтлан бодогч 344927

9918-2413

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Албан тушаал Нэр Холбоо барих Ажлын утас
1 Хэлтсийн дарга С.Оюун-Эрдэнэ 70111255
2 Хяналтын улсын байцаагч
3 мэдээлэл технологийн ажилтан Ч.Октябрь 91113237 77771890
4 Бичиг хэрэг, Нярав Д.Должин 99001547 77771890
5 Тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Д.Оюунтуяа 99100910 77771890
6 Иргэний Улсын бүртгэгч А.Мөнхзул 96443005 77771890
7 Иргэний Улсын бүртгэгч З.Уянга 88044678 77771890
8 Иргэний Улсын бүртгэгч Х.Уранцэцэг 99195695 77771890
9 Иргэний Улсын бүртгэгч Б. Цолмон 99249060 77771890
10 Иргэний Улсын бүртгэгч Д.Батцэцэг 88101889 77771890
11 1-р хороо улсын бүртгэгч Г.Дашхорол 88881024
12 2-р хороо улсын бүртгэгч Рэнцэнханд 91919215
13 3-р хороо улсын бүртгэгч Б.Ариунтунгалаг 80054590
14 4-р хороо улсын бүртгэгч Б.Нарантуяа 94085464
15 5-р хороо улсын бүртгэгч Б.Заяа 86106080
16 6-р хороо улсын бүртгэгч Б.Түвшинжаргал 89009327
17 7-р хороо улсын бүртгэгч Ж.Мөнхдулам 89700716 95700716
18 8-р хороо улсын бүртгэгч Н.Энхболд 99629697
19 9-р хороо улсын бүртгэгч Б.Буяннэмэх 89104383
20 10-р хороо улсын бүртгэгч Ч.Батцэцэг 88122528
21 11-р хороо улсын бүртгэгч Ц.Батдэлгэр 88068078
22 12-р хороо улсын бүртгэгч Л.Цэдэндулам 94114682
23 13-р хороо улсын бүртгэгч Н.Энхтуул 80009632
24 14-р хороо улсын бүртгэгч Г.Анхбаяр 91915549
25 15-р хороо улсын бүртгэгч
26 16-р хороо улсын бүртгэгч Ж.Наранцэцэг 86808972
27 17-р хороо улсын бүртгэгч Б.Цэрэнлхам 99211714
28 18-р хороо улсын бүртгэгч Б.Хишигбаяр 88109579
29 19-р хороо улсын бүртгэгч Б. Бүжмаа 86890406
30 20-р хороо улсын бүртгэгч Н.Уртнасан 99172904
31 21-р хороо улсын бүртгэгч Ц.Энхжаргал 99869601

ЭХЭУБ

32 Эд хөрөнгийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах  бүртгэгч Б.Авирмэд 91992291 77771890
33 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Л.Оюунчимэг 91918900 77771890
34 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч М.Оюунгэрэл 80840000 77771890
35 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Ж.Уранцэцэг 88113925 77771890
36 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч С.Оюунтунгалаг 99028282 77771890
37 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч О.Оюунгэрэл 99058899 77771890
38 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Д.Лхагваханд 99097020 77771890
39 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Э. Одонтунгалаг 88886822 77771890
40 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Б.Мөнхжаргал 99053696 77771890
41 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Г.Ганцэцэг 99061422 77771890
42 Архивч С.Энхмаа 99145252 77771890
43 Архивч Э.Энхмөнх 95681388 77771890

НҮНТ мишээл

44 Улсын ахлах  бүртгэгч С.Баттөгс 88113813 75751200
45 Хяналтын улсын байцаагч Ч.Батсүх 99199978 75751200
46 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч С.Гэсэрмаа 99177266 75751200
47 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч М.Анхныбаяр 99036479 75751200
48 Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч Б.Бат-Уянга 99054322 75751200
49 Иргэний Улсын бүртгэгч Т.Оюунгэрэл 99178719 75751200
50 Иргэний Улсын бүртгэгч Д.Оюундэлгэр 99172090 75751200

Татварын хэлтэс

Нэр                        Албан тушаал Ажилын утас Холбоо барих

Удирдлага

1 Г.Сүрэнтамжид Хэлтсийн дарга 341617 99058637

Захиргаа, Хуулийн тасаг

2 Б.Мөнхбат Тасгийн дарга 131888 91994896
3 Т.Оргилмаа Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 99106892
4 А.Ананд Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 88567474
5 Д.Золжаргал Нягтлан бодогч 99262864
6 М.Доржханд Хуулийн зөвлөх 95864443
7 Б.Энхмандах Хуулийн зөвлөх 99024487
8 Ш.Мөнхжаргал Нярав 99755584
9 У.Оюунтуяа Архивч 91992380
10 С.Байгаль Даргын туслах, Бичиг хэргийн ажилтан 341767 96097767

Татварын хяналт шалгалтын тасаг

11 Б.Очирхуяг Тасгийн дарга 88002835
12 С.Эрдэнэцэцэг Татварын улсын байцаагч 91008615
13 Н.Мөнхтуяа Татварын улсын байцаагч 1134-5305 91008104
14 Т.Батхишиг Татварын улсын байцаагч 1134-5305 99731756
15 Д.Нармандах Татварын улсын байцаагч 88682882
16 Ц.Шавагцэрэн Татварын улсын байцаагч 99197345
17 Ш.Анхтуяа Татварын улсын байцаагч 99160221
18 Э.Эрдэнэсувд Татварын улсын байцаагч 1134-5305 88082525
19 Л.Нарантуяа Татварын улсын байцаагч 1134-5305 91997870
20 Б.Ариунболд Татварын улсын байцаагч 1134-5305 99049883
21 Д.Отгонням Татварын улсын байцаагч 91928585
22 Ж.Уранцэцэг Татварын улсын байцаагч 1134-5305 91994800
23 Д.Түмэндэмбэрэл Татварын улсын байцаагч 1134-5305 99106672
24 Л.Отгонжаргал Татварын улсын байцаагч 1134-5305 99184025

Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

25 Д.Базар Тасгийн дарга 99140170
26 Ч.Доржханд Татварын улсын байцаагч 7011-1288 99443935
27 У.Тунгалагтуяа Татварын улсын байцаагч 99169387
28 Ц.Амгалан Татварын улсын байцаагч 99011516
29 Ц.Оюунчимэг Татварын улсын байцаагч 99128619
30 О.Болдбаатар Татварын улсын байцаагч 92093663
31 Ц.Амаржаргал Татварын улсын байцаагч 91817799
32 Д.Мөнхбаатар Татварын улсын байцаагч 88047282
33 Ө.Мөнхцэцэг Татварын улсын байцаагч 99174356
34 Д.Отгон Татварын улсын байцаагч 93095393
35 Ц.Туул Татварын улсын байцаагч 99094964
36 О.Төгсжаргал Татварын улсын байцаагч 99098351
37 Ц.Отгонцэцэг Татварын улсын байцаагч 99018128
38 Н.Отгонцэцэг Татварын улсын байцаагч 91921959
39 Ч.Цэрэндиваа Татварын улсын байцаагч 99140446
40 Н.Анхнысолонго Татварын улсын байцаагч 99933071
41 Б.Энхтуул Татварын улсын байцаагч 99998548

Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

42 Э.Насанбат Тасгийн дарга 88081305
43 Ж.Цэрэнцоо Татварын улсын байцаагч 1134-3361 99112562
44 Г.Лхагва Татварын улсын байцаагч 1134-2476 99756258
45 С.Дашмаа Татварын улсын байцаагч 1134-2476 91115797
46 С.Байгалмаа Татварын улсын байцаагч 1134-3361 99009641
47 Д.Зоригоо Татварын улсын байцаагч 1134-2476 99253378
48 Э.Мөнхтуяа Татварын улсын байцаагч 1134-2476 86068090
49 Д.Очгэрэл Татварын улсын байцаагч 1134-3361 86878800
50 Т.Энхсайхан Татварын улсын байцаагч 7011-1288 99191921
51 Н.Хатантуул Татварын улсын байцаагч 99053160
52 Б.Оюунгэрэл Татварын улсын байцаагч 7011-1288 95045757
53 П.Урангоо Татварын улсын байцаагч 88094939
54 Б.Туяа Татварын улсын байцаагч 99008435
55 Б.Бат-Эрдэнэ Татварын улсын байцаагч 1134-3361 98891001
56 Х.Жамъян-Одсэр Татварын улсын байцаагч 1134-2476 88363650
57 Д.Сэлэнгэ Татварын улсын байцаагч 1134-3361 91803031
58 Ч.Нямжаргал Татварын улсын байцаагч 90077766
59 Б.Батбаяр Татварын улсын байцаагч 1134-3361 99184676
60 Г.Алтантуяа Татварын улсын байцаагч 1134-2476 99191544
61 Б.Цогнэмэх Татварын улсын байцаагч 1134-3361 88104755

Хувь хүний татварын тасаг

62 Б.Мөнхбат Тасгийн дарга 99095388
63 Б.Чаминчулуун Татварын улсын байцаагч 1134-1939 96612377
64 Н.Хандцэцэг Татварын улсын байцаагч 1134-1939 99183669
65 Ч.Дуламханд Татварын улсын байцаагч 1134-1939 99123301
66 Ш.Анаргүл Татварын улсын байцаагч 1134-1939 99904227
67 Б.Баярмаа Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99195438
68 Ү.Дэлгэрхүү Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99017301
69 Д.Эрдэнэжаргал Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99134870
70 Д.Даажамба Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99054216
71 Ц.Баттуул Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99060422
72 Н.Оюунбат Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99227127
73 М.Энхцэцэг Татварын улсын байцаагч 1134-3347 80071808
74 Г.Туяа Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99193807

Онцгой байдлын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Д.Бат-Эрдэнэ /хурандаа/ Хэлтсийн дарга 88810203
2 А.Түвшинбаатар /хошууч/ Хэлтсийн орлогч,Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлтгэл бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч 88880191
3 Д.Баярсайхан /хошууч/ Ахлах нягтлан бодогч 88034866
4 Ц.Барсхүү /ахмад/ Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч 96696910
5 Г.Сайнзул /ахмад/ Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч 80110104
6 Т.Одгэрэл  /ахлах дэслэгч/ Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 88074552
7 О.Шинэтунгалаг / дэслэгч/ Ангиллын сургалт сурталчилгаа, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 99808367
8 Ч.Алтанцэцэг /ахлагч/ Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч 80323252
9 Гал түймэр унтраах, аврах 14 дүгээр ангийн Шуурхай удирдлагын оператор 80105014
10 Гал түймэр унтраах, аврах 30 дугаар ангийн Шуурхай удирдлагын оператор 80105030
11 Гал түймэр унтраах, аврах 65 дугаар ангийн Шуурхай удирдлагын оператор 80105065

Дотоод Аудитын алба

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 О.Одгэрэл Албаны дарга 70001808

94081905

2 Ү.Шинэтөр Ахлах Аудитор 70001015
89112580
3 Б.Амарбаясгалан Ахлах Аудитор 70001015

89119597

4 Ц.Очирбат Аудитор 70001809

99160443

5 Г.Тулга Аудитор 70001015

88811777

6 Э.Цэцэгээ Аудитор 70001809

88086747

7 М.Өлзийхишиг Аудитор 70001809

90753393

8 Б.Нямсүрэн Нягтлан 70001809

99263700

Боловсролын хэлтэс

Албан тушаал Нэр Утас

 

1 Боловсролын хэлтсийн дарга Ж.Отгонхорлоо 88091607
2 Сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, суурь, бүрэн дунд боловсрол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Лхагвадэмбэрэл 99142798
3 Цахим сургалт, статистик мэдээлэл, мэдээллийн сүлжээ, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Алтантуяа 88113805
4 Сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Б.Дуламрагчаа 91198087
5 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, сурах бичиг, сургалтын орчин хариуцсан мэргэжилтэн С.Ариунаа 88073519
6 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Урангуа 99177423
7 Сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, бага боловсролын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж 96035668

80755522

8 Боловсролын салбарын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Баасанжаргал 89011511
9 Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн, нягтлан бодогч О.Энхжаргал 91478787
10 Нярав, архив, бичиг хэргийн ажилтан Б.Мөнхтуяа 95112486
11 Ажлын утас (976-11) 34 24 70

Статистикийн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 О. Гэрэл Хэлтсийн дарга 99007416
2 Б.Тодмаа Ахлах мэргэжилтэн 95973584
3 Ц.Энх-Оюун Мэргэжилтэн 99843859
4 Д.Оюунгэрэл Мэргэжилтэн 88109956
5 Ж.Энх-амгалан Мэргэжилтэн 99038289
6 Э.Энхгэрэл Мэргэжилтэн 99028961
7 П. Бат-эрдэнэ Мэргэжилтэн 88023060
8 Ч.Хишигжаргал Мэргэжилтэн 99057015
9 Ажлын утас 341136

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Ажлын утас Дотоор холбоо Холбоо барих
1 Л.Жавзандулам Хэлтсийн дарга 11341615   99106474
2 Г.Мөнх-Эрдэнэ Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга 75103030 503 88113019
3 Т.Мөнх-Эрдэнэ Хяналт шалгалтын байцаагчид   99994673
4 Да.Энхтуяа 99031068
5 Ж.Ганлхам 98382848
6 Э.Ариунаа 99178927
7 Б.Дэнсмаа 99095257
8 Ө.Гэрэлсүрэн 99900938
9 Л.Буянхишиг 88117682
10 Г.Батзориг 91057006
11 Б.Даваасүрэн 88885529
12 М.Ариунтунгалаг Магадлагч эмч 99042025
13 В.Баясгалан Үйлчилгээний тасгийн дарга 505 89107906
14 Б.Баярмаа тэтгэврийн байцаагч   99020727
15 Ж.Сүхбаатар 98559595
16 А.Сайнбилэг 99997305
17 Д.Наранчимэг 94999946
18 Б.Уранцэцэг 99185040
19 О.Оюунжаргал 99740097
20 Ц.Ширчмаа 88027696
21 Г.Отгонбаяр Тэтгэмжийн байцаагч 86116993
22 А.Мөнхзул 72130075
23 Б.Золзаяа 99467372
24 Д.Бямбажав 99834481
25 Н.Айжан   96993996
26 П.Мөнхжаргал Архив хариуцсан ажилтан   99077939
27 Г.Булгантамир Архив хариуцсан ажилтан   99090484
28 Н.Ганцогт Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 501 99040072
29 Ж.Сайнбилэг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88080072
30 С.Наранцацрал Бичиг хэрэг, дотоод хяналт хариуцсан ажилтан 500 99040188
31 Ц.Саранбаяр Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч   88021330
32 А.Гаваасүрэн Жолооч 88198788
33 Б:Энхжаргал Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга, ахлах нягтлан бодогч 502 88009387
34 Г.Базар Төлөвлөлт, нэрийн дансны мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч   99163993
35 А.Бибиш Сангийн орлого зарлагын нягтлан бодогч   96078596
36 Г.Долгормаа Сангийн орлого зарлагын нягтлан бодогч   99783708
37 Ө.Баасансүрэн Сангийн орлого зарлагын нягтлан бодогч   99000794
38 Д.Гүнжав Сангийн орлого зарлагын нягтлан бодогч   99089522
39 М.Алтангэрэл Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн   89004292
40 Б.Батцэнгэл Хөрөнгө хариуцсан ажилтан   88022985
41 Б.Агиймаа Орлого шимтгэлийн тасгийн дарга 506 88051141
42 С.Алтанчимэг   86005511
43 Ц.Даваахүү   99023393
44 Да.Наранчимэг   95103489
45 Э.Хандумаа   99078047
46 Ц.Хажидмаа   95979999
47 М.Оргилбулаг   88113961
48 Б.Ханхүү ЭМД-байцаагч   80248939
49 Д.Оюунцэцэг Cайн дурын даатгалын байцаагч   89002755
50 Д.Туяа   99152429

Худалдан авах ажиллагааны алба

Албан хаагчдын нэр Албан тушаал Утасны дугаар
Т.Улсболд Албаны дарга 70009011

97101111

Н.Содном Ахлах мэргэжилтэн 70009011

88882514

С.Маргад-Эрдэнэ Дотоод аудитор 70009011

88026044

Э.Энхтамир Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 70009011

88017707

Д.Билгүүн Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 70009011

99032480

Г.Түмэнжаргал Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 70009011

99990380

Ч.Эрдэнэ-Ундрах Нягтлан бодогч 70009011

80669911

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

Нэр Албан  тушаал Гар утас
П.Амартүвшин Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга 94116298
ЗАХИРГАА ХЯНАЛТЫН ТАСАГ 345153
Б.Мөнхзул Захиргаа, хяналтын тасгийн дарга 99030228
Н.Отгонгэрэл Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 95992888
Д.Ариунчимэг Үйл ажиллагааны ахлах нягтлан бодогч 99084192
Б.Батцэцэг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99106420
Н.Ганбат Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99192657
О.Хишигбаяр Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн 91191031
Б.Энхжаргал Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн 88006263
Д.Байгалмаа Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн 99889090
Г.Ариунбаяр Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн 99078321
Ц.Отгонбор Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын мэргэжилтэн 99166959
Б.Хүрэлцэцэг Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 94106093
Г.Цэвэлмаа Архив, бичиг хэрэг даргын туслах 80947717
Ц.Бат-Эрдэнэ Нярав 92031010
Ш.Мөнхгэрэл Жижүүр 88750413
Т.Ганзориг Жижүүр 96014548
П.Батбаатар Жижүүр 99637792
Э.Байгалмаа Үйлчилгээний ажилтан 99711184
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАСАГ 344366
Б.Алтанцэцэг Хөдөлмөр эрхлэлтийн тасгийн дарга 99271228
Б.Хонгорзул Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 80024001
Г.Алтантуяа Хөдөлмөр, эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88036513
Э.Намуунцэцэг Хөдөлмөр, эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 91918078
Г.Пүрэвсүрэн Хөдөлмөр, эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99002296
Ц.Ганчимэг Хөдөлмөр, эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99122246
Г.Доржготов Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 96366464
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТАСАГ 342590
С.Байгалмаа Нийгмийн халамжийн тасгийн дарга 99151317
Л.Аззаяа Халамжийн сан, сангийн олголт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 95955086
Л.Оюунчимэг Халамжийн сангийн олголт хариуцсан мэргэжилтэн 89048747
Г.Уранчимэг ОНОТХҮ, зорилтот бүлгийн хүн, ам өрхийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 89995581
П.Баяржаргал Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 86000496
Л.Батчимэг Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99247114
М.Тэгшсайхан Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 80002817
Б.Баярмаа Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99843325
ӨМНС-ийн судалгаа, өргөдөл, гомдол, хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа  хариуцсан мэргэжилтэн
ХОРООДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ ХАЛАМЖИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН
Г.Баяржаргал 1 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 91000570
Ш.Оюунцэцэг 2 дугаар хорооны мэргэжилтэн 96019191
Г.Ичинноров 3 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99835148
Г.Уранбилэг 4 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 90082498
Д.Энэрэлмаа 5 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99799670
Ц.Бадам 6 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99892501
Д.Маралмаа 7 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99313597
Г.Саранцэцэг 8 дугаар хорооны мэргэжилтэн 95337878
9 дүгээр хорооны мэргэжилтэн
Л.Дэлгэрмаа 10 дугаар хорооны мэргэжилтэн 96991144
Б.Төгсбуянжаргал 11 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 99364588
А.Гүррагчаа 12 дугаар хорооны мэргэжилтэн 96046010
Б.Мөнхзул 13 дугээр хорооны мэргэжилтэн 88501945
Ц.Гансүх 14 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 99054850
П.Мөнхбаяр 15 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99945497
Б.Оюунчимэг 16 дугаар хорооны мэргэжилтэн 94552225
Ж.Лхамноржмаа 17 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99208786
Ч.Нансалмаа 18 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99728158
Л.Наранцэцэг 19 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 86844246
М.Уранчимэг 20 дугаар хорооны мэргэжилтэн 88095442
Б.Байгалмаа 21 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 96011309
Т.Саранчимэг 22 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99183213
Л.Бадамгарав 23 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99177998
Ж.Номин 24 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 89051521
Ш.Эрдэнэцэцэг 25 дугаар хорооны мэргэжилтэн 95325232

Албан бус насан туршийн боловсролын төв

Овог Нэр Албан тушаал Утас
1 Т.Рэгзэдмаа Захирал 91111376
2 Ч.Гантуяа Сургалтын менежер 88222202

95021560

3 О.Мягмарсүрэн Нийгмийн ажилтан 88061821
4 Б.Долгор Бага боловсролын багш 80816674
5 С.Анхтуяа Амьдрах ухаан, санхүүгийн боловсролын багш 88174008
6 Б.Эрдэнэдулам Харилцаа, ёс зүйн боловсролын багш 99364195
7 А.Болормаа Иргэний эрх зүй, улс төрийн боловсролын багш 88098723
8 Г.Түвшинжаргал Гадаад хэлний багш 99918501

89044141

9 О.Лхагвасүрэн Соёл, гоо зүйн боловсролын багш 99819837
10 Ц.Дуламсүрэн Бие дааж боловсролын дээшлүүлэх үйлчилгээний багш 88899905
11 Г.Дуламрагчаа Оёдол, эсгүүрийн багш 94062128
12 Т.Нямтулга Компьютерын багш 99685194
13 Ж.Бат-Эрдэнэ Гэр бүл, эрүүл мэндийн боловсролын багш 99390121
14 С.Соёлмаа Үсчний багш 80293333

99141229

15 Б.Мөнхтуяа Нягтлан бодогч 95519165

86019165

16 Л.Гүндэгмаа Үйлчлэгч 99761393

Ахмадын хороо

Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар
Д.Совдоо Дарга 94648309
Б.Агиймаа Ахлах зохион байгуулагч 99173437
Х. Жанчив Хороо хариуцсан Зохион байгуулагч 95808590
Ш.Цэцэгмаа Архив бичиг хэргийн ажилтан 88090608
Ш.Адъяасүрэн Хороо хариуцсан Зохион байгуулагч 99456258

“Нийтлэг үйлчилгээний алба” ОНӨААТҮГ

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Б.Мөнх-Эрдэнэ Захирал 88081957 70007626
2 Э.Солонго Нягтлан бодогч 99189989 70148646
3 Л.Нармандах Мэдээлэл технологийн инженер 90900464 70008646
4 Ж.Шинэбаяр Мэдээлэл технологийн инженер 88515136 70008646
5 Г.Золжаргал Хүний нөөц, бичиг хэрэг 88088657 70008646
6 Ц.Содномжамц Зохион байгуулагч 99993507 70008646
7 Т.Батжаргал Нярав 95110859 70008646
8 Б.Эсмэдэх Угтах үйлчилгээний ажилтан 91278588

Цагдаагийн газар

Цол Овог, нэр Албан тушаал Утасны дугаар

УДИРДЛАГА

Цагдаагийн хурандаа Т.Дамбийням Газрын дарга 99102350
Цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Чимэддагва Мөрдөн шалгах ажиллагаа хариуцсан чиглэлийн ахлах мөрдөгч 99063235
Цагдаагийн дэд хурандаа У.Мөнхсансар Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа хариуцсан чиглэлийн ахлах мөрдөгч 80111030
Цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Батмөнх Төлөвлөлт, зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн 99107011
цагдаагийн дэд хурандаа Ш.Баатархаан Хэв журмын ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч 88075901
цагдаагийн хошууч О.Батжаргал Гэр бүл, хүүхэд, урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн 88209588
цагдаагийн хошууч М.Уянга Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн 90909911
цагдаагийн хошууч Б.Пүрэвжав Ахлах нягтлан бодогч 89001166
Цагдаагийн ахмад О.Золзаяа Нягтлан бодогч 80095291
цагдаагийн хошууч Д.Өнөрцэцэг Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн 98097999
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Нэргүй Сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 95002552
Цагдаагийн дэслэгч Э.Алтантуяа Аж ахуйн ажилтан 80303737
энгийн Д.Нямгэрэл Сэтгэл зүйч 99882927
Цагдаагийн дэд ахлагч Т.Номин-Эрдэнэ Бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч 88070526
Цагдаагийн дэд ахлагч М.Түмэндэмбэрэл Бичээч 92029944
Цагдаагийн дэд ахлагч А.Цэлмүүн Цагдаа жолооч 88040861

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

Цагдаагийн дэд хурандаа С.Галбадрах Хэлтсийн дарга 93020333
цагдаагийн хошууч Я.Соронзонболд Чиглэлийн ахлах зохицуулагч 80119195
цагдаагийн хошууч Д.Дэлгэрмаа З/Х ахлах байцаагч 99289393
Цагдаагийн ахмад Ц.Эрдэнэбат Зохицуулагч 96107979
Цагдаагийн ахмад Б.Оюунбаатар Зохицуулагч 80840005
Цагдаагийн ахмад Г.Алтанхуяг Зохицуулагч 94090869
Цагдаагийн ахмад Ц.Равдан Зохицуулагч 88076681
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Жанчивдорж Зохицуулагч 93021220
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Баасансүрэн Зохицуулагч 99103294
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Бямбадагва Зохицуулагч 93020241
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Батжаргал Зохицуулагч 93021271
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Мөнхтогтох З/хариуцсан байцаагч 95402944
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Нямбаяр Зохицуулагч 99334334
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Энхбаяр Зохицуулагч 99254141
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Тамир Зохицуулагч 89323333
Цагдаагийн дэслэгч Э.Лхагважав Зохицуулагч 88033314
Цагдаагийн дэслэгч П.Баянзул М.Т.Инженер 89712222
Цагдаагийн дэслэгч Ж.Батболд Зохицуулагч 86084849
Цагдаагийн дэслэгч Э.Энхманлай Зохицуулагч 95059311
Цагдаагийн дэслэгч Т.Мөнххүч Зохицуулагч 94107770
Цагдаагийн дэслэгч А.Мөнхбаяр Зохицуулагч 99395976
Цагдаагийн дэслэгч Л.Батбуян Зохицуулагч 89108518
Цагдаагийн дэслэгч Э.Алтанзул Зохицуулагч 99005261
Цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Мөнхбилэг Цагдаа-зохицуулагч 99027724
Цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Эрдэнэбаатар Цагдаа-зохицуулагч 99016153
Цагдаагийн ахлагч Б.Чойсүрэн Цагдаа-зохицуулагч 95876876
Цагдаагийн ахлагч А.Ганбаяр Цагдаа-зохицуулагч 93020607
Цагдаагийн ахлагч Э.Мөнхтөр Цагдаа-зохицуулагч 80850376
Цагдаагийн ахлагч Ч.Очирбат Цагдаа-зохицуулагч 90113886
Цагдаагийн ахлагч Э.Нармандах Цагдаа-зохицуулагч 99333327
Цагдаагийн дэд ахлагч О.Золбаяр Цагдаа-зохицуулагч 88073535
Цагдаагийн дэд ахлагч Ө.Мөнгөнбумба Цагдаа-зохицуулагч 99135389
Цагдаагийн дэд ахлагч Б.Мөнгөншагай Цагдаа-зохицуулагч 91996120
Цагдаагийн дэд ахлагч Ц.Пүрэвхишиг Цагдаа-зохицуулагч 99212173
Цагдаагийн дэд ахлагч Н.Мөнхсайxан Цагдаа-зохицуулагч 80850231
Цагдаагийн дэд ахлагч С.Бархасболд Цагдаа-зохицуулагч 99023191
Цагдаагийн дэд ахлагч Г.Төрболд Цагдаа-зохицуулагч 96951441
Цагдаагийн дэд ахлагч Б.Сайнхүү Цагдаа-зохицуулагч 80081160
Цагдаагийн дэд ахлагч М.Хосбаяр Цагдаа-зохицуулагч 99294270
Цагдаагийн дэд ахлагч Е.Рабби Цагдаа-зохицуулагч 89115843
Цагдаагийн дэд ахлагч Г.Мөнх-Оргил Цагдаа-зохицуулагч 93301155
Цагдаагийн дэд ахлагч Г.Эрхболд Цагдаа-зохицуулагч 95668829
Цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Батзаяа Цагдаа-зохицуулагч 88072677
Цагдаагийн дэд ахлагч Д.Батболд Цагдаа-зохицуулагч 88052320
Цагдаагийн дэд ахлагч Э.Энэрэл Цагдаа-зохицуулагч 96019223
Цагдаагийн дэд ахлагч А.Нямцэцэг Бичээч 99535502

ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТЭС

цагдаагийн дэд хурандаа Дашцэрэн дашням Хэлтсийн дарга 86036060
цагдаагийн ахлах дэслэгч Зоригт Мөнхчимэг ТЗБДАХ-н  ахлах мэргэжилтэн 88190913
цагдаагийн ахмад Цэгмид Хандсүрэн Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 88115342
цагдаагийн ахмад Баярхүү Ариунаа Хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 96681889
цагдаагийн дэслэгч Нармандах Солонго Хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99028525
цагдаагийн дэслэгч Аръяандарь Ганцацрал Хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99254554
86254554
цагдаагийн дэд ахлагч Отгон Оргилболд Нярав 88567186
цагдаагийн дэд ахлагч Хонингоо Батдэлэг Цагдаа-жолооч 86201206
цагдаагийн дэд ахлагч Жаргалсайхан Цагдаа-жолооч 88261291
Болдбаатар
цагдаагийн дэд ахлагч Бат-Эрдэнийн Санжаа Цагдаа-жолооч 95474897
Цагдаагийн дэд ахлагч Чимгээ Бат-Эрдэнэ Цагдаа-жолооч 88518538
цагдаагийн дэд ахлагч Баярсайхан Сайнбилэг Шуудан хүргэгч цагдаа 90801514
цагдаагийн дэд ахлагч Батсайхан Оюундарь Бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч 94770015
цагдаагийн дэд ахлагч Бат-Эрдэнэ Баярхүү Бичээч 95112170
цагдаагийн хошууч Мөнхтулга Алтанбагана Дэд бөгөөд эрүүгийн тасгийн дарга 99050523
цагдаагийн ахмад Ариунболд Эрүүгийн ахлах мөрдөгч 88116272
Хүдэр-Эрдэнэ
цагдаагийн хошууч Зоригтөгс Цэнгэл Эрүүгийн ахлах мөрдөгч 99179027
цагдаагийн дэслэгч Хүрэлтулга Анхболд Эрүүгийн мөрдөгч 80001651
цагдаагийн ахмад Батмөнх Мөнхсувд Эрүүгийн мөрдөгч 91917306
цагдаагийн дэслэгч Баатарболд Эрхэмбаяр Эрүүгийн мөрдөгч 92020166
88780044
цагдаагийн ахлах дэслэгч Болдбаатар Эрүүгийн мөрдөгч 99113972
Тамир
цагдаагийн дэслэгч Отгонбаяр Эрүүгийн мөрдөгч 88022596, 99393861
Бямбабаяр
цагдаагийн дэслэгч Самигат Аблайхан Эрүүгийн мөрдөгч 92012929
цагдаагийн ахлах дэслэгч Батсүх Ууганбаатар Эрүүгийн мөрдөгч 99184633
цагдаагийн дэслэгч Жаргалсайхан Тамир-Эрдэнэ Эрүүгийн мөрдөгч 99171030
цагдаагийн дэслэгч Алтансүх Лхагвасүрэн Эрүүгийн мөрдөгч 99663119
цагдаагийн дэд хурандаа Нанзаддорж Баттөмөр Мөрдөн байцаах Тасгийн дарга 99152383
цагдаагийн хошууч Ганхуяг     Дамдинжав Чиглэлийн ахлах мөрдөгч 80086696
цагдаагийн хошууч Сүхбаатар Эрдэнэбаатар Ахлах мөрдөгч 90000326
цагдаагийн ахмад Шүүшинжав Рэнцэн Ахлах мөрдөгч 88072331
цагдаагийн ахмад Пүрэвдаваа Түвшиндэмбэрэл Мөрдөгч 88878761
цагдаагийн  дэслэгч Баттулга Сэргэлэн Мөрдөгч 90110960
цагдаагийн ахлах дэслэгч Оргил Аюурзана Мөрдөгч 98228866
цагдаагийн дэслэгч Лхагважав Адилбаатар Мөрдөгч 88043370
цагдаагийн ахлах дэслэгч Пүрэвсүрэн  Занданмөнх Мөрдөгч 95705080
цагдаагийн дэслэгч Түмэнбаяр Амарсанаа Мөрдөгч 99008213
цагдаагийн дэслэгч Эрдэнэбаяр Мөнхбат Мөрдөгч 88279761
цагдаагийн ахлах дэслэгч Ганбаатар   Өнөболд Мөрдөгч 88048133
94010660
цагдаагийн дэслэгч Алтансүх Мөнх-Эрдэнэ Мөрдөгч 89051989, 86180777
цагдаагийн дэд ахлагч Пүрэвжаргал Бямбасүрэн Цагдаа 80511590
цагдаагийн хошууч Нямаа Зөрчлийн хэрэг бүртгэх Тасгийн дарга 88102425
Сүхбаатар
цагдаагийн дэд хурандаа Пүүгүүз Амаржаргал Чиглэлийн ахлах байцаагч 91191920
цагдаагийн ахмад Болд                            Оюун-Эрдэнэ Чиглэлийн ахлах байцаагч 96070120
цагдаагийн дэслэгч Бямбацогт Саранхүү Байцаагч 99033266
цагдаагийн дэслэгч Чойдогжамц Дулам Байцаагч 88036221
цагдаагийн хошууч Гадинбуу НХЖХТасгийн дарга 99005997
Баянбямба
Цагдаагийн хошууч Хишигдаваа Цолмон Ахлах байцаагч 90090301
цагдаагийн ахлах дэслэгч Занабаатар Алтантөр Ахлах байцаач 80100789
цагдаагийн хошууч Цэрэндагвын Хадбаатар ЭСБХариуцсан ахлах байцаагч 99795997
цагдаагийн дэд ахлагч Одгэрэл Ганболор Хэсгийн байцаагч /1-р хороо/ 99726424
цагдаагийн ахлах Түмэнбаяр Хэсгийн байцаагч /3-р хороо/ 88467501
дэслэгч  Гарьд
цагдаагийн дэслэгч Батбаяр Цэрэнбат Хэсгийн байцаагч /20-р хороо 86867540
цагдаагийн дэслэгч Мавган Амаржаргал Хэсгийн байцаагч /11-р хороо/ 95959864
цагдаагийн дэд ахлагч Дашдондог Нарангэрэл Хэсгийн байцаагч  /15-р хороо/ 88057200
цагдаагийн ахмад Эрдэнэбаатар Энхбаатар Хэсгийн байцаагч /18-р хороо/ 89000339
цагдаагийн дэслэгч Баатарсүх Хандсүрэн Хэсгийн байцаагч /19-р хороо/ 99046341
цагдаагийн дэслэгч Цог                      Цогсүрэн Хэсгийн байцаагч 99249040
цагдаагийн дэслэгч Ичинхорлоо Зандираабямба Хэсгийн байцаагч 99002565
цагдаагийн дэслэгч Амаржаргал Ууганбаяр Хэсгийн байцаагч 89907444
цагдаагийн дэслэгч Баатар Хэсгийн байцаагч 99152358
Баттогтох
цагдаагийн дэслэгч Наранчимэг Нямдаваа Хэсгийн байцаагч 94007171
цагдаагийн дэслэгч Дүмбээ Хэсгийн байцаагч 99046427
Батмөнх
цагдаагийн дэслэгч Батбаяр Хэсгийн байцаагч 97060709
 Бат-Оргил
цагдаагийн дэслэгч Сайханбаяр Мөнхбилэг Хэсгийн байцаагч 99906075
цагдаагийн дэслэгч Ганбат Хэсгийн байцаагч 99039795
Уухайбаатар
цагдаагийн ахлах ахлагч Данаа Хэсгийн байцаагч 88045794
Өнөрбат
цагдаагийн дэслэгч Нямбат Хэсгийн байцаагч 80491029
 Ариунбат
цагдаагийн дэслэгч Батбаяр Хэсгийн байцаагч 95117171
Мөнхбаяр
цагдаагийн дэслэгч Ариунзул Хэсгийн байцаагч 88599487
Тэмүүлэн
цагдаагийн дэслэгч Даваасүрэн Бямбатүвшин Хэсгийн байцаагч 99127771
цагдаагийн дэслэгч Мөнхбат Наранмандах Хэсгийн байцаагч 90000795
цагдаагийн дэд ахлагч Дархижав Балжинням Хороо хариуцсан цагдаа 80500431
/1-р хороо/
цагдаагийн дэд ахлагч Нарангэрэл Хатанбаатар Хороо хариуцсан цагдаа 80194661
/2-р хороо/
цагдаагийн ахлагч Нармандахын Мандах-Эрдэнэ Хороо хариуцсан цагдаа 99130487
/3-р хороо/
цагдаагийн дэд ахлагч Амаржаргал Хороо хариуцсан цагдаа /20-р хороо/ 88959576
Шийрэвдорж
цагдаагийн дэд ахлагч Эрдэнэтулга Сүхбат Хороо хариуцсан цагдаа /11-р хороо/ 88189123
цагдаагийн дэд ахлагч Оюунцүү               Чинхүсэл Хороо хариуцсан цагдаа /15-р хороо/ 97111091,
80287521
цагдаагийн дэд ахлагч Мөнхдэлгэр Ариунболд Хороо хариуцсан цагдаа /17-р хороо/ 94112629
цагдаагийн дэд ахлагч Төмөрхуяг Төрболд Хороо хариуцсан цагдаа /18-р хоро/ 88279498
цагдаагийн дэд ахлагч Бямбажав Нямцоож Хороо хариуцсан цагдаа /19-р хороо/ 92020031
цагдаагийн дэд ахлагч Батбаяр Батмөнх Телекамерын жижүүрийн  цагдаа 90115553
цагдаагийн ахмад Элбэгсайхан Амартунгалаг Эргүүлийн офицер 86315454
цагдаагийн ахлах дэслэгч Батмөнх Түвшинжаргал Эргүүлийн офицер 88099102
цагдаагийн дэслэгч Хишигсайхан Одсайхан Эргүүлийн офицер 99836544
88736544
цагдаагийн дэслэгч Батаа Батбагана Эргүүлийн офицер 95040425
цагдаагийн дэслэгч Энхцогт Энхтөр Эргүүлийн офицер 89110041
цагдаагийн дэслэгч Шийрэвдорж Баянзул Эргүүлийн офицер 99204510,
95663344
цагдаагийн дэслэгч Пүрэвдорж Мөнхсайхан Эргүүлийн офицер 86164433
цагдаагийн сургагч ахлагч Лхагвасүрэн Мягмарсүрэн Эргүүлиийн цагдаа жолооч 80140117
цагдаагийн дэд ахлагч Пүрэвжал Батлхагва Эргүүлиийн цагдаа жолооч 86666036
цагдаагийн ахлагч Жаргал Ганжолоо Эргүүлиийн цагдаа жолооч 90062794
цагдаагийн ахлагч Мягмаржав Пүрэвжамц Эргүүлиийн цагдаа жолооч 99074499
цагдаагийн дэд ахлагч Ган-Од Мөнх-Од Эргүүлиийн цагдаа жолооч 88701616 89566288
цагдаагийн ахлагч Аюуш Ариунбаяр Эргүүлиийн цагдаа жолооч 88029796
цагдаагийн ахлагч Төгс-эрдэнэ Билгүүн Эргүүлиийн цагдаа жолооч 99720913
цагдаагийн дэд ахлагч Наранцогт Эрдэнэбулган Эргүүлиийн цагдаа жолооч 89241414
цагдаагийн хошууч Юлжинсэнгэ Лазмаа Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 91184247
цагдаагийн хошууч Мөнхбаатар Энхцаг Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 99130976
цагдаагийн дэд ахлагч Алтанхуяг Чанцалмаа Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 88166114
цагдаагийн дэслэгч Гантөмөр Бямбадорж Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 91951988
цагдаагийн ахлах ахлагч Нацагдорж Насанбаяр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 88745878
цагдаагийн ахлах ахлагч Самбуу Батбаяр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 85838989
цагдаагийн ахлах ахлагч Алтангэрэл Отгонбаатар Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 88934803
цагдаагийн ахлагч Зоригтбаатар Бямбасүрэн Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 88209589
цагдаагийн ахлагч Ганбаатар Ганчөдөр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 98168806
цагдаагийн дэд ахлагч Пүрвээ Даваацэрэн Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 98175773
цагдаагийн дэд ахлагч Отгонтөгс Баяртүшиг Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 86886005
цагдаагийн дэд ахлагч Уламбаяр Болор-Эрдэнэ Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 89194020
цагдаагийн дэд ахлагч Заяабаатар Тэнгис Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 99927722
цагдаагийн ахлах ахлагч Валерий Мандах Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 88109132
цагдаагийн дэд ахлагч Оюун-Эрдэнэ Батнамжил Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 99416005
цагдаагийн дэд ахлагч Баасанжав Цэрэнням Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 95040447
цагдаагийн ахлах ахлагч Лхагвасүрэн Батсайхан Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа жолооч 88771286
цагдаагийн ахлах ахлагч Роолон Энхтөр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа жолооч 96076869
цагдаагийн ахлагч Гантөмөрийн Баттөмөр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа жолооч 99770475
цагдаагийн ахлах ахлагч Цогтбадрах Энхбадрах Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа жолооч 88037506
92125869
цагдаагийн хошууч Баярмагнай Ганзориг Шуурхай удирдлагын Тасгийн дарга 88102696
цагдаагийн ахмад Батхүү Содгэрэл Ахлах мөрдөгч 95826882
цагдаагийн хошууч Эрдэнэтунгалаг Лханаажав Ахлах мөрдөгч 99095164
цагдаагийн хошууч Батсүх Ширчинтөгс Ахлах мөрдөгч 96000117
цагдаагийн хошууч Нямжав Баярсайхан Ахлах мөрдөгч 99183816
цагдаагийн хошууч Гомбо Өнөржаргал МС-ны ахлах мэргэжилтэн 96611514
цагдаагийн ахмад Гүндсүрэн Мөнгөндолгион МС-ны мэргэжилтэн 88068152
цагдаагийн хошууч Базарсүрэн Энхжаргал Холбоо, мэдээллийн ахлах инженер 88023725
цагдаагийн дэд ахлагч Батбаяр Батцэнгэл Мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 88053491
цагдаагийн ахлах ахлагч Эрдэнэбат Одонцэцэг Мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 99265778
дэд ахлагч Энхтунх Ган-Эрдэнэ Мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 88878485
цагдаагийн дэд ахлагч Пүрэвжав Арьяабал Мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 90558009
цагдаагийн ахлах ахлагч Дармаа Энх-Отгон Жижүүрийн цагдаа 99137619
цагдаагийн дэд ахлагч Цэцгээ Батцэцэг Жижүүрийн  цагдаа 88834598
цагдаагийн дэд ахлагч Баньдсүрэн Баатарсүрэн Жижүүрийн  цагдаа 88560303
цагдаагийн дэд ахлагч Батсайхан Анхбаяр Жижүүрийн  цагдаа 94965852
цагдаагийн ахлах ахлагч Бираадорж  Уламбаяр Жижүүрийн цагдаа жолооч 80559922
цагдаагийн ахлах ахлагч Гантулга  Мөнхтөр Жижүүрийн цагдаа жолооч 99155112
цагдаагийн ахлагч  Батсүх Эрдэнэбаатар Жижүүрийн цагдаа жолооч 88995750
цагдаагийн дэд ахлагч Жүгдэрхоролын Отгонбаяр Жижүүрийн цагдаа жолооч 86009936

ЦАГДААГИЙН ХОЁРДУГААР ХЭЛТЭС

х/а Ө.Эрдэнэхүү Хэлтсийн дарга 88880603
а/х П.Пүрэвдаваа ХАХ ахлах мэргэжилтэн 99067983
а/х Д.Жавхлантөгс ГБХУСАХ ахлах мэргэжилтэн 99062784
а/х Т.Билгүүн УСА хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 91999661
д/ч Б.Тэлмэн ХАХ мэргэжилтэн 88089993
д/ч С.Ууганбаяр ГБАХ мэргэжилтэн 99976587
д/а Н.Бөхбаяр Цагдаа жолооч 95511148
а/а Г.Чинзориг Цагдаа жолооч 88064031
д/а Н.Анхбаяр Цагдаа жолооч 91490922
д/а Ц.Сод-Эрдэнэ Цагдаа жолооч 80630053
д/а М.Билэгжаргал Цагдаа жолооч 92077799
д/а Г.Үүрцайх Шуудан хүргэгч цагдаа 88954892
д/а Ж.Пүрэвдаваа Архивч, бичиг хэргийн эрхлэгч 99993882
д/а Б.Нарантуяа Нярав 88450908
д/а Б.Цэвэлмаа Бичээч 88726635
д/х Ш.Мөнхбат Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга 94255683
а/х Л.Отгонтөгс Эрүүгийн ахлах мөрдөгч 88051367
а/д Д.Эрдэнэбат Эрүүгийн ахлах мөрдөгч 80789292
а/х Б.Баярмагнай  Эрүүгийн мөрдөгч 88527565
а/д Е.Жандос  Эрүүгийн мөрдөгч 86119433
а/д Д.Тамжид  Эрүүгийн мөрдөгч 88103211
д/ч Э.Мөнхсаруул  Эрүүгийн мөрдөгч 88078129
д/ч Г.Хишигдорж  Эрүүгийн мөрдөгч 88949469
д/ч А.Манлайбаясгалан  Эрүүгийн мөрдөгч 99463629
д/ч Б.Даваасамбуу  Эрүүгийн мөрдөгч 98115143
д/ч Д.Энхболд  Эрүүгийн мөрдөгч 80082200
д/ч Г.Ёолк  Эрүүгийн мөрдөгч 95114451
д/ч М.Санчир  Эрүүгийн мөрдөгч 88175658
а/д С.Гүндноров  Эрүүгийн мөрдөгч 99036520
д/ч Г.Батзаяа  Эрүүгийн мөрдөгч 99915684
х/ч С.Сүхбаатар Мөрдөн байцаах тасгийн дарга 91911896
х/ч Ж.Чинзориг Чиглэлийн ахлах мөрдөгч 99101840
а/х Г.Саранхүү Ахлах мөрдөгч 99009045
а/х Л.Адъяатөмөр мөрдөгч 88076430
а/х Б.Мөнхнаран мөрдөгч 88981234
а/х Ө.Банзрагч мөрдөгч 96610983
д/ч Э.Бат-Итгэл мөрдөгч 88773420
д/ч Г.Эрдэнэбаяр Мөрдөгч 99960390
д/ч Ц.Баярсайхан Мөрдөгч 99960390
д/ч Н.Хосцэцэг Мөрдөгч 93000519
д/ч Г.Анужин мөрдөгч 97024422
д/ч Э.Бямбасүрэн мөрдөгч 95701520
д/ч А.Зол-Эрдэнэ мөрдөгч 89896101
а/х Л.Эрхэмбаяр мөрдөгч 86028093
а/ч А.Лхагвасүрэн мөрдөгч 80048874
д/а Т.Энх-Амгалан Цагдаа 99895262
х/ч Д.Дамдинсүрэн Шуурхай удирдлагын тасгийн дарга 96079001
х/ч Э.Цэрэнбат Жижүүрийн ахлах мөрдөгч 88003567
х/ч А.Алтансүх Жижүүрийн ахлах мөрдөгч 92060099
х/ч Э.Батболд Жижүүрийн ахлах мөрдөгч 94059697
х/ч Э.Батжаргал Жижүүрийн ахлах мөрдөгч 88139886
х/ч Ч.Дашцэрмаа Мэдээлэл, судалгааны ахлах мэргэжилтэн 9119131
а/х Даваажаргал Мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн 98110923
д/а Б.Батзаяа Холбоо, мэдээллийн  инженер 88810531
с/а М.Жаргалан Мэдээлэл хүлээн авагч 99120868
а/а Н.Муханат Мэдээлэл хүлээн авагч 92062200
а/а Ц.Золбоот Мэдээлэл хүлээн авагч 94433636
а/ч Н.Ариунболд Мэдээлэл хүлээн авагч 99846611
а/а А.Ариунболд  цагдаа жолооч 88701444
а/а  Д.Баатарсүх  цагдаа жолооч 99145133
а/а Ч.Батболд  цагдаа жолооч 95959359
а/а Г.Ган-Эрдэнэ цагдаа жолооч 88011919
а/а Г.Саранбаатар Жижүүрийн цагдаа 90803371
д/а О.Галбадрах Жижүүрийн цагдаа 88919441
д/а Н.Бямбасүрэн Жижүүрийн цагдаа 99594755
д/а Н.Отгонбаатар Жижүүрийн цагдаа 95228828
х/ч Б.Анхбаяр Нийтийн хэв журам хамгалах тасгийн дарга 88884310
а/х М.Баярлхагва Ахлах байцаагч 96607616
а/х Ц.Амгаасэд Ахлах байцаагч 99230636
а/х Б.Дөлгөөнтамир  хэсгийн байцаагч 86666649
д/ч Ж.Жигмиддорж хэсгийн байцаагч 88823233
д/ч Б.Амарбаясгалан  хэсгийн байцаагч 89110674
д/ч Э.Билгүүн  хэсгийн байцаагч 83177183
д/ч Б.Отгонбаатар  хэсгийн байцаагч 96071109
а/х С.Батмягмар  хэсгийн байцаагч 89616767
д/ч М.Бямбагэрэл  хэсгийн байцаагч 90093283
д/ч Б.Нямдорж  хэсгийн байцаагч 80020003
а/х Ц.Нарангэрэл  хэсгийн байцаагч 90093283
а/д О.Баттүшиг  Хэсгийн байцаагч 90028889
д/ч Б.Батмөнх  Хэсгийн байцаагч 89923968
а/х Ш.Хоссайхан  Хэсгийн байцаагч 95832999
д/ч Н.Энхбаяр Хэсгийн байцаагч 88063057
д/ч С.Дэлгэрсайхан Хэсгийн байцаагч 86466969
д/ч Л.Лхагвадэмбэрэл  хэсгийн байцаагч 96015535
а/ч Отгонтөгс  хэсгийн байцаагч 80701001
д/ч Ц.Болор-Эрдэнэ  хэсгийн байцаагч 89700356
а/х Н.Цэрэнсодном Эргүүлийн офицер 99062383
а/х С.Хишигдорж Эргүүлийн офицер 88949469
а/х Ж.Алтанцоож Эргүүлийн офицер 88331983
а/д Н.Цэрэнтогтох Эргүүлийн офицер 94064422
а/х Ө.Мягмарсүрэн Эргүүлийн офицер 99038250
а/х Ц.Цолмон Эргүүлийн офицер 86688999
а/д Н.Наранбаатар эргүүлийн офицер 99036464
а/д Э.Баатарболд Эргүүлийн офицер 96089494
а/д Д.Алтангэрэл Эргүүлийн офицер 96074089
а/х Б.Сувд-Эрдэнэ Эргүүлийн офицер 88037553
д/ч Л.Баасандорж Эргүүлийн офицер 80131314
д/ч Э.Цэдэв Эргүүлийн офицер 88089022
д/ч О.Баттүшиг Эргүүлийн офицер 94551515
д/ч Г.Сэрдамба Эргүүлийн офицер 99248030
д/ч Ж.Довдондорж Эргүүлийн офицер 99603332
д/ч М.Өсөхбаяр Эргүүлийн офицер 99343685
д/ч С.Цогбадрах эргүүлийн офицер 90997559
д/ч Н.Тэмүүн Эргүүлийн офицер 99693393
дч Б.Булган эргүүлийн офицер 95138989
х/ч А.Учрахбаяр эргүүлийн офицер 94633434
а/а Б.Золхүү Эргүүлийн цагдаа жолооч 85010107
д/а О.Баттөгс Эргүүлийн цагдаа жолооч 91206878
а/а Ч.Билэгсайхан Эргүүлийн цагдаа жолооч 88300080
д/а Г.Мөнхбаатар Эргүүлийн цагдаа жолооч 80138233
а/ч П.Дорж Эргүүлийн цагдаа жолооч 88784169
д/а М.Баасандорж Эргүүлийн цагдаа жолооч 86195995
д/а Б.Эрдэнэболд Эргүүлийн цагдаа жолооч 86631214
а/а Ц.Чулуун-Эрдэнэ Эргүүлийн цагдаа жолооч 88099285
д/а О.Жамъянсүрэн Эргүүлийн цагдаа жолооч 99225177
а/ч Ц.Бямбадаваа Эргүүлийн цагдаа жолооч 88021196
д/а Х.Адъяахүү Эргүүлийн цагдаа жолооч 86122549
д/а О.Осоргарав Эргүүлийн цагдаа жолооч 88408850
д/а Б.Энхтүвшин Эргүүлийн цагдаа 96830701
д/а Б.Батчингэс Эргүүлийн цагдаа 88042953
д/а Т.Амарболд Эргүүлийн цагдаа 98882479
д/а Ц.Чойжилсүрэн эргүүлийн цагдаа 88847200
д/а Б.Сундуйдорж эргүүлийн цагдаа 80661501
д/а Г.Лхагвабаатар эргүүлийн цагдаа 86758537
д/а Т.Энхтамир эргүүлийн цагдаа 91595500
а/ч Д.Наранпүрэв Телекамерын цагдаа 88889031
д/а Б.Ариунтамир Телекамерын цагдаа 89193941
д/а Н.Самданжигмэд Телекамерын цагдаа 99233230
д/а И.Золбаяр Телекамерын цагдаа 95447591
а/а Э.Борхүү   хороон цагдаа 95991881
а/а Э.Ганшагай   хороон цагдаа 80351380
д/а Б.Хосзаяа   хороон цагдаа 88021796
д/а М.Гэлэгжамц   хороон цагдаа 86056080
д/а Э.Алтаншагай   хороон цагдаа 80910820
д/а О.Амгаланбаатар   хороон цагдаа 89795038
д/а Х.Дөлгөөн   хороон цагдаа 94235511
д/а Д.Төгөлдөр   хороон цагдаа 86665962
д/а Б.Хулан  хороон цагдаа 92070247
д/а О.Санчир  хороон цагдаа 85117786
д/а Э.Оргилмөрөн  хороон цагдаа 99939132
д/а Т.Баасанхүү  хороон цагдаа 99813124
д/а М.Нурсултан  хороон цагдаа 94494342
х/ч Б.Мөрөн Зөрчлийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга 88052333
х/ч Д.Буянжаргал Чиглэлийн ахлах байцаагч 80001212
х/ч Я.Ганболд Ахлах байцаагч 99048166
а/д М.Нямсүрэн зөрчлийн байцаагч 80101410
д/ч Б.Эрдэнэбаяр зөрчлийн байцаагч 99667268

Замын цагдаагийн хэлтэс

Цол Овог, нэр Албан тушаал Утасны дугаар
д/х С.Галбадрах Хэлтсийн дарга 93020333
х/ч Я.Соронзонболд Чиглэлийн ахлах зохицуулагч 80119195
х/ч Д.Дэлгэрмаа З/Х ахлах байцаагч 99289393
а/х Ц.Эрдэнэбат Зохицуулагч 96107979
а/х Б.Оюунбаатар Зохицуулагч 80840005
а/х Г.Алтанхуяг Зохицуулагч 94090869
а/х Ц.Равдан Зохицуулагч 88076681
а/д Б.Жанчивдорж Зохицуулагч 93021220
а/д Д.Баасансүрэн Зохицуулагч 99103294
а/д Ч.Бямбадагва Зохицуулагч 93020241
а/д Д.Батжаргал Зохицуулагч 93021271
а/д Б.Мөнхтогтох З/хариуцсан байцаагч 95402944
а/д Д.Нямбаяр Зохицуулагч 99334334
а/д Э.Энхбаяр Зохицуулагч 99254141
а/д Д.Тамир Зохицуулагч 89323333
д/ч Э.Лхагважав Зохицуулагч 88033314
д/ч П.Баянзул М.Т.Инженер 89712222
д/ч Ж.Батболд Зохицуулагч 86084849
д/ч Э.Энхманлай Зохицуулагч 95059311
д/ч Т.Мөнххүч Зохицуулагч 94107770
д/ч А.Мөнхбаяр Зохицуулагч 99395976
д/ч Л.Батбуян Зохицуулагч 89108518
д/ч Э.Алтанзул Зохицуулагч 99005261
а/а Т.Мөнхбилэг Цагдаа-зохицуулагч 99027724
а/а Г.Эрдэнэбаатар Цагдаа-зохицуулагч 99016153
а/ч Б.Чойсүрэн Цагдаа-зохицуулагч 95876876
а/ч А.Ганбаяр Цагдаа-зохицуулагч 93020607
а/ч Э.Мөнхтөр Цагдаа-зохицуулагч 80850376
а/ч Ч.Очирбат Цагдаа-зохицуулагч 90113886
а/ч Э.Нармандах Цагдаа-зохицуулагч 99333327
д/а О.Золбаяр Цагдаа-зохицуулагч 88073535
д/а Ө.Мөнгөнбумба Цагдаа-зохицуулагч 99135389
д/а Б.Мөнгөншагай Цагдаа-зохицуулагч 91996120
д/а Ц.Пүрэвхишиг Цагдаа-зохицуулагч 99212173
д/а Н.Мөнхсайxан Цагдаа-зохицуулагч 80850231
д/а С.Бархасболд Цагдаа-зохицуулагч 99023191
д/а Г.Төрболд Цагдаа-зохицуулагч 96951441
д/а Б.Сайнхүү Цагдаа-зохицуулагч 80081160
д/а М.Хосбаяр Цагдаа-зохицуулагч 99294270
д/а Е.Рабби Цагдаа-зохицуулагч 89115843
д/а Г.Мөнх-Оргил Цагдаа-зохицуулагч 93301155
д/а Г.Эрхболд Цагдаа-зохицуулагч 95668829
д/а Ч.Батзаяа Цагдаа-зохицуулагч 88072677
д/а Д.Батболд Цагдаа-зохицуулагч 88052320
д/а Э.Энэрэл Цагдаа-зохицуулагч 96019223
д/а А.Нямцэцэг Бичээч 99535502

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв

Н.Дорждулам Дарга 99831842
Ц.Өлзийжаргал Ахлах мэргэжилтэн 99920364
Т.Мөнхцэцэг Нягтлан бодогч 89053084
Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ Хуулийн зөвлөх,
Архив, бичиг хэргийн мэргэжилтэн
91014648
Б.Наранцацралт Маркетингийн
мэргэжилтэн
99106949
Ц.Өлзийсайхан Гадаад харилцаа,
судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн
99735455
Г.Хишигсүрэн Үзэсгэлэн худалдаа,
хороод хариуцсан мэргэжилтэн
91111463
Т.Идэрхангай Төсөл хөтөлбөр
хариуцсан мэргэжилтэн
88064405
Т.Ариунтуяа Сургагч багш 99268461
Т.Оргилдулам Мэдээлэл технологи,
инновац хариуцсан мэргэжилтэн
99286606

Усан спорт сургалтын төв ОНӨУТҮГ

Нэрс Албан тушаал Утасны дугаар
Захирал
Г.Ананд Маркетинг, хүний нөөцийн менежер 99696655
Д.Саранчимэг Нягтлан бодогч 99158258 83011001
Г.Нямгарав Архив, бичиг хэргийн ажилтан 86830083
О.Эрдэнэсүх Нярав 89001324
Угтах үйлчилгээний ажилтан 83001100

Хан Эко тээвэр ААТҮГ

Албан тушаал Нэр Холбоо барих

 Хан Эко тээвэр ОНӨААТҮГ-ын Захиргааны ажилчдын утсаны жагсаалт

1 Захирал Н.Наранцацрал 99012514
2 Менежер Ц.Бат-Эрдэнэ 99084840
3 Нягтлан бодогч Д.Нямдорж 90017777
4 Хүний нөөц Х.Отгонцэцэг 91111454
5 Бичиг хэрэг архив Б.Эрдэнэбаяр 98877897
6 Нярав Б.Одончимэг 90091309
7 Үйлчлэгч Ц.Тунгалаг 89026518

 Хан Эко тээвэр ОНӨААТҮГ-ын Авто баазын ажилчдын  утасны жагсаалт

8 Авто бааз, ашиглалтын  инженер Б.Золжаргал 88552150, 99127597
9 Хороо хариуцсан хяналт ажилтан Ж.Үүрцайх 86305944
10 Хороо хариуцсан хяналт ажилтан Б.Санчирбаяр 89333899
11 Механик Г.Гаанжуур 99438196
12 Автын засварчин П.Зоригт 88844012
13 Автын засварчин Г.Сайханбаяр 89333899
14 Хог тээврийн жолооч Л.Эрдэнэбаяр 95953917
15 Хог тээврийн жолооч Л.Энхбаатар 89159830
16 Хог тээврийн жолооч Г.Баярсайхан 99711179
17 Хог тээврийн жолооч С.Зоригт 88814381
18 Хог тээврийн жолооч Г.Хонгорхүү 95575792
19 Хог тээврийн жолооч Л.Дуламдорж 99974235
20 Хог тээврийн жолооч Н.Наран-Очир 89033901
21 Хог тээврийн жолооч О.Энхтайван 96552442,88662268
22 Хог тээврийн жолооч Б.Батзориг 99597757
23 Хог тээврийн жолооч Н.Түмэннаст 88201214
24 Хог тээврийн жолооч Б.Батзаяа 89288550
25 Хог тээврийн жолооч Б.Борнохой 95970749
26 Хог тээврийн ээлжийн жолооч П.Батцэрэн 99641316
27 Хог тээврийн ачигч Б.Жанцандорж 94247488
28 Хог тээврийн ачигч Б.Амаржаргал 99697359
29 Хог тээврийн ачигч А.Сосорбарам 80881387
30 Хог тээврийн ачигч Б.Больхорол 99285542
31 Хог тээврийн ачигч Э.Цэрэнтогтох 80802635
32 Хог тээврийн ачигч Б.Мөнгөнсэлэм 89850591
33 Хог тээврийн ачигч А.Бямбажав 89179339
34 Хог тээврийн ачигч Г.Цэрэндаш 99450406
35 Хог тээврийн ачигч Ж.Батсайхан 88896948,88049209
36 Хог тээврийн ачигч С.Отгонжаргал 88712032
37 Хог тээврийн ачигч Ц.Цацралт 99888713
38 Хог тээврийн ачигч Б.Алтансэлэм 88462997
39 Хог тээврийн ачигч Б.Наянбуу 89800411
40 Хог тээврийн ачигч У.Тэмүүжин 99927241
41 Хог тээврийн ээлжийн ачигч Д.Наранцогт 95927354

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

М.Ганболд Хэлтсийн дарга 88006820
Б.Азжаргал Захиргаа, Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 90114443
Н.Номин-Эрдэнэ Хууль, эрх зүй хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 94019024
Хяналт шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн
Л.Тогтохжаргал Нягтлан бодогч 86889968
Б.Баярцэцэг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 95456588
Б.Амарсанаа Нярав 96108385
У.Нарангаравуу Гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99996583
Т.Мэргэн Гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 90080095
Б.Мөнхбаяр Гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 96911028
С.Хишигжаргал Сэтгэл зүйч 86085157
Х.Саранчулуун  

 Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйлчилгээний ээлжийн ажилтан

88127821
Б.Одончимэг 88049073
З.Болорцэцэг 88809610
Н.Солонго Зохицуулагч 88185593
Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч
С.Баярбилэг Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 86161668
Ж.Чаминчимэг Хүүхдийн эрх хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн 88227131
Б.Буянзаяа Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн 95740698
Ц.Эрдэнэбаяр Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 86863386
Б.Бямбацэцэг Зорилтот бүлгийн залуучууд, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 80970517

Биеийн тамир, Спорт хороо

Д.Жаргалсайхан Дарга 11344783

91910299

Ч.Эрдэнэсайхан Нягтлан бодогч 11345858

99904580

Б.Угтахбаяр Ахлах дасгалжуулагч 11345858

91612093

Т.Уранчимэг Менежер 11345858

91014999

В.Дуламсүрэн Нярав-бичиг хэрэг 11345858

99985929

Ш.Цэвэлмаа Дасгалжуулагч 11345858

80805555

Д.Мөнхбаяр Дасгалжуулагч 11345858

90989935

Д.Түвшинтөр Дасгалжуулагч 11345858

86004730

Н.Дэлгэрдалай Арга зүйч 11345858

86974169

Ц.Баттулга Арга зүйч 11345858

99108616

Л.Сэлэнгэ Арга зүйч 11345858

86629696

Биеийн тамир, спортын хороо 11344783

Хан-Уул Эрүүл мэндийн төв

Овог Нэр Албан тушаал Утас Ажлын утас
Э.Бодьцэцэг Дарга 99996218 341170
Т. Гэрэлсүрэн Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга 99051397 341917
Б. Лувсанням Нийгмийн эрүүл мэндийн орлогч дарга 99044630 341979
Ц. Энхбаясгалан Хүний нөөцийн албаны дарга 99649999 342257
Д. Гэжиймаа Чанарын албаны дарга 88108998 341917
Б. Халиунгэрэл Сувилахуйн албаны дарга 94046363 342257
Т. Дэлгэрмаа Аж ахуйн албаны дарга 99279034  70049311
Д. Молор-Эрдэнэ Поликлиникийн эрхлэгч 99201688 345876
Ц. Тунгалаг Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн эрхлэгч 99275796 341996
З. Уранчимэг Яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч 99079993 342003
С. Өлзийжаргал ХӨТСЭАТ эрхлэгч 96009135 70101916
С. Оюун-Эрдэнэ Ерөнхий нягтлан бодогч 99071832 341190
Ц. Оюунчимэг Чанарын менежер 95755783 341917
Б. Дэлгэрцэцэг Мэдээллийн менежер 89063689 341916
Б. Түвшинжаргал Мэдээлэл технологи 80069005 342493
Д.Батжаргал Жолооч 99813344 342493
Хүлээн авах 342003
Жижүүр 342493
Цахим бүртгэл 341003
Эмийн сан 70105903
БЗДХ 70049285
Сүрьеэ диспансер 70049252
Хүүхдийн зөвлөгөө өгөх утас 345903
Эрт илрүүлэг 70101917

Хан-Уул Нэгдсэн эмнэлэг

Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар
Т.Энхзаяа Дарга 99099538
О.Гэрэлмаа Даргын туслах 88804616
Э.Гэрэлмаа Үйл ажиллагаа хариуцсан орлогч дарга 99023942
Д.Мажигсүрэн Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ хариуцсан орлогч дарга 99902516
Б.Төгсжаргал Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын албаны дарга 99031439
Б.Пүрэвсүрэн Ахлах нягтлан бодогч 99075081
З.Отгонбаяр Мэдээлэл технологи, аж ахуйн үйлчилгээний албаны дарга
Б.Одгэрэл Хүний нөөцийн менежер 99270068
Ж.Мөнхзаяа Архив, хүний нөөцийн ажилтан 95963304
А.Ням-Алх Маркетинг, хэвлэл мэдээллийн ажилтан 88622083
Л.Ариунболор Эм хангамжийн тасгийн эрхлэгч 99072616
М.Билгүүн Яаралтай тусламж эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч/ Эрчимт эмчилгээний эмч 88622083
М.Отгонтуяа Насанд хүрэгсдийн тасгийн эрхлэгч/ Дотрын эмч 99838566
М.Нямсүрэн Хүүхдийн тасгийн эрхлэгч/ Хүүхдийн эмч 88095121
Б.Мөнхпүрэв Мэс засал, гэмтэл, сонгомол эмчилгээний тасгийн эрхлэгч/ Мэс заслын эмч 99028400
П.Нармандах Сэргээн засах эмчилгээний тасгийн эрхлэгч/ Уламжлалт  сэргээн засах эмчилгээний эмч 96005005
Ц.Гэрэлт-Од Амбулаторийн эрхлэгч 88049696
Л.Оюунбилэг Сувилахуйн арга зүйч 80039331

Хан-Уул дүүрэг дэх Мал эмнэлэгийн тасаг

С.Эрдэнэ-Далай Дарга /мал эмнэлэгийн улсын байцаагч 88187350
[email protected]
Б.Дэлгэрмаа Тархвар зүйч 88187266
[email protected]
Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжүүд
 “Гүн тэрэм” мал эмнэлэг Н.Энхбаатар  Захирал, малын эмч  99061739
[email protected]
 “Түда” мал эмнэлэг Ж.Отгонням  Захирал, малын эмч  94020234
[email protected]
 “Ганган буга” мал эмнэлэг Ч.Оюун  Захирал, малын эмч  88805235
[email protected]

Сэргээн засах клиник

Ц.Чанцал Дарга 99099709
Д.Чулуунчимэг Зөвлөх эмч 99722613
Г.Одончимэг Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 93132135
Ж.Должинсүрэн Хүний нөөцийн менежер 93132138
М.Билгүүнзаяа Бичиг хэргийн эрхлэгч 99203191

Хүүхдийн клиник сувилал

Н.Амгаланбаатар Эрхлэгч 99005706
[email protected]
Б.Бат-Үсэг Нягтлан бодогч 98016265
[email protected]
Б.Сүнжидмаа Нярав 99272490
[email protected]
Ч.Оюун-Эрдэнэ Их эмч 95085000
Б.Бадамням Арга зүйч 99214929
О.Туяамаа Хэсгийн ахлагч 88845312
А.Бямба-Од Хэсгийн ахлагч 99127132
Д.Мөнхцэцэг Хэсгийн ахлагч 99045023
Д.Хулан Хэсгийн ахлагч 88082523
Г.Батсайхан Жижүүр 96662583
Ж.Нэргүй Жижүүр 88805852
Э.Пэрэнлэйсамбуу Жижүүр 89993075

Өрхийн эрүүл мэндийн төв

  1 дүгээр хороо /Мөнх бадрах –Өрх/
Р.Батбаатар 98167890
95077890
96554676 120-ийн 5,6-р байрны голд
О.Долгорсүрэн 91297438 89827438
2 дугаар хороо  /Тэрмэстий/
Ж.Болормаа 70105003

99604245

99734350 23-р байрны ард цогцолбор байр
Б.Үрлээ 99691868
З дугаар хороо /Энхтитэм/
Д.Наранцэцэг 95013433 96562771 Хас банкны хажууд 22,23-р байрны голд
Баттулга
 4 дүгээр хороо /Цэц-до/
Х.Бахытжан 70049154

99703981

99907927 34-р сургуулийн ар талд
Энхманлай
 5 дугаар хороо  /Манал-Үйлс/
Ч.Цэнд-Аюуш 99908382 88288871 Яармаг 2-р бууудал, 5-р хорооны цогцолбор байр
Р.Эрдэнэцэцэг 88669787
 6 дугаар хороо  /Чанд-Авиа/
М.Оюунчимэг 70049197

94322137

88612861 Нүхтийн 30-р гудамж /Яармаг амбулаторын ард/
Ц.Амарбаян 96607042
7 дугаар хороо /Хашчагнуур/
У.Оюунцэцэг 91142718

80207786

99630317 Жаргалантын эхний 6 тоот 60-р сургуулийн урд талд
Б.Оюунбилэг 91142718
 8 дугаар хороо /Уясах/
Г.Батчимэг 91132215

99469251

99025591
Б.Нэргүй 88014744
9 дүгээр хороо /Аяут/
С.Байгальмаа 96038770

90095399

88169639 Нисэхийн эцэс 107-ийн хашаа, 9-р хорооны зүүн талд
Г.Отгонжаргал 89190580
10 дугаар хороо /Амин-тус/
Д.Туул 70049700

88610787

88114268 63-р байрны баруун хойно
М.Мөнхжаргал 89223222
 11 дүгээр хороо /Амгалан – Өрх/
Д.Пүрэвцэцэг 96818229

99424216

99424216 Соёмбо хотхоны хашаанд
12 дугаар хороо /Био асралт/ ӨЭМТ
 Д.Нарантуяа 70492135

88077585

 99131560  53-р байрны хойно
13 дугаар  хороо /Туул тосгон/
М.Цогтгэрэл 70497103

91922993

99002963 144 -р цэцэрлэгийн зүүн талд
 14 дүгээр хороо /Энх-Амгалан өлзийт/
Б.Сайханцэцэг 70294249

86128773

88844474 Өлзийт Хороо
15 дугаар хороо /Мэнд-Саруул/
Ононтуул 80058408 99063478 Хурд хорооллын 25-р байрны 1-р орцны 2 тоот
16 дугаар хороо /Энх Буянт-манал/
М.Алтанхуяг 96446550

99681437

89226550 Нисэхийн дэнж цогцолбор байр Буянт Ухаа 1-ийн зүүн хойд талд
   17 дугаар хороо /Амгалант өрх/ ӨЭМТ
 Д.Пүрэвцэцэг 94018229

99424216

 99424216 Удирдлагын акдеми Цэцэг хотхоны урд 48-р байр
 18 дугаар хороо /Мэндсуруул/ ӨЭМТ
Ононтуул 80058408  99063478  Оргил рашааны сувилалын чанх ард
19 дүгээр хороо /Мэндсаруул/ ӨЭМТ
Ононтуул 80058408  115-р сургуулийн хойно
20 дугаар хороо /Энхтитэм/ ӨЭМТ
 Д.Наранцэцэг 95023433  96562771 Саруул өргөө хотхоны 26-р байрны 1 тоот
21 дүгээр хороо /Аминтус/ ӨЭМТ 
 Д.Туул 77111106        96996989  88114268  Буянт-Ухаа 2-р хороолол

Мал эмнэлэг

“Гүн тэрэм” Энхбаатар Захирал 99061739
“Туда” Т.Нямсүрэн Захирал 96121001
“Ганган буга” Ч.Оюун Захирал 88805235

Сэргээн засах клиник

Ц.Чанцал Дарга 99099709
Д.Чулуунчимэг Зөвлөх эмч 99722613
Г.Одончимэг Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 93132135
Ж.Должинсүрэн Хүний нөөцийн менежер 93132138
М.Билгүүнзаяа Бичиг хэргийн эрхлэгч 99203191

Хүүхдийн клиник сувилал

Н.Амгаланбаатар Эрхлэгч 99005706
[email protected]
Б.Бат-Үсэг Нягтлан бодогч 98016265
[email protected]
Б.Сүнжидмаа Нярав 99272490
[email protected]
Ч.Оюун-Эрдэнэ Их эмч 95085000
Б.Бадамням Арга зүйч 99214929
О.Туяамаа Хэсгийн ахлагч 88845312
А.Бямба-Од Хэсгийн ахлагч 99127132
Д.Мөнхцэцэг Хэсгийн ахлагч 99045023
Д.Хулан Хэсгийн ахлагч 88082523
Г.Батсайхан Жижүүр 96662583
Ж.Нэргүй Жижүүр 88805852
Э.Пэрэнлэйсамбуу Жижүүр 89993075

Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ

Нэр Албан тушаал

Утасны дугаар

1 В.Мөнх-Эрдэнэ Захирал 99122057
2 Ю.Тосмаа НБЦҮХэлтсийн дарга 99015898
3 Ц.Батмөнх Хог тээвэрлэлтийн хэлтсийн дарга 99098936
4 М.Уртбаяр Тохижилтын хэлтсийн дарга 99160453
5 П.Баасанхүү Ерөнхий нягтлан бодогч 99032458
6 Б.Энхбаатар Бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл хариуцсан мэргэжилтэн 89007821
7 Б.Одбаяр Мэдээлэл технологийн ажилтан 91004050
8 Д.Сумъяадорж Кассын нярав 95871256
9 П.Сувд Тооцооны нягтлан бодогч 99149551
10 О.Марал Захирлын туслах 88461847
11 Б.Цэцэгбадам Тохижилтын хэлтсийн мэргэжилтэн 80315115
12 Б.Ганчимэг Хүний нөөцийн ажилтан 88105116
13 Р.Алтанцэцэг 9,12,16,25-р хороо хариуцсан хяналтын ажилтан 80805479
14 Д.Ганчимэг 10,13-р хороо хариуцсан хяналтын ажилтан 80110557

 

15 Б.Анхзаяа 14,21-р хороо хариуцсан хяналтын ажилтан 88178899

Сургууль

Сургуулийн нэр  Хаяг байршил  Захирлын овог, нэр Утас
7-р сургууль Хан-Уул дүүрэг, 16-р хороо Нисэх Буянт Ухаа Д.Дашдорж 88098801
10-р сургууль Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо, Биокомбинат А.Туяасайхан 80092799
15-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,Чингисийн өргөн чөлөө 2-р хороо Ө.Шүрэнцэцэг 99195436
18-р сургууль Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө Х.Чинбат 88154448
26-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,Туул тосгон, 13-р хороо О.Одонтуул 91114600
32-р сургууль Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо Зайсангийн гудамж Ч.Ундармаа 88023458
34-р сургуль Хан-Уул дүүрэг,4-р хороо, Яармагийн 1-р буудал Р. Өлзийхишиг 98223172
41-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,Яармаг 3-р буудал Наадамчдын гудамж С41 5-хороо, И.Батбаяр 88000401
52-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,Жамъян гүний гудамж-52, 1-р хороо Л.Цэрэнханд 88102352
59-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,14-р хороо  Өлзийт Барилга 1-1 Х.Байгалмаа 95735994
60-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,Яармаг, 7-р хороо Д.Ариунаа 99167393
63-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,4-р хороо, Яармагийн 2 дугаар буудал, замын урд С.Эрдэнэбаатар 99247571
75-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Д.Тунгалаг 91915248
89-р сургууль Хан-Уул дүүрэг, 16-р хороо Нисэх Буянт Ухаа Р. Энхбаяр 88011694
114-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,9- р хороо Нисэхийн эцэс Д.Ган-Уяа 88104193
115-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,Туул гол гудамж 19-р хороо, өөрийн байр С.Оюун 99112819
 118-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,Наадамчдын зам гудамж, 8-р хороо Ц.Мөнхтөр 99792507
130-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,Махатма Ганди гудамж Хурд хороолол 15-р хороо Ө.Болормаа 98051818
135-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,10-р хороо гудамж-Морингийн даваа П.Энхбаяр 86135135
156-р сургууль Хан-Уул дүүрэг,14-р хороо  Өлзийт Д.Нэргүй 95957175
Албан бус насан туршийн боловсролын төв Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо, “ТҮК”2 давхарт Т.Рэгзэдмаа 91111376
Оном сургууль Хан-Уул дүүрэг , 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Шаравын гудамж, О.Дашдорж 99192667
Солонго Эс Эф сургууль Хан-Уул дүүрэг,4-р хороо, Яармаг. Наадамчдын  зам 503 Б.Энхжаргал 99819099
Этүгэн сургууль Хан-Уул дүүрэг,19-р хороо ХД -72 Н.Хүлэгсайхан 99992320
Шинэ зуунбилэг сургууль Хан-Уул дүүрэг,Туул гол гудамж 19-р хороо, Б.Энхцэцэг 99113603
Орчлон сургууль Хан-Уул дүүрэг,15-р хороо Стадион Оргил Нийслэл хүрээ Өргөн чөлөө гудамж 67 тоот А.Ууганбаяр 88887919
Хүмүүн  сургууль Хан -Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсангийн ам, “Хүмүүн” дунд сургууль Э. Амарзаяа 88026273
Орхон Хасү  сургууль Хан-Уул дүүрэг, 20 дугаар хороо, Үйлдвэр /17042/, Шаравын гудамж 10-1-2 Л.Баянжаргал 99118264
Сакура  сургууль Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, Яармаг. Наадамчдын  зам Х. Мөнхцэцэг 99172860
Шинэ Өнөөдөр  сургууль Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо Технологийн дээд сургуулийн байр Д.Баянмөнх 99024658
Хобби  сургууль Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Стадион Оргил, Удирдлагын академи-56 Г.Цэлмүүн 99117437
Арвист хангай  сургууль Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо чингисийн өргөн чөлөө, үйлдэр 50 Т.Цэнд-Аюуш 88103384
Күнз  сургууль Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо, Ар зайсан 91-1 Г.Өнөрсайхан 88109025
Монгол Билиг Оюун  сургууль Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо их монгол улсын гудамж Маршал таун хотхон Н.Ундрах 99022082
Аварга  сургууль Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Шаравын гудамж, А.Элбэг 98111216
Смарт  сургууль Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо зайсан ХААИС 3-3 хэсэг Чандмань худалдааны төв 2 давхар М.Энхболд 96999660
Оргил  сургууль Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо Удирдлагын акедимын урд Н.Өрнөхбаяр 99906426
Эрдмийн гүүр элит  сургууль Хан-Уул дүүрэг,17 хороо 17021 Зайсангийн тойруу гудамж 32е байр 1 тоот Ө Манлайхүү 89088316
Жэт  сургууль Хан Уул дүүрэг, 17 дугаар хороо, Тайм скүэр 505 Б.Одбаяр 88070584
Жэт Тэмүүлэл  сургууль Хан Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо Хүүшийн ам, Наадамчдын гудамж Б.Одбаяр 88070584
Монгол бизнес  сургууль Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо Үйлдвэр 2-3 39/1 Н.Дашзэвэг 99191313
Алтан босго академи  сургууль Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо Нүхт виллаж М.Ганцэцэг 99093989
Шинэ Монгол Харумафүжи  сургууль Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо, Наадамчдын зам гудамж, 480А Н.Өлзийсайхан 88547979
Язгуур сургууль Хан-Уул дүүрэг 11 хороо Зайсангийн эцэс Лакшири зайсан виллаж 12/1 Б.Болортуяа 91113626
Цэлмэг технологи сургууль Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Шаравын гудамж, н Хэрлэнтунгалаг 95665050
Монгол Эрдэм алдар сургууль Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо Стадион Оргил, 711 С.Цэрэндэжид 99178783
Монгол дахь ерөнхий боловсролын Франц сургууль Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө 28-1 Э.Оюунсүрэн 8606 0129
Америк сургууль Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо  Зайсангийн ам Д.Оюунсүрэн 11 345359
Бритиш сургууль Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо, Яармаг. Наадамчдын  зам Г.Энхцэцэг 99097053

Цэцэрлэг

Цэцэрлэг  Хаяг байршил  Эрхлэгчийн овог, нэр Утас
12-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо,  Арцат 10-р гудамж Ж.Жавзан 95203690 89983690
27-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Ч.Саранцэцэг 99202400
28-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо,  Чингисийн өргөн чөлөө Т.Сарантуяа 91619298
29-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо, Наадамчдын гудамж,  Яармагийн 3-р буудал А.Дэжидсүрэн 80117377
35-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо, ХААИС-ийн баруун талд П. Лхагвасүрэн 99001788
41-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,  ХУД-ийн ЗДТГ-ын урд Д.Эрдмаа 99253461
46-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, 19-р хороолол Д.Энхбаатар 98627782
49-р  цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо, Наадамчдын гудамж Ө.Анхмаа 99130414
53 -р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо,  Чингисийн өргөн чөлөө 120 мянгат Б.Цэнд-Аюуш 88094653
65-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, 19-р холоолол Чингисийн өргөн чөлөө Б.Баярмаа 96091022
80671022
67-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө С.Мөнхцэцэг 99793799
71-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо, Наадамчдын гудамж,  41 дүгээр сургуулийн зүүн талд С. Эрдэнэчимэг 99161499
72-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 19-р хороолол Чингэсийн өргөн чөлөө С.Эрдэнэ-Ундрах 93143628
73-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 7-р хороо, Яармагийн хуучин эцэс, Жаргалантын Задгай У.Туяацэцэг 99288276
121 цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо, Сонгино-2, Биокомбинат В.Дэлгэрмаа 96656727
134-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо, Буянт-Ухаа-23-р гудамж, нисэхийн эцэс С.Гэрэлмаа 99004197
144-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо, Туул тосгон Л.Оюунцэцэг 99146340  98886340
145 цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо, Яармаг 2-р буудал, Дээд бодь хийдийн баруун тал Ч. Янжиндулам 99972022, 98773398
165-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо,  Барилга-2 Я.Энхтуул 89210956
189-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо,  Нүхтийн гудамж Б. Бямбасүрэн 99792565
190-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 12 хороо, Хабитат тосгон Б.Батгэрэл 99758432
209-р  цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо, Яармагийн дэнж Сонсголон-1 гудамж Ц.Алтантуул 99136348
218-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 15-хороо, Рапид хорооллын зүүн талд Л.Нямсүрэн 94098800
219-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо, Морингийн хэсэг О.Энхтуяа 99021127
223-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо, Буянт-Ухаа 1  хороолол Д.Туяа 99087203
230-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо, Буянт-Ухаа 1 хороолол,  64-р байрны хажууд С.Батцэцэг 99259446
243-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо, Наадамчдын зам В.Алтангэрэл 98288994
250-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо, Буянт-Ухаа-2 хороолол, Өлзтийн зам гудамж, Э.Батнавч 99786141
290-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо, Буянт-Ухаа-2 хороолол, Өлзтийн зам гудамж, Т. Бямбахорол 89043051
300-р цэцэрлэг Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо,  Өлзийт Д.Даваасүрэн 94600450
Азтай зулзаганууд ХУД 15 хороо Стадион Оргил ЧӨЧ 6Д 1 О.Ундрам 99035446
Амила ХУД 4 хороо Арцат ам 1228/1 Г.Болорчимэг 89092145
Амилагийн багачууд цэцэрлэг ХУД 15-р хороо үйлдвэр зайсан гудамж 33 тоот Ж. Энхтунгалаг 89092121
Амилагийн найзууд ХУД 3-р хороо Тэлмүүн хотхон 43в байр Р.Баяраа 99272985
Амин-Ирээдүй ХУД 16-р хороо тайнь 0-16 тоот О. Самбалхүндэв 88089282
Анандболд Баярбаясал цэцэрлэг ХУД 11 хороо Маршал таун кинг тауэр 123-4 Б.Энхболор 77201212, 88025737
Анүүлэн аз жаргал ХУД 19-р хороо, 69А Б.Үүлэнсолонго 99100327
Багачууд хүслийн ертөнц ХУД 4 хороо Хүүшийн ам Шүншиг вилла 61б-5,6 Б.Гантулга 88106916
Бамбуулай ХУД 15-р хороо Цэлмэг хотхон 87-33тоот Н.Сарангэрэл 94104125
Баясгалант ертөнц цэцэрлэг ХУД 2-р хороо 84-р байр П.Батхүлэг 88119867
Болор-Өргөө ХУД 11-р хороо цэцэг хотхон 46s 3,4 тоот Л. Болорчимэг 91011149, 94119690
Бумбаахай ХУД Нисэх 9-р хороо бурхант 16-р гудамж 216 тоот Ж. Оюундэлгэр 88003949, 88102608
Бумбардай хүү Хануул 2 хороо 84-200 тоот П.Одончимэг 99195275
Буурай ээж ХУД 14-р хороо өдзийт Л Оюунчимэг 99088050
Бяцхан аялагчид ХУД 15-р хороо KH aпартмент 6C-1 Ц. Алтансор 88889901
Бяцхан жет ХУД 4 хороо Белмонте хотхон Г.Бумантуяа 99987652
Бяцхан Монгол Дөрвөн Улирал ХУД 15-р хороо, Стадион Оргил, “Жапан Таун” Хороолол, С5 Блок Ж.Галбадрах 99022772 88011191
Бяцхан найзууд ХУД 15-р хороо нархан хотхон 61-31 тоот С.Энхцэцэг 99193296
Бяцхан сондор ХУД 11-р хороо Гэрэлт хотхоны 23-2-72 тоот Б.Төгсжаргал 88111349, 99117009
Бяцхан сондор нэг ХУД 15-р хороо Жаргалант хотхон зүүн хаалга Б.Төгсжаргал 88111349, 99117009
Бяцхан Ход Ход ХУД 11-р хороо зайсангийн тойруу 8 Д.Бадруун 99064185
Бяцхан шилтгээн ХУД 16 хороо Буянт ухаа 2 гудамж 72 тоот П. Бадамханд 99116530
Бөднө ХУД 11-р хороо Дүнжингарав 49 С. Ганаа 91917256
Бөндөөлхөн 1 ХУД 7 хороо жаргалант 15-426 Р.Батхишиг 99105457
Бөндөөлхөн 2 ХУД 4 хороо Богд вилла хотхон 1201-1 Р. Батхишиг 99105458
Бритиш Хан Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо Хүүшийн ам, Наадамчдын гудамж Б.Одбаяр 88070584
Гарден багачууд ХУД 4-р хороо Гарден сити хотхон 1103-101 Ц.Гүнсэндорж 99071139
Гоёуд ХУД 17 хороо  Зайсангийн гудамж 38 тоот А.Юмчин 99070608, 99708000
Гурван хөгжил зайсан ХУД 11-р хороо Хатан туул хотхон 30-1 Д.Юнгэрэн 99112823
Гэгээн ертөнц ХУД 17-р хороо туулын хөвөө 38-р хаус Ч.Ариунтуяа 99997233
Далд Уянга ХУД 4-р хороо Вива сити хороолол С-13 П. Оюунцэцэг 99092841
Дэгдүнэ цэцэрлэг ХУД 11-р хороо их монгол улсын гудамж ривер гарден 319-р байр М. Золмаа 80000007
Дэлгэрэх цэцэгс ХУД 17-р хороо Стадион оргил 711 С.Одонтуяа 94097088
Жаргалтай жим ХУД 4-р хороо Нүхтийн ам Нүхт виллаж хотхон 210/211 тоот Г. Цолмонбаяр 99111763
Жаргалтай балчирууд цэцэрлэг ХУД 1-р хороо Хунгийн хотхон Цэнд-Аюуш 99881640
Жаргалтай ирээдүй цэцэрлэг ХУД 15-р хороо 23-р байр Н.Отгонбаяр 99785648
Жимсхэн ХУД 11-р хороо Зайсангийн гудамж Алтай хаус хотхон 1-р блок Н. Алтанзул 86005858
Жогжоохой цэцэрлэг ХУД 11 хороо, Женерал таун 205-1-2 О.Анхбаяр 88118077
Зайсан гэрэлт ордон цэцэрлэг ХУД 11-р хороо Гэрэлт хотхон 16-2 тоот М.Тэмүүлэн 89000573
Зайсангийн сод хүүхдүүд ХУД 2 хороо 105-101, 102 Б.Индра 95704794
Ивээлийн найзууд цэцэрлэг ХУД 11-р хороо АНАМО ТАУН ХАУС 1 байр Б.Хонгормаа 88119307
Q кидс прискүүл ХУД 11 хороо Тайм скүер 501 тоот Ц.Алтансор 88889901
Мазаахаа цэцэрлэг ХУД 3-р хороо Ривер стоун  26б-109 И.Доржсүрэн 88111257
Маргаашийн одод цэцэрлэг ХУД 3 хороо Дэлгэр хотхон Л.Бямбаахүү 99160663 77557705
Маршалын багачууд цэцэрлэг ХУД 17 -р хороо Маршал 110-1 Д.Одгэрэл 99031280
Миний гэр ХУД 17-р хороо Маршал таун, 101 байр, 1 тоот Д.Дэмбэрэл 99071178
Миний гэрийн хүүхдүүд ХУД 11-р хороо зайсан тэнгэр рашаан гудамж 81/7 тоот Д.Дэмбэрэл 99071178
Миний найз ХУД 15-р хороо Аос-ны 62-р байр Б.Нарантуяа 99100332, 99107008
Монгол жаал ХУД 11-р хороо Инэл зайсан Виллаж хотхон 79а-01 тоот А.Сэлэнгэ 99693164
Монголдой цэцэрлэг ХУД 4-р хороо Наадамчдын зам Ханбогд хороолол 206 Д. Даваа-Очир 99194402
Мөрөөдөл цэцэрлэг ХУД 3-р хороо 27-1 тоот Н.Баяр 91917986
Мөөжиг жөөжиг ХУД 15-р хороо 5а байр Б.Оюунтуяа 99094001
Нандин багачууд ХУД, 2-р хороо, Нутгийн Буян хотхон, 37б байр-101 тоот Л. Батдулам 99110409
Нархан үрсийн ордон ХУД 15-р хороо Гандигийн гудамж нархан хотхон 53-01 тоот Ж.Эрдэнэтуул 88114605
Номин цэцэрлэг ХУД 3 хороо Номин дэлгүүр Г. Нарангэрэл 99699999
Номт панда ХУД 3 хороо Үйлдвэрийн гудамж, Ривер стоун хотхон 24 а байр 110 Г.Өлзийсайхан 99098470
Нүхт лакшири ХУД 4 хороо Нүхтийн ам 101 тоот Д.Жаргал 99062049
Олуулаа ХУД Богд Жавзандамбын гудам 8-2#2 Б.Туяа 88,812,944
Орхоны багачууд ХУД 3 хороо Шаравын гудамж 10-3р байр 101 тоот М. Ягаан 99116646
Орчлон цэцэрлэг ХУД 15 хороо Стадион Оргил Д.Батмөнх 88011762
Очхон ХУД 4 хороо Шинэ өргөө хороолол 611 байр 21-24 тоот Ж.Цэндсүх 99102889
Оюунлаг жаалууд ХУД 15 хороо цэлмэг хотхон Туул өргөө 85-р байр Н. Баярмаа 95950008
Оюунлаг багачууд ХУД 17-р хороо Кинг тауэр хотхон 121-р байр П.Мөнхцэцэг 88118015
Содон ХУД 17-р хороо Маршал таун хотхон Д.Энхтуяа 99118385
Сувдан Сондор ХУД 11-р хороо зайсангийн 7-р хэсэг 14-03 тоот С.Цэрэндэжид 99178783
Сувдхан цэцэрлэг ХУД 11 хороо 3 оргил 63-30 С. Даваасүрэн 99118859, 99675522
Сэргэлэн найзууд ХУД 11-р хороо Энхжин хотхон 105-1 тоот М. Мөнхэрдэнэ 86111308
Сүзүран ХУД 4-р хороо Хүүшийн ам 17080 наадамчдын зам гудамж 479-р байр 19 Г.Ганцэцэг 89275310
Талст-21 ХУД 15 хороо 69-4 Д.Мөнхгэрэл 99117088
Титэм ордны найзууд ХУД 7-р хороо Энканто Оранж Таун 2 давхарт Б.Одончимэг 8919-9776
Тугалхан ХУД 19 хороо Шинэ туулын хөвөө хотхон 46-16-18 Д.Гантөмөр 99197045
Төгсбаясгалангийн Гэгээ цэцэрлэг ХУД 11-р хороо Зайсангийн ам М. Лхагвадорж 99035985
Удвалцэцэг ХУД 2-р хороо 19 Э.Мөнгөнтуул 95909059
Үнсгэлжин ба долоон одой ХУД 4 хороо Viva City N-9 Б.Бямбаа 99155760
Үнэт бяцхан үрс ХУД 4-р хороо Вива сити  хороолол Н9 Д.Булган 77276969, 88242580
Хүмүүн өргөө ХУД 11 хороо Зайсангийн ам Б.Нямаа 99462116
Хүүхдийн ертөнц ХУД 19 хороо Туул гол гудамж 83-1 Д. Чулуунцэцэг 99032417
Цэлмэг ХУД 4 хороо Хан богд хороолол 410 байр О.Алтанзул 89299919
Цэцэгбал ХУД 15 хороо Rapid харш 27-2 Б.Цэцэгбал 99113055
Цэцэгхэн цэцэрлэг ХУД 19 хороо 69Б байр, 115 сургуулийн хажууд Х.Хишигдулам 99196315
Цэцэн багачууд ХУД 20-р хороо 41б байр 101,104 тоот Д.Энхцэцэг 99282636
Чогжоохон ХУД 15-р хороо Рапид харш 21-74 тоот Э. Ариунжаргал 99797230
Шинэ төгөл ХУД 11 хороо их монгол улсын гудамж шинэ төгөл цэцэрлэг 515 Н.Наранхүү 99094864
Шинэ идэр  ХУД 16 хороо 3-107 Н.Цэен 94081421
Шинэ гэр цэцэрлэг ХУД 11 хороо буддависта хотхон 805 байр Х.Азжаргал 95952466
Шидэт хаант улс ХУД 3 хороо Харвист хангай сургуулийн 1 давхарт Д.Чимэдцэрэн 89189045
Шүүдэр ХУД 2-р хороо чингисийн өргөн чөлөө 36 байр С.Бат 99118484
Эко  гэр цэцэрлэг ХУД 11 хороо маршал гүүр баруун талд тайм скуар хотхон 501р байр Б.Солонго 99111521
Этүгэн ХУД 19 хороо Үйлдюэрийн 72а байр Г. Энхтүвшин 99855197
Элит ХУД ХУД 17-р хороо Ханкис хотхон 521 р байр Я. Баасанхүү 80611191
Эрдэнэсийн авдар ХУД 9 хороо 15 байр 553 тоот Б. Жаргалтуяа 99219920
Энхрий найзууд ХУД 4-р хороо ханбогд хороолол Л Оюунчимэг 99088050
Энхрийхэн үрс ХУД 3-р хороо 53-р байр 3 тоот Т.Болор-Эрдэнэ 99112788
Эрхий мэргэн ХУД-ийн 18-р хороо Их Монгол Улсын гудамж Хүннү 2222 хороолол Д.Энхгэрэл 89004548

“Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ

Албан тушаал Нэр Утас
1 Захирал Ц.Чинзоригт 99108750
2 Нягтлан бодогч Э.Эрдэнэчимэг 99055727
3 Хүний нөөц, бичиг хэрэг Э.Номин-Эрдэнэ 80046451
4 Нярав Б.Цэвээндарь 89050665
5 Баазын менежер С.Билгүүн 99754849
6 Хог хаягдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ш.Оюунжаргал 89080307
7 Хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн С.Одгэрэл 88281908
8 Засварчин Б.Оюунбат 99915019

Эко хотын тээвэр ААТҮГ

Овог Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
УДИРДЛАГА
Ц. Чинзоригт Захирал 99108750
Менежер
ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС
Э. Эрдэнэчимэг Нягтлан бодогч 99055727
Н.Долгорсүрэн Хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтан 80123030
Ш.Оюунжаргал Нярав 89080307
Э.Номин-Эрдэнэ ТУЗ-ийн нарийн бичиг 80046451
Л.Цэнджав Үйлчлэгч 89921220 99291220
ХОГ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЭЛТЭС
Д.Ганболд Баазын дарга, механик 94110739
Б.Ууганбаяр Гэрээний ахлах мэргэжилтэн 88063425
С. Билгүүн Технологи хяналтын ахлах мэргэжилтэн 99754849
С. Одгэрэл Гэрээний мэргэжилтэн 88281908
С. Ганбаатар Засварчин 89158670
Б. Пүрэвдорж Засварчин 80963456

Хан-Уул зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ

Овог,Нэр Албан тушаал Утас
Ц.Ган-Эрдэнэ Захирал 88114503
М.Оюунболд Менежер
 Ц.Манлай Ерөнхий инженер 99904504
Ч.Энхтулга  Замын инженер 99181160
Г.Анхбаяр Материалын инженер 88126021
З.Долгормаа Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн 91014656
Н.Мичидсаран  Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 95236893
С.Цолмон Нярав, архивын мэргэжилтэн 80050610
Т.Удвал Захирлын туслах, бичиг хэргийн ажилтан 99500150

 

Г.Галдандорж Механик инженер 99920425
Г.Золжавхлан ХАБЭА мэргэжилтэн 88066292
Д.Нямлхагва Нягтлан бодогч 94119631
Э.Батмөнх  Механизмын оператор /Автогрейдер/ 91870211

 

Н.Гансүх Механизмын оператор   /Авто ачигч/ 98115399
Э.Болдбаатар  Механизмын оператор /Индүү/ 99761630

 

Н.Сүхбат Жолооч 88848718

 

Х.Баянмөнх Замчин 99657664

 

Б.Цэдэнбал Замчин 86022402
Б.Буяннэмэх  Замчин 80913832
Б.Цэдэнцоож  Замчин 96299357
Б.Хонгорзул Замчин 99019941
М.Раш Үйлчлэгч 98930263

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГазар Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-10

Г.Гантулга Дарга 99101816
[email protected]
А.Эрдэнэ-Ундрах Ахлах инженер 89697923
[email protected]
Б.Жавзандулам Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99053606
[email protected]
Ш.Чанцал Ахлах нягтлан бодогч 99031333
[email protected]
А.Алтансарнай Бичиг хэрэг, архивын ажилтан 88008390
[email protected]
П.Дэлгэрцэцэг Орлогын нягтлан бодогч 99032209
[email protected]
Н.Түгж Дулааны хангамжийн инженер 88008390
[email protected]
Б.Дашдондог Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжилтэн 99456666
[email protected]
Н.Болор-Эрдэнэ Усан хангамжийн инженер 99182106
[email protected]
З.Ганхуяг Цахилгааны инженер 99035570
[email protected]
Ц.Наранхүү Засвар үйлчилгээний 1-р хэсгийн инженер 99063206
[email protected]
Н.Мөнхтулга Засвар үйлчилгээний 2-р хэсгийн инженер 88332418
[email protected]
Г.Удбал Засвар үйлчилгээний 3-р хэсгийн инженер /Нисэх хэсэг/ 95633170
 Ж.Энхмэнд Засвар үйлчилгээний 4-р хэсгийн инженер  89117175

Соёлын ордон

ОВОГ НЭР АЛБАН ТУШААЛ УТАСНЫ ДУГААР
Т.Батболд Дарга 92113208
Ч.Базар Ерөнхий нягтлан бодогч 70102570

88112583

Д.Шинэ-Од Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ажилтан 99053974

11-344193

С.Амгалан Нярав 70102570

99002558

О.Солонго Зохион байгуулагч 88189609
Б.Минжүүр Номын санч
Б.Энх-Амгалан Номын сангийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 99805418
Х.Сумьяабаатар Номын сангийн бүртгэгч 86861515
Б.Эрдэнэбаяр Хөгжмийн техникч 88832123
Ц.Цэрэнбямба Морин хуур хөгжмийн багш 99707307
О.Идэрбат Морин хуур хөгжмийн багш 88009943
Т.Эрдэнэтуяа Төгөлдөр хуур, Ёочин хөгжмийн багш 80118720
Я.Энхцэцэг Төгөлдөр хуур, Ятга хөгжмийн багш 88077069
С.Нямгэрэл Төгөлдөр хуур хөгжмийн багш 85072211
Ц.Мандахзул Бүжгийн багш 95570137
Д.Энхболор Хөгжимчин 99089137
Х.Хүрэлбаатар Жижүүр 11-342570

88307953

Г.Хурц Жижүүр 11-342570

88009250

Б.Тайванжаргал Жижүүр 94936566
Л.Түмэндэмбэрэл Үйлчлэгч 95650351
О.Ууганжаргал Үйлчлэгч 89828504
Ц.Буянхишиг Үйлчлэгч 86238591

Эко Ахмадын сувилал

Нэрс Албан тушаал Утасны дугаар
1 С.Батхишиг Захирал 99184436
2 Ц.Өнөрбат Ахлах зохион байгуулагч 90189090
3 Б.Баттөмөр Нягтлан бодогч 80109911
4 Г.Нямгарав Хүний нөөц, архив, бичиг хэргийн ажилтан 86830083
5 Угтах үйлчилгээний ажилтан 7509-2929

Улаан загалмайн хороо

Э.Наранчимэг Дарга 99710966
О.Ариунболд Арга зүйч, нягтлан бодогч 86381155
94430435
Э.Алтанзул  Арга зүйч, бичиг хэрэг 99757403

Хан-уул дүүргийн Прокурорын газар

1 О.Алтангэрэл Дүүргийн Ерөнхий прокурор
2 Б.Чинбат Орлогч прокурор
3 Б.Гипэлмаа ХБМБАХТ Ахлах прокурор
4 Х.Эрдэнэтуяа ХБМБАХТ Ахлах прокурор
5 Н.Оюунцэцэг ЗХБАХТ Ахлах прокурор
6 Д.Туяа ШТТ ажил хариуцсан Ахлах прокурор
7 Х.Жанибек ЯЭАТХ хариуцсан Ахлах прокурор
8 Б.Алтанцэцэг ХҮДШ хариуцсан Ахлах прокурор
9 З.Энхмаа Тамгын хэлтсийн дарга
10 Жижүүр утас 341454

Баянгол,Хан-Уул,Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар

Н.Батхүү Тамгын газрын дарга 91115019
П.Эрдэнэсувд ДАХМ 88072702
Д.Тамир ШЗБМХ 99111110
Д.Эрдэнэбаатар ШЗБМД 88097273
Б.Батцэцэг ХХУХД 99028230
Г.Төрболд ХХУХД 88683411
Д.Дарьсүрэн ХХУХД 99714060
Ж.Амаржаргал ЗБ 99047909
Д.Эрдэнэцэцэг Ерөнхий нягтлан 88102036
С.Оюун-Эрдэнэ Нягтлан 89998120
Ж.Ууганбаяр Нярав 99275555
Х.Гантулга МТМ 88050927
О.Амарболд МТМ 99151469
Э.Чинбат МТМ 88898123
Р.Мөнгөнтуул АБХЭ 99180402
Б.Болд-Эрдэнэ Архивч 99297080
Б.Баянжаргал Архивч 99187270
Ц.Цэндмаа МЛМ 96651801
А.Соёлоо МЛМ 99003066
Ж.Жавхлан-Эрдэнэ МЛМ 91168880
Б.Пүрэвнинж Бичиг хүргэгч 88812391
Н.Мөнгөншагай Бичиг хүргэгч 99472937
Б.Түвшинжаргал Бичиг хүргэгч 80158555
З.Дамба Бичиг хүргэгч 99907704