Хан-Уул
ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН АЖЛЫН АЛБА БОЛОН
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР,
ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХЭЛТЭС, АЛБАДЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ДУГААР

Удирдлагууд

Овог нэр Албан тушаал Утас
1 Г.Батсайхан Хурлын дарга 99110983
2 Я.Энхбаатар Хурлын даргын зөвлөх 99112437

Удирдлагууд

Овог нэр Албан тушаал Утас
1 Г.Батсайхан Хурлын дарга 99110983
2 Я.Энхбаатар Хурлын даргын зөвлөх 99112437

Ажлын алба

1 О.Гансүх Ажлын албаны дарга
2 Хуралдаан зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга
3 Г.Эрхэмбаяр Хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтан 98222300
4 Б.Дуламсүрэн Ерөнхий нягтлан бодогч 99111351
5 Захиргаа зохион байгуулалтын ахлах мэргэжилтэн
6 Ц.Гантуяа Нярав, архивын ажилтан 90098119
7 С.Цэнгэлмаа Хуралдаан, жендэрийн асуудал хариуцсан ажилтан 99870926
8 Н.Булган Хурлын хороо, шагнал хариуцсан ажилтан 99024148
9 Г.Мөнхсайхан Зөвлөлийн хуралдаан, төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан 91161516
10 Б.Батцогт Зураглаач, тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан 88027864
11 Ш.Баттулга Жолооч 88192399

Хууль эрх зүй, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Г.Түвшинбаатар Хууль, эрх зүй, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 70132496
Ц.Уртнасан Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99929387
Хяналт үнэлгээ, шашин хариуцсан ажилтан
Э.Ганхүрэм Хуулийн сурталчилгаа хариуцсан ажилтан 99194737
Г.Марал Гадаад харилцааны ажилтан 99102263
Ц.Золжаргал Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт, иргэдийн нийтийн хурал хариуцсан ажилтан 94100072
Н.Алимаа Иргэдийн оролцоо, олон нийттэй харилцах ажилтан

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл

Э.Батмөнх ГХУСАЗСЗ-ийн Ажлын албаны дарга 91093900
Б.Номингэрэл Хуулийн судалгаа, олон нийтийн ажил хариуцсан ажилтан 99957217
А.Үлэмж Хуулийн сургалт сурталчилгаа, эргүүл хариуцсан ажилтан 99072268

Улс төрийн албан тушаалтан

Э.Халиун Хурлын даргын шуурхай асуудал хариуцсан ажилтан 88108943
Д.Баасандорж Намын бүлэг хариуцсан ажилтан 91111670
Б.Хосбаяр Намын бүлэг хариуцсан ажилтан 99604262

Засаг даргын Тамгын газар

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
Б.Цэрэн Засаг дарга .

7777-1965

.

А.Амартүвшин Засаг даргын орлогч
С.Энхбаяр Тамгын газрын дарга

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 З.Буянт Хэлтсийн дарга 99994023
2 Ч.Ариунжаргал Захиргааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан  мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 88016365
3 Б.Саранцацрал Хүний нөөц, ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн 99814456
4 Б.Ариунаа Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 88181235
5 О.Одцэрэн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн 89872870
6 Г.Однаран Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 80080181
7 П.Мааньдайрий Хороо хариуцсан мэргэжилтэн 96165881
8 С.Тунгалагмөрөн Хороо хариуцсан ажилтан 99158209
9 Ш.Ганцэцэг Өргөдөл, гомдол, нэг цэгийн үйлчилгээний ажилтан 91045561
10 Э.Цэвэлмаа Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан 88068639
11 Г.Алтансувд Бичиг хэргийн эрхлэгч 91910706
Аж ахуйн тасаг
1 Ч.Мөнхгэрэл Өмчийн бүртгэл ашиглалт хариуцсан  мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 99130855
2 Г.Сарангэрэл Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн 99094638
3 Э.Бадамдорж Дотоод сүлжээний инженер 89299957
4 А.Азжаргал Ерөнхий нягтлан бодогч 99199899
5 Б.Янжмаа Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч 88079830
6 Ч.Эрдэнэчимэг Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч 88015272
7 Б. Долгор Нярав 88565767
8 Г.Эрдэнэсугар  Утасны оператор 89851582
9 Б.Мөнхбаатар Жолооч 88088542

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 М.Цогзолмаа Хэлтсийн дарга 99114608
2 Ц.Лхагвасүрэн Төсвийн салбарын мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 88653553
3 Б.Туул Ерөнхий нягтлан бодогч 88104441
4 Б.Тулга Бүртгэлийн мэргэжилтэн /Аж ахуй нэгж байгуулга/ 99006866
5 О.Болормаа Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн 99066531
6 Л.Жанчивдорж Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн /ахлах/ 99147784
7 Ч.Мянган Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 90094000
8 С.Ундармаа Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн /нормативт/ 99951073
9 Г.Одонгоо Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн /нормативт/ 99167027

Хууль, эрх зүй, архивийн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Ч.Байгаль Хэлтсийн дарга 99106291
2 Б.Очир Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 99063542
3 О.Солонгоо Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 99190246
4 Д.Хонгорзул Архивын арга зүйч 88006440
5 Б.Мархагүл Тамгын газрын архивч 99120648
6 М.Ариунжаргал Төрийн архивын архивч 88311819

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Л.Отгонбаяр Хэлтсийн дарга 88773195
2 О.Мөнгөншагай Дүүргийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 99178551
3 Г.Лувсанжамъян Орон нутгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 99997528
4 Н.Алдармаа Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 88848445
5
М.Баярбямба
Барилгын зураг төслийн төлөвлөлт, хяналт хариуцсан инженер
95119439
6
У.Туул
Дэд бүтцийн хөгжлийн төлөвлөлт, индексийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
99017792

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Р.Цэвээндулам Хэлтсийн дарга 88039255
2
Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99158385
3 Э.Баярбат Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 89814545
4 Д.Батцэрэн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99222605
5 Г.Мөнгөнчимэг Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99899649
6 Ц.Энхсаруул Биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99022313

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

Нэр Албан тушаал

Холбоо барих

1 Г.Туяацэцэг Хэлтсийн дарга 86071107
2 Э.Баатарсүрэн Ногоон байгууламжийн гүйцэтгэл, хяналт хариуцсан мэргэжилтэн /Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 99133367
3 О.Мөнх-Эрдэнэ Гэрэлтүүлэг, камержуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 88849666
4 Б.Нарандулам Авто зам, дэд бүтэц хариуцсан инженер 80030038
5 Б.Эрдэнэзул Хог хаягдлын менежмент, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн 94001772
6 С.Болормаа Сууц өмчлөгчдийн холбоо, цэвэрлэгээ хариуцсан ажилтан 88048779
7 Ц.Эрдэнэбаяр Хог тээвэр, зам цэвэрлэгээ хариуцсан ажилтан 86863386
8 Ш.Шүрэнчулуу Тохижилт хариуцсан ажилтан 96904747

Агаарын бохирдлын хяналтын тасаг

1 Ч.Ишдулам Агаар, орчны бохирдлын хяналтын ажилтан /Ахлах/ 99263353
2 Ж.Үүрийнжин Агаар, орчны бохирдлын хяналтын ажилтан 88671180
3 Л.Отгонбаяр Агаар, орчны бохирдлын хяналтын ажилтан 86083112

Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Л.Саруултуяа Хэлтсийн дарга 99003381
2 Ц.Наран-Эрдэнэ Ахуйн үйлчилгээ хариуцсан ажилтан 88005887
3 Г.Тэргэл Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 80118945
4 Б.Нарантуяа Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 99018047
5 М.Энхболор Худалдаа, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 89460089

Цэргийн штаб

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Д.Баасанхүү Цэргийн штабын дарга /Дэд хурандаа/ 99914045
2 Э.Бат-Эрдэнэ Тоо бүртгэлийн ахлах офицер /Хошууч/ 80900404
3 О.Ариун-эрдэнэ Дайчилгааны офицер /хошууч/ 99010419
4 М.Хишгээ Төлөвлөлт, сургалтын офицер /хошууч/ 99009283
5 Н.Цэцэгбал Мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер /хошууч/ 99036155
6 М.Төрмандах Шуурхай байдлын ахлагч /сургагч ахлагч/ 98082704

Хэвлэл, мэдээллийн тасаг

Нэр Албан тушаал Нэр
1 Ч.Бат-Оргил Хэвлэл, мэдээллийн тасгийн дарга 99106247
2 М.Өнөрсайхан Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан /Тасгийн ахлах/ 88108410
3 А.Мөнгөншагай Дотоод зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан 80111512
4 Ц.Дорждэрэм Засаг даргын шуурхай ажил хариуцсан туслах 98484444
5 Д.Балжинням Цахим сан хариуцсан ажилтан 99305409

1-р хороо

Засаг дарга И.Сарангэрэл 80003067
Зохион байгуулагч Д.Алтансувд 99549495
Нийгмийн ажилтан Г.Гэрэлмаа 90126397

 Хороо         7719-6501

2-р хороо

Засаг дарга С.Жамсран 88882502
Зохион байгуулагч Н.Амаржаргал 91373800
Нийгмийн ажилтан Д.Одонтуул 88940207

 Хороо – 77196502

3-р хороо

Засаг дарга Д.Мөнхбаяр 99056621
Зохион байгуулагч Д.Амгаланбаатар 93089333
Зохион байгуулагч Д.Золжаргал 92023883
Нийгмийн ажилтан Ч.Гэрэлмаа 88025966

Хороо 7719-6503

4-р хороо

Засаг дарга О.Ганхуяг 88080763
Зохион байгуулагч Т.Оюунжаргал 90081228
Нийгмийн ажилтан

Хороо 7719-6504

5-р хороо

Засаг даргын үүргийг түр орлог гүйцэтгэгч Энхжаргал 9602-8687
Зохион байгуулагч Э.Энхханд 96028687
Нийгмийн ажилтан А.Мэндбаяр 88913563

Хороо 7719-6505

6-р хороо

Засаг дарга Б.Сугар 99002560
Зохион байгуулагч Л.Энхзаяа 99945623
Нийгмийн ажилтан Г.Батжаргал 95100288

Хороо    7719-6506

7-р хороо

Засаг дарга Ш.Отгон 95242574
Зохион байгуулагч Х.Адъяасүрэн 80987698
Нийгмийн ажилтан Д.Оюунгэрэл 90190601

Хороо      7719-6507

8-р хороо

Засаг дарга Д.Алимаа 89118179
Зохион байгуулагч Г.Оюун-Эрдэнэ 93096566
Зохион байгуулагч Б.Халиунаа 88779052
Нийгмийн ажилтан Б.Халиун 88963660

Хороо           7719-6508

9-р хороо

Засаг дарга М.Насанжаргал 90900323
Зохион байгуулагч Х.Оюунжаргал 86959898
Нийгмийн ажилтан Ч.Сэлэнгээ 88102608

Хороо         7719-6509

10-р хороо

Засаг дарга Б.Алтантуяа 88075725
Зохион байгуулагч Л.Сумъяа 92010178
Нийгмийн ажилтан Г.Сувд-Эрдэнэ 96060123

Хороо 7719-6510

11-р хороо

Засаг дарга С.Ариунтуяа 99074237
Зохион байгуулагч Ж.Нямсүрэн 80069791
Нийгмийн ажилтан

 Хороо 7719-6511

12-р хороо

Засаг дарга Д.Долгор 88127757
Зохион байгуулагч Т.Энхцацрал 88902053
Нийгмийн ажилтан Ж.Батчимэг 88171300

Хороо 7719-6512

13-р хороо

Засаг дарга А.Одбаяр 88338388
Зохион байгуулагч А.Жаргалтуяа 89161143
Нийгмийн ажилтан М.Бадамханд 90117488

Хороо       7719-6513

14-р хороо

Засаг дарга Д.Ганбадрах 99078523
Зохион байгуулагч Ц.Отгонцэцэг 88061300
Нийгмийн ажилтан Р.Янжингарав 99923340

Хороо 7719-6514

15-р хороо

Засаг дарга П.Мөнх-Эрдэнэ 99996632
Зохион байгуулагч С.Цэрэнханд 99241622
Зохион байгуулагч С.Баянцагаан 99240960
Нийгмийн ажилтан Д.Батдэлгэр 99223889

Хороо      7719-6515

16-р хороо

Засаг дарга Ж.Хишигбаяр 90137777
Зохион байгуулагч А.Наранчимэг 86649779
Нийгмийн ажилтан Б.Оюундарь 99004416

Xopoo 7719-6516

17-р хороо

Засаг дарга А.Сүххишиг 91918378
Зохион байгуулагч Д.Дагинацоо 99611969
Нийгмийн ажилтан Ж.Цэвээндолгор 85117499

 Хороо     7719-6517

18-р хороо

Засаг дарга Д.Мөнхжаргал 99305599
Зохион байгуулагч Г.Батхишиг 99995328
Нийгмийн ажилтан М.Түвшинзаяа 99868512

Хороо  7719-6518

19-р хороо

Засаг дарга Ш.Норовцэрэн 99810704
Зохион байгуулагч С.Ахмарал 96400450
Нийгмийн ажилтан Ц.Хишигсүрэн 99836962

Хороо     7729-6519

20-р хороо

Засаг дарга Э.Насан-Очир 99792733
Зохион байгуулагч Н.Алтанчимэг 91235523
Нийгмийн ажилтан Э.Номин 99529819

Хороо 7729-6520

21-р хороо

Засаг дарга Б.Байгалмаа 99992013
Зохион байгуулагч Ж.Мягмарсүрэн 99152487
Зохион байгуулагч И.Наранцэцэг 88853989

Хороо  7719-6521

22-р хороо

Засаг дарга Б.Мөнхболд 89118847
Зохион байгуулагч Р.Солонго 98009907
Нийгмийн ажилтан Г.Энхзул 88085139

 Хороо   7780-6522

23-р хороо

Засаг дарга Ц.Эрдэнэцэцэг 91994422
Зохион байгуулагч Г.Дэлгэрмандах 99193411
Нийгмийн ажилтан

 Хороо         7784-7523

24-р хороо

Засаг дарга А.Отгон-Эрдэнэ 88106126
Зохион байгуулагч Д.Одгэрэл 91117850
Зохион байгуулагч Ө.Мөнхгэрэл 88014514
Нийгмийн ажилтан

Хороо            7787-6524

25-р хороо

Засаг дарга Ц.Алтангэрэл 99080446
Зохион байгуулагч Ч.Баярмаа 86821195
Нийгмийн ажилтан Х.Болормаа 88080931

Хороо     7780-7525

Газар зохион байгуулалтын алба

Нэр Албан тушаал Утас
1 Б.Батчимэг Албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч 341997

9905-6537

2 Ш.Мягмарсүрэн Ахлах мэргэжилтэн 7000-2278

9903-3886

3 Б.Гончигдорж Газар зохион байгуулагч 1, 8, 14, 19-р хороо 7000-2278

9991-8939

4 Т.Буянбат Газар зохион байгуулагч 4, 5, 7, 13, 17-р хороо 7000-2278

9111-9015

5 Л.Мөнх-Эрдэнэ Газар зохион байгуулагч 9, 15, 20, 21-р хороо 7000-2278

9966-4363

6 Ц.Уянга Газар зохион байгуулагч 2, 11, 12, 18-р хороо 7000-2278

8803-8998

7 Б.Эрдэнэцэцэг Газар зохион байгуулагч 3, 6, 10, 16-р хороо 7000-2278

9111-0723

8 Г.Ганбаяр Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 7000-2278

9191-9828

9 Г.Дэлгэрмаа Газрын төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, БХУДЦГ-ын гурвалсан гэрээ 7000-2278

9918-2332

10 А. Лхагважаргал Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн 3, 5, 7, 9, 13, 21-р хороо 7000-2278

9191-0231

11 Ц.Отгонжаргал Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-р хороо 7000-2278

9908-4086

12 Д.Оюунсүрэн Кадастрын мэргэжилтэн 7000-2278

8807-8711

13 С.Батхишиг Архивын ажилтан 344927

8910-4374

14 Орхонжаргал Бичиг хэргийн ажилтан 344927

9980-6065

15 Г.Гаваа Нягтлан бодогч 344927

9918-2413

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Хан-Уул  дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

д/д
Ажилтны нэр
Албан тушаал Ажлын утас Гар утас
1 Сүхээ Оюун-Эрдэнэ Хэлтсийн дарга 99108949
2 Чойсүрэн Батсүх Хяналтын улсын байцаагч 80941890 99199978
4 Сандаг Баттөгс Улсын ахлах бүртгэгч 80941890 88113813
5 Жигжид Уранцэцэг Улсын ахлах бүртгэгч 80951890 88113925
6 Мажигсүрэн Оюунгэрэл Улсын ахлах бүртгэгч 80971890 80840000
7 Сэргэлэн Энхмаа Судлаач архивч 77241890 99145252
8 Эрдэнэбилэг Энхмөнх Судлаач архивч 77241890 95681388
9 Дамдинрагчаа Должин бичиг хэрэг, Нярав 77241890 99001547
10 Баатархүү Түвшинбаатар Мэдээллийн технологийн ажилтан 77241890 99923736

Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг

1 Сандагдорж Алтантуяа Тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 77241890 88083373
2 Андрей Мөнхзул Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 96443005
3 Жамбалжав Мөнхдулам Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 89700716
4 Цолмон Батдэлгэр Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 88068078
5 Хишигчулуун Уранцэцэг Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 99195696
6  Болд Түвшинжаргал Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 89009327
7 Дамдиндорж Энхболд Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 99629697
8 Бадамсүрэн Буяннэмэх Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 89104383
9 Чойжил Батцэцэг Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 88122528
10 Нямдаш Энхтуул Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 80009632
11 Ганбаатар Анхбаяр Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 91915549
12 Цэрэндэмбэрэл Энхжаргал Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 99869601
13 Болд Цэрэнлхам Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 99211714
14 Бадарч Хишигбаяр Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 88109573
15 Дашзэвэг Мягмарсоёмбо Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 99927709
16 Батчулууны Бүжмаа Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 86890406
17 Дашдондог Рэнцэнханд Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 91919215
18 Батсуурь Алтантуяа Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 80091991
19 Түвдэн Оюунгэрэл Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 99178719
20 Цэдэндулам Иргэний улсын бүртгэгч 77241890 94114682

 

 

Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг

1 Бавуудорж Авирмэд Тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 77241890 91992291
2 Нямдорж Уртнасан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 77241890 99172904
3  Ганбаатар Дашхорол Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 77241890 88881024
4 Уламбаяр Мандахтуяа Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 77241890 99243068
5 Буянжаргал Ариунтунгалаг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 77241890 80054590
6 Пүрэвцэрэн Оюунцэрэн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 77241890 88058185
7 Доржгочоо Батцэцэг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 77241890 88101889
8 Батсуурь Нямцэцэг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 77241890 90090632
9 Буянбадрах Нарантуяа Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч 77241890 94085464
10 Батсуурь Энхбаяр Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99086777
11 Дондог Бямбацогт Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99087744
12 Дашням Лхагваханд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99097020
13 Сэр-Од Гэсэрмаа Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99177266
14 Санжмятав Оюунтунгалаг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99028282
15 Наранцогт Мөнхжаргал Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99053696
16 Батжаргал Цолмон Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99249060
17 Батшижир Бат-Уянга Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99054322
18 Батмөнх Ариунтуяа Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99225853
19 Мажигсүрэн Анхныбаяр Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99036579
20 Жамсран Наранцэцэг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 86808972
21 Аягатохимол Батбаяр Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99176546
23 Бямба Энхжаргал Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99079345
24 Галсанжамц Ганцэцэг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч 77241890 99061422

Татварын хэлтэс

Татварын хэлтэс

Овог нэр Албан тушаал Ажлын утас Гар утас
Г.Сүрэнтамжид Хэлтсийн дарга 1134-1617 99058637

Захиргаа, Хуулийн тасаг

Ж.Далай Тасгийн дарга 80088891
Т.Оргилмаа Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 99106892
А.Ананд Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 88567474
М.Доржханд Хуулийн зөвлөх 95864443
Б.Энхмандах Хуулийн зөвлөх 99024487
Ш.Мөнхжаргал Нярав 99755584
Э.Мөнхбаяр Архивч 93418000
Б.Өлзийжаргал Даргын туслах, Бичиг хэргийн ажилтан 1134-1767 99983812
Б.Сарантуяа

Татварын хяналт шалгалтын тасаг

Н.Мөнхтуяа Татварын улсын байцаагч 91008104
Ү.Дэлгэрхүү Татварын улсын байцаагч 99017301
Д.Сэлэнгэ Татварын улсын байцаагч 91803031
Ц.Шавагцэрэн Татварын улсын байцаагч 99197345
Ш.Энхжаргал Татварын улсын байцаагч 99047959
Э.Эрдэнэсувд Татварын улсын байцаагч 88082525
Л.Нарантуяа Татварын улсын байцаагч 91997870
Б.Ариунболд Татварын улсын байцаагч 99049883
Д.Отгонням Татварын улсын байцаагч 88883300
Ж.Уранцэцэг Татварын улсын байцаагч 91994800
Д.Түмэндэмбэрэл Татварын улсын байцаагч 99106672
С.Бадамхорол Татварын улсын байцаагч 89116265
Л.Отгонжаргал Татварын улсын байцаагч 99184025
Ш.Анхтуяа Татварын улсын байцаагч 99160221

Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

У.Тунгалагтуяа Татварын улсын байцаагч 99169387
Ц.Амгалан Татварын улсын байцаагч 99011516
Ц.Оюунчимэг Татварын улсын байцаагч 99128619
О.Болдбаатар Татварын улсын байцаагч 88626200
Ц.Амаржаргал Татварын улсын байцаагч 91817799
Д.Мөнхбаатар Татварын улсын байцаагч 60038000
Ө.Мөнхцэцэг Татварын улсын байцаагч 89983588
Д.Отгон Татварын улсын байцаагч 93095393
Ц.Туул Татварын улсын байцаагч 60090773
Г.Туяа Татварын улсын байцаагч 60305040
Ц.Отгонцэцэг Татварын улсын байцаагч 99018128
Н.Отгонцэцэг Татварын улсын байцаагч 80160044
Ч.Цэрэндиваа Татварын улсын байцаагч 60700446
Н.Анхнысолонго Татварын улсын байцаагч 92028802
Б.Энхтуул Татварын улсын байцаагч 99998548
Д.Даажамба Татварын улсын байцаагч 99054216
Ш.Анаргүл Татварын улсын байцаагч 99904227
С.Туул Татварын улсын байцаагч 99293701

Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

Ж.Цэрэнцоо Татварын улсын байцаагч 11342476 89872562
Г.Лхагва Татварын улсын байцаагч 11342476 99756258
С.Дашмаа Татварын улсын байцаагч 91115797
С.Байгалмаа Татварын улсын байцаагч 1134-3361 99009641
Д.Зоригоо Татварын улсын байцаагч 11342476 99253378
Э.Мөнхтуяа Татварын улсын байцаагч 11342476 86068090
Д.Очгэрэл Татварын улсын байцаагч 1134-3361 86878800
Б.Оюунгэрэл Татварын улсын байцаагч 95045757
П.Урангоо Татварын улсын байцаагч 88094939
Б.Туяа Татварын улсын байцаагч 99008435
Б.Бат-Эрдэнэ Татварын улсын байцаагч 1134-3361 98891001
Х.Жамъян-Одсэр Татварын улсын байцаагч 11342476 88363650
Ч.Нямжаргал Татварын улсын байцаагч 90077766
Б.Батбаяр Татварын улсын байцаагч 1134-3361 99184676
Б.Цогнэмэх Татварын улсын байцаагч 1134-3361 88104755
Ч.Доржханд Татварын улсын байцаагч 99189171
Д.Өлзийдэлгэр Татварын улсын байцаагч 99041842
Хувь хүний татварын тасаг
Б.Чаминчулуун Татварын улсын байцаагч 1134-3347 92012377
Н.Хандцэцэг Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99183669
Ч.Дуламханд Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99123301
Б.Баярмаа Татварын улсын байцаагч 1134-3347 60017278
Д.Эрдэнэжаргал Татварын улсын байцаагч 1134-3347 80311288
М.Энхцэцэг Татварын улсын байцаагч 1134-3347 88959793
М.Отгонсүрэн Татварын улсын байцаагч мишээл салбар 1134-3347 94349997
Б.Цэгмид Татварын улсын байцаагч 1134-3347 88941474
Б.Амгалан Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99084361
М.Урансайхан Татварын улсын байцаагч 1134-3347 86144719
Б.Алтанзул Татварын улсын байцаагч 1134-3347 99878168
Э.Жамбачойндон Татварын улсын байцаагч 1134-3347 89096881

Онцгой байдлын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
Д.Бат-Эрдэнэ /хурандаа/ Хэлтсийн дарга 88810203
Б.Батбаяр/ хошууч/ Хэлтсийн орлогч,Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлтгэл бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч 94080618
Д.Баярсайхан /хошууч Нягтлан бодогч 88034866
Ц.Барсхүү /хошууч/ Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч 96696910
Г.Сайнзул /ахмад/ Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч 80110104
А.Мөнх-Эрдэнэ /ахлах дэслэгч/ Ангиллын сургалт, сурталчилгаа урьчдилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99222099
О.Шинэтунгалаг /дэслэгч/ Ангиллын сургалт, сурталчилгаа бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 99808367
Т.Одгэрэл /ахлах дэслэгч/ Гамшгийн эрсдэлийн удирдлага үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 88074552
Д.Түвшинтөгс / дэслэгч/ Автын механик 88832928
Ч.Алтанцэцэг /ахлагч/ Бичиг хэрэг 80323252
Гал түймэр унтраах, аврах 14 дүгээр анги Шуурхай удирдлагын оператор 80105014
Гал түймэр унтраах, аврах 30 дугаар анги Шуурхай удирдлагын оператор 80105030
Гал түймэр унтраах, аврах 65 дугаар анги Шуурхай удирдлагын оператор 80105065

Дотоод Аудитын алба

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 О.Одгэрэл Албаны дарга 70001808

94081905

2 Ү.Шинэтөр Ахлах Аудитор 70001015
89112580
3 Б.Амарбаясгалан Ахлах Аудитор 70001015

89119597

4 Ц.Очирбат Аудитор 70001809

99160443

5 Г.Тулга Аудитор 70001015

88811777

6 Э.Цэцэгээ Аудитор 70001809

88086747

7 М.Өлзийхишиг Аудитор 70001809

90753393

8 Б.Нямсүрэн Нягтлан 70001809

99263700

Боловсролын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Утас
Ж.Отгонхорлоо Боловсролын хэлтсийн дарга 88091607
Б.Лхагвадэмбэрэл Суурь, бүрэн дунд боловсрол, сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99142798
Б.Пүрэвдорж Цахим сургалт, статистик мэдээлэл, мэдээллийн сүлжээ, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 80755522
Б.Дуламрагчаа Сургуулийн өмнөх боловсрол, сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 91198087
Л.Отгонбаатар Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, сурах бичиг, сургалтын орчин хариуцсан мэргэжилтэн 88841110
Ч.Урангуа Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 99177423
П.Баярцэцэг Бага боловсрол, сургалтын арга зүй, багшийн мэргэжлийн хөгжил, гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 99057852
Б.Бат-Энх Боловсролын салбарын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 88067987
О.Энхжаргал Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн, нягтлан бодогч 91478787
Э.Намидцэрэн Нярав, архив, бичиг хэргийн ажилтан 99953022
Ажлын утас (976-11) 34 24 70

Статистикийн хэлтэс

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
О.Гэрэл Хэлтсийн дарга 99007416
Ё. Ганчимэг Ахлах мэргэжилтэн

/ Хүн ам, НБХҮ, ХО, МШУ, УДҮ, Холбоо, БР/

89114227
Ц. Энх-Оюун  Мэргэжилтэн
ХАА, мал эмнэлэг, ХО, БР
99843859
Ж. Энх-Амгалан

 

Мэргэжилтэн
Барилга, ХО, БР, ОС-3,4
99038289
Н. Болор-Эрдэнэ Мэргэжилтэн
Зочид буудал, зоогийн газар, Хэрэглээний үнэ, ТББ, СӨХ, ХО, БР
90980555

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Нэр Албан тушаал Ажлын утас Дотоор холбоо Холбоо барих
1 Л.Жавзандулам Хэлтсийн дарга 11341615   99106474
2 Г.Мөнх-Эрдэнэ Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга 75103030 503 88113019
3 Т.Мөнх-Эрдэнэ Хяналт шалгалтын байцаагчид   99994673
4 Да.Энхтуяа 99031068
5 Ж.Ганлхам 98382848
6 Э.Ариунаа 99178927
7 Б.Дэнсмаа 99095257
8 Ө.Гэрэлсүрэн 99900938
9 Л.Буянхишиг 88117682
10 Г.Батзориг 91057006
11 Б.Даваасүрэн 88885529
12 М.Ариунтунгалаг Магадлагч эмч 99042025
13 В.Баясгалан Үйлчилгээний тасгийн дарга 505 89107906
14 Б.Баярмаа тэтгэврийн байцаагч   99020727
15 Ж.Сүхбаатар 98559595
16 А.Сайнбилэг 99997305
17 Д.Наранчимэг 94999946
18 Б.Уранцэцэг 99185040
19 О.Оюунжаргал 99740097
20 Ц.Ширчмаа 88027696
21 Г.Отгонбаяр Тэтгэмжийн байцаагч 86116993
22 А.Мөнхзул 72130075
23 Б.Золзаяа 99467372
24 Д.Бямбажав 99834481
25 Н.Айжан   96993996
26 П.Мөнхжаргал Архив хариуцсан ажилтан   99077939
27 Г.Булгантамир Архив хариуцсан ажилтан   99090484
28 Н.Ганцогт Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 501 99040072
29 Ж.Сайнбилэг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88080072
30 С.Наранцацрал Бичиг хэрэг, дотоод хяналт хариуцсан ажилтан 500 99040188
31 Ц.Саранбаяр Нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч   88021330
32 А.Гаваасүрэн Жолооч 88198788
33 Б:Энхжаргал Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга, ахлах нягтлан бодогч 502 88009387
34 Г.Базар Төлөвлөлт, нэрийн дансны мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч   99163993
35 А.Бибиш Сангийн орлого зарлагын нягтлан бодогч   96078596
36 Г.Долгормаа Сангийн орлого зарлагын нягтлан бодогч   99783708
37 Ө.Баасансүрэн Сангийн орлого зарлагын нягтлан бодогч   99000794
38 Д.Гүнжав Сангийн орлого зарлагын нягтлан бодогч   99089522
39 М.Алтангэрэл Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн   89004292
40 Б.Батцэнгэл Хөрөнгө хариуцсан ажилтан   88022985
41 Б.Агиймаа Орлого шимтгэлийн тасгийн дарга 506 88051141
42 С.Алтанчимэг   86005511
43 Ц.Даваахүү   99023393
44 Да.Наранчимэг   95103489
45 Э.Хандумаа   99078047
46 Ц.Хажидмаа   95979999
47 М.Оргилбулаг   88113961
48 Б.Ханхүү ЭМД-байцаагч   80248939
49 Д.Оюунцэцэг Cайн дурын даатгалын байцаагч   89002755
50 Д.Туяа   99152429

Худалдан авах ажиллагааны алба

Албан хаагчдын нэр Албан тушаал Утасны дугаар
Т.Улсболд Албаны дарга 70009011

97101111

Н.Содном Ахлах мэргэжилтэн 70009011

88882514

С.Маргад-Эрдэнэ Дотоод аудитор 70009011

88026044

Э.Энхтамир Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 70009011

88017707

Д.Билгүүн Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 70009011

99032480

Г.Түмэнжаргал Тайлан мэдээ, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 70009011

99990380

Ч.Эрдэнэ-Ундрах Нягтлан бодогч 70009011

80669911

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

Нэр Албан  тушаал Гар утас
П.Амартүвшин Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга 94116298
ЗАХИРГАА ХЯНАЛТЫН ТАСАГ 345153
Б.Мөнхзул Захиргаа, хяналтын тасгийн дарга 99030228
Н.Отгонгэрэл Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 95992888
Д.Ариунчимэг Үйл ажиллагааны ахлах нягтлан бодогч 99084192
Б.Батцэцэг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99106420
Н.Ганбат Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 99192657
О.Хишигбаяр Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн 91191031
Б.Энхжаргал Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн 88006263
Д.Байгалмаа Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн 99889090
Г.Ариунбаяр Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн 99078321
Ц.Отгонбор Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын мэргэжилтэн 99166959
Б.Хүрэлцэцэг Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 94106093
Г.Цэвэлмаа Архив, бичиг хэрэг даргын туслах 80947717
Ц.Бат-Эрдэнэ Нярав 92031010
Ш.Мөнхгэрэл Жижүүр 88750413
Т.Ганзориг Жижүүр 96014548
П.Батбаатар Жижүүр 99637792
Э.Байгалмаа Үйлчилгээний ажилтан 99711184
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАСАГ 344366
Б.Алтанцэцэг Хөдөлмөр эрхлэлтийн тасгийн дарга 99271228
Б.Хонгорзул Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 80024001
Г.Алтантуяа Хөдөлмөр, эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88036513
Э.Намуунцэцэг Хөдөлмөр, эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 91918078
Г.Пүрэвсүрэн Хөдөлмөр, эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99002296
Ц.Ганчимэг Хөдөлмөр, эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99122246
Г.Доржготов Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 96366464
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТАСАГ 342590
С.Байгалмаа Нийгмийн халамжийн тасгийн дарга 99151317
Л.Аззаяа Халамжийн сан, сангийн олголт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 95955086
Л.Оюунчимэг Халамжийн сангийн олголт хариуцсан мэргэжилтэн 89048747
Г.Уранчимэг ОНОТХҮ, зорилтот бүлгийн хүн, ам өрхийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 89995581
П.Баяржаргал Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 86000496
Л.Батчимэг Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99247114
М.Тэгшсайхан Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 80002817
Б.Баярмаа Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99843325
ӨМНС-ийн судалгаа, өргөдөл, гомдол, хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа  хариуцсан мэргэжилтэн
ХОРООДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ ХАЛАМЖИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН
Г.Баяржаргал 1 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 91000570
Ш.Оюунцэцэг 2 дугаар хорооны мэргэжилтэн 96019191
Г.Ичинноров 3 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99835148
Г.Уранбилэг 4 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 90082498
Д.Энэрэлмаа 5 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99799670
Ц.Бадам 6 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99892501
Д.Маралмаа 7 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99313597
Г.Саранцэцэг 8 дугаар хорооны мэргэжилтэн 95337878
9 дүгээр хорооны мэргэжилтэн
Л.Дэлгэрмаа 10 дугаар хорооны мэргэжилтэн 96991144
Б.Төгсбуянжаргал 11 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 99364588
А.Гүррагчаа 12 дугаар хорооны мэргэжилтэн 96046010
Б.Мөнхзул 13 дугээр хорооны мэргэжилтэн 88501945
Ц.Гансүх 14 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 99054850
П.Мөнхбаяр 15 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99945497
Б.Оюунчимэг 16 дугаар хорооны мэргэжилтэн 94552225
Ж.Лхамноржмаа 17 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99208786
Ч.Нансалмаа 18 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99728158
Л.Наранцэцэг 19 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 86844246
М.Уранчимэг 20 дугаар хорооны мэргэжилтэн 88095442
Б.Байгалмаа 21 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 96011309
Т.Саранчимэг 22 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99183213
Л.Бадамгарав 23 дугаар хорооны мэргэжилтэн 99177998
Ж.Номин 24 дүгээр хорооны мэргэжилтэн 89051521
Ш.Эрдэнэцэцэг 25 дугаар хорооны мэргэжилтэн 95325232

Албан бус насан туршийн боловсролын төв

Овог нэр Албан тушаал Утас

 

1 Т.Рэгзэдмаа Захирал 91111376

 

2 Ч.Гантуяа Сургалтын менежер 88222202

95021560

3 А.Болормаа Иргэний эрх зүй,улс төрийн боловсролын багш 88098723
4 С.Анхтуяа Амьдрах ухаан, санхүүгийн боловсролын багш 80174008
5 Ц.Дуламсүрэн Бие дааж боловсролын дээшлүүлэх үйлчилгээний багш 88899905
6 Г.Түвшинжаргал Гадаад хэлний багш 99918501

89044141

7 О.Лхагвасүрэн Соёл,гоо зүйн боловсролын багш 99819837

 

8 Т.Нямтулга Компьютерын багш 99685194

 

9 Г.Дуламрагчаа Оёдол,эсгүүрийн багш 94062128

 

10 С.Соёлмаа Үсчний багш 80293333

99141229

11 Б.Номин Гэр бүл, эрүүл мэндийн багш 91190271

 

12 Б.Мөнхтуяа Нягтлан бодогч 95519165

86019165

13 Ц.Туул Сэтгэл судлаач, нийгмийн ажилтан 94915997

 

14 Я.Гэрэлтуяа Архив,бичиг хэргийн ажилтан 80424740

 

15 Л.Гүндэгмаа Үйлчлэгч 99761393

 

Ахмадын хороо

Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар
Д.Совдоо Дарга 94648309
Б.Агиймаа Ахлах зохион байгуулагч 99173437
Х. Жанчив Хороо хариуцсан Зохион байгуулагч 95808590
Ш.Цэцэгмаа Архив бичиг хэргийн ажилтан 88090608
Ш.Адъяасүрэн Хороо хариуцсан Зохион байгуулагч 99456258

“Нийтлэг үйлчилгээний алба” ОНӨААТҮГ

Нэр Албан тушаал Холбоо барих
1 Б.Мөнх-Эрдэнэ Захирал 88081957 70007626
2 Э.Солонго Нягтлан бодогч 99189989
3 С.Жамц Ерөнхий инженер 89922100
4 Л.Нармандах Мэдээлэл технологийн инженер 90900464 70008646
5 Ж.Шинэбаяр Мэдээлэл технологийн инженер 88515136 70008646
6 Г.Золжаргал Хүний нөөц, бичиг хэрэг 88088657 70008646
7 Ц.Содномжамц Зохион байгуулагч 99993507 70008646
8 Т.Батжаргал Нярав 95110859 70008646
9 Б.Эсмэдэх Угтах үйлчилгээний ажилтан 91278588

Цагдаагийн газар

Цол Овог, нэр Албан тушаал Утасны дугаар

УДИРДЛАГА

Цагдаагийн хурандаа Т.Дамбийням Газрын дарга 99102350
Цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Чимэддагва Мөрдөн шалгах ажиллагаа хариуцсан чиглэлийн ахлах мөрдөгч 99063235
Цагдаагийн дэд хурандаа У.Мөнхсансар Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа хариуцсан чиглэлийн ахлах мөрдөгч 80111030
Цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Батмөнх Төлөвлөлт, зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн 99107011
цагдаагийн дэд хурандаа Ш.Баатархаан Хэв журмын ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч 88075901
цагдаагийн хошууч О.Батжаргал Гэр бүл, хүүхэд, урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн 88209588
цагдаагийн хошууч М.Уянга Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн 90909911
цагдаагийн хошууч Б.Пүрэвжав Ахлах нягтлан бодогч 89001166
Цагдаагийн ахмад О.Золзаяа Нягтлан бодогч 80095291
цагдаагийн хошууч Д.Өнөрцэцэг Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн 98097999
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Нэргүй Сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 95002552
Цагдаагийн дэслэгч Э.Алтантуяа Аж ахуйн ажилтан 80303737
энгийн Д.Нямгэрэл Сэтгэл зүйч 99882927
Цагдаагийн дэд ахлагч Т.Номин-Эрдэнэ Бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч 88070526
Цагдаагийн дэд ахлагч М.Түмэндэмбэрэл Бичээч 92029944
Цагдаагийн дэд ахлагч А.Цэлмүүн Цагдаа жолооч 88040861

ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

Цагдаагийн дэд хурандаа С.Галбадрах Хэлтсийн дарга 93020333
цагдаагийн хошууч Я.Соронзонболд Чиглэлийн ахлах зохицуулагч 80119195
цагдаагийн хошууч Д.Дэлгэрмаа З/Х ахлах байцаагч 99289393
Цагдаагийн ахмад Ц.Эрдэнэбат Зохицуулагч 96107979
Цагдаагийн ахмад Б.Оюунбаатар Зохицуулагч 80840005
Цагдаагийн ахмад Г.Алтанхуяг Зохицуулагч 94090869
Цагдаагийн ахмад Ц.Равдан Зохицуулагч 88076681
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Жанчивдорж Зохицуулагч 93021220
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Баасансүрэн Зохицуулагч 99103294
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Ч.Бямбадагва Зохицуулагч 93020241
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Батжаргал Зохицуулагч 93021271
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Мөнхтогтох З/хариуцсан байцаагч 95402944
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Нямбаяр Зохицуулагч 99334334
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Энхбаяр Зохицуулагч 99254141
Цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Тамир Зохицуулагч 89323333
Цагдаагийн дэслэгч Э.Лхагважав Зохицуулагч 88033314
Цагдаагийн дэслэгч П.Баянзул М.Т.Инженер 89712222
Цагдаагийн дэслэгч Ж.Батболд Зохицуулагч 86084849
Цагдаагийн дэслэгч Э.Энхманлай Зохицуулагч 95059311
Цагдаагийн дэслэгч Т.Мөнххүч Зохицуулагч 94107770
Цагдаагийн дэслэгч А.Мөнхбаяр Зохицуулагч 99395976
Цагдаагийн дэслэгч Л.Батбуян Зохицуулагч 89108518
Цагдаагийн дэслэгч Э.Алтанзул Зохицуулагч 99005261
Цагдаагийн ахлах ахлагч Т.Мөнхбилэг Цагдаа-зохицуулагч 99027724
Цагдаагийн ахлах ахлагч Г.Эрдэнэбаатар Цагдаа-зохицуулагч 99016153
Цагдаагийн ахлагч Б.Чойсүрэн Цагдаа-зохицуулагч 95876876
Цагдаагийн ахлагч А.Ганбаяр Цагдаа-зохицуулагч 93020607
Цагдаагийн ахлагч Э.Мөнхтөр Цагдаа-зохицуулагч 80850376
Цагдаагийн ахлагч Ч.Очирбат Цагдаа-зохицуулагч 90113886
Цагдаагийн ахлагч Э.Нармандах Цагдаа-зохицуулагч 99333327
Цагдаагийн дэд ахлагч О.Золбаяр Цагдаа-зохицуулагч 88073535
Цагдаагийн дэд ахлагч Ө.Мөнгөнбумба Цагдаа-зохицуулагч 99135389
Цагдаагийн дэд ахлагч Б.Мөнгөншагай Цагдаа-зохицуулагч 91996120
Цагдаагийн дэд ахлагч Ц.Пүрэвхишиг Цагдаа-зохицуулагч 99212173
Цагдаагийн дэд ахлагч Н.Мөнхсайxан Цагдаа-зохицуулагч 80850231
Цагдаагийн дэд ахлагч С.Бархасболд Цагдаа-зохицуулагч 99023191
Цагдаагийн дэд ахлагч Г.Төрболд Цагдаа-зохицуулагч 96951441
Цагдаагийн дэд ахлагч Б.Сайнхүү Цагдаа-зохицуулагч 80081160
Цагдаагийн дэд ахлагч М.Хосбаяр Цагдаа-зохицуулагч 99294270
Цагдаагийн дэд ахлагч Е.Рабби Цагдаа-зохицуулагч 89115843
Цагдаагийн дэд ахлагч Г.Мөнх-Оргил Цагдаа-зохицуулагч 93301155
Цагдаагийн дэд ахлагч Г.Эрхболд Цагдаа-зохицуулагч 95668829
Цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Батзаяа Цагдаа-зохицуулагч 88072677
Цагдаагийн дэд ахлагч Д.Батболд Цагдаа-зохицуулагч 88052320
Цагдаагийн дэд ахлагч Э.Энэрэл Цагдаа-зохицуулагч 96019223
Цагдаагийн дэд ахлагч А.Нямцэцэг Бичээч 99535502

ЦАГДААГИЙН НЭГДҮГЭЭР ХЭЛТЭС

цагдаагийн дэд хурандаа Дашцэрэн дашням Хэлтсийн дарга 86036060
цагдаагийн ахлах дэслэгч Зоригт Мөнхчимэг ТЗБДАХ-н  ахлах мэргэжилтэн 88190913
цагдаагийн ахмад Цэгмид Хандсүрэн Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 88115342
цагдаагийн ахмад Баярхүү Ариунаа Хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 96681889
цагдаагийн дэслэгч Нармандах Солонго Хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99028525
цагдаагийн дэслэгч Аръяандарь Ганцацрал Хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99254554
86254554
цагдаагийн дэд ахлагч Отгон Оргилболд Нярав 88567186
цагдаагийн дэд ахлагч Хонингоо Батдэлэг Цагдаа-жолооч 86201206
цагдаагийн дэд ахлагч Жаргалсайхан Цагдаа-жолооч 88261291
Болдбаатар
цагдаагийн дэд ахлагч Бат-Эрдэнийн Санжаа Цагдаа-жолооч 95474897
Цагдаагийн дэд ахлагч Чимгээ Бат-Эрдэнэ Цагдаа-жолооч 88518538
цагдаагийн дэд ахлагч Баярсайхан Сайнбилэг Шуудан хүргэгч цагдаа 90801514
цагдаагийн дэд ахлагч Батсайхан Оюундарь Бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч 94770015
цагдаагийн дэд ахлагч Бат-Эрдэнэ Баярхүү Бичээч 95112170
цагдаагийн хошууч Мөнхтулга Алтанбагана Дэд бөгөөд эрүүгийн тасгийн дарга 99050523
цагдаагийн ахмад Ариунболд Эрүүгийн ахлах мөрдөгч 88116272
Хүдэр-Эрдэнэ
цагдаагийн хошууч Зоригтөгс Цэнгэл Эрүүгийн ахлах мөрдөгч 99179027
цагдаагийн дэслэгч Хүрэлтулга Анхболд Эрүүгийн мөрдөгч 80001651
цагдаагийн ахмад Батмөнх Мөнхсувд Эрүүгийн мөрдөгч 91917306
цагдаагийн дэслэгч Баатарболд Эрхэмбаяр Эрүүгийн мөрдөгч 92020166
88780044
цагдаагийн ахлах дэслэгч Болдбаатар Эрүүгийн мөрдөгч 99113972
Тамир
цагдаагийн дэслэгч Отгонбаяр Эрүүгийн мөрдөгч 88022596, 99393861
Бямбабаяр
цагдаагийн дэслэгч Самигат Аблайхан Эрүүгийн мөрдөгч 92012929
цагдаагийн ахлах дэслэгч Батсүх Ууганбаатар Эрүүгийн мөрдөгч 99184633
цагдаагийн дэслэгч Жаргалсайхан Тамир-Эрдэнэ Эрүүгийн мөрдөгч 99171030
цагдаагийн дэслэгч Алтансүх Лхагвасүрэн Эрүүгийн мөрдөгч 99663119
цагдаагийн дэд хурандаа Нанзаддорж Баттөмөр Мөрдөн байцаах Тасгийн дарга 99152383
цагдаагийн хошууч Ганхуяг     Дамдинжав Чиглэлийн ахлах мөрдөгч 80086696
цагдаагийн хошууч Сүхбаатар Эрдэнэбаатар Ахлах мөрдөгч 90000326
цагдаагийн ахмад Шүүшинжав Рэнцэн Ахлах мөрдөгч 88072331
цагдаагийн ахмад Пүрэвдаваа Түвшиндэмбэрэл Мөрдөгч 88878761
цагдаагийн  дэслэгч Баттулга Сэргэлэн Мөрдөгч 90110960
цагдаагийн ахлах дэслэгч Оргил Аюурзана Мөрдөгч 98228866
цагдаагийн дэслэгч Лхагважав Адилбаатар Мөрдөгч 88043370
цагдаагийн ахлах дэслэгч Пүрэвсүрэн  Занданмөнх Мөрдөгч 95705080
цагдаагийн дэслэгч Түмэнбаяр Амарсанаа Мөрдөгч 99008213
цагдаагийн дэслэгч Эрдэнэбаяр Мөнхбат Мөрдөгч 88279761
цагдаагийн ахлах дэслэгч Ганбаатар   Өнөболд Мөрдөгч 88048133
94010660
цагдаагийн дэслэгч Алтансүх Мөнх-Эрдэнэ Мөрдөгч 89051989, 86180777
цагдаагийн дэд ахлагч Пүрэвжаргал Бямбасүрэн Цагдаа 80511590
цагдаагийн хошууч Нямаа Зөрчлийн хэрэг бүртгэх Тасгийн дарга 88102425
Сүхбаатар
цагдаагийн дэд хурандаа Пүүгүүз Амаржаргал Чиглэлийн ахлах байцаагч 91191920
цагдаагийн ахмад Болд                            Оюун-Эрдэнэ Чиглэлийн ахлах байцаагч 96070120
цагдаагийн дэслэгч Бямбацогт Саранхүү Байцаагч 99033266
цагдаагийн дэслэгч Чойдогжамц Дулам Байцаагч 88036221
цагдаагийн хошууч Гадинбуу НХЖХТасгийн дарга 99005997
Баянбямба
Цагдаагийн хошууч Хишигдаваа Цолмон Ахлах байцаагч 90090301
цагдаагийн ахлах дэслэгч Занабаатар Алтантөр Ахлах байцаач 80100789
цагдаагийн хошууч Цэрэндагвын Хадбаатар ЭСБХариуцсан ахлах байцаагч 99795997
цагдаагийн дэд ахлагч Одгэрэл Ганболор Хэсгийн байцаагч /1-р хороо/ 99726424
цагдаагийн ахлах Түмэнбаяр Хэсгийн байцаагч /3-р хороо/ 88467501
дэслэгч  Гарьд
цагдаагийн дэслэгч Батбаяр Цэрэнбат Хэсгийн байцаагч /20-р хороо 86867540
цагдаагийн дэслэгч Мавган Амаржаргал Хэсгийн байцаагч /11-р хороо/ 95959864
цагдаагийн дэд ахлагч Дашдондог Нарангэрэл Хэсгийн байцаагч  /15-р хороо/ 88057200
цагдаагийн ахмад Эрдэнэбаатар Энхбаатар Хэсгийн байцаагч /18-р хороо/ 89000339
цагдаагийн дэслэгч Баатарсүх Хандсүрэн Хэсгийн байцаагч /19-р хороо/ 99046341
цагдаагийн дэслэгч Цог                      Цогсүрэн Хэсгийн байцаагч 99249040
цагдаагийн дэслэгч Ичинхорлоо Зандираабямба Хэсгийн байцаагч 99002565
цагдаагийн дэслэгч Амаржаргал Ууганбаяр Хэсгийн байцаагч 89907444
цагдаагийн дэслэгч Баатар Хэсгийн байцаагч 99152358
Баттогтох
цагдаагийн дэслэгч Наранчимэг Нямдаваа Хэсгийн байцаагч 94007171
цагдаагийн дэслэгч Дүмбээ Хэсгийн байцаагч 99046427
Батмөнх
цагдаагийн дэслэгч Батбаяр Хэсгийн байцаагч 97060709
 Бат-Оргил
цагдаагийн дэслэгч Сайханбаяр Мөнхбилэг Хэсгийн байцаагч 99906075
цагдаагийн дэслэгч Ганбат Хэсгийн байцаагч 99039795
Уухайбаатар
цагдаагийн ахлах ахлагч Данаа Хэсгийн байцаагч 88045794
Өнөрбат
цагдаагийн дэслэгч Нямбат Хэсгийн байцаагч 80491029
 Ариунбат
цагдаагийн дэслэгч Батбаяр Хэсгийн байцаагч 95117171
Мөнхбаяр
цагдаагийн дэслэгч Ариунзул Хэсгийн байцаагч 88599487
Тэмүүлэн
цагдаагийн дэслэгч Даваасүрэн Бямбатүвшин Хэсгийн байцаагч 99127771
цагдаагийн дэслэгч Мөнхбат Наранмандах Хэсгийн байцаагч 90000795
цагдаагийн дэд ахлагч Дархижав Балжинням Хороо хариуцсан цагдаа 80500431
/1-р хороо/
цагдаагийн дэд ахлагч Нарангэрэл Хатанбаатар Хороо хариуцсан цагдаа 80194661
/2-р хороо/
цагдаагийн ахлагч Нармандахын Мандах-Эрдэнэ Хороо хариуцсан цагдаа 99130487
/3-р хороо/
цагдаагийн дэд ахлагч Амаржаргал Хороо хариуцсан цагдаа /20-р хороо/ 88959576
Шийрэвдорж
цагдаагийн дэд ахлагч Эрдэнэтулга Сүхбат Хороо хариуцсан цагдаа /11-р хороо/ 88189123
цагдаагийн дэд ахлагч Оюунцүү               Чинхүсэл Хороо хариуцсан цагдаа /15-р хороо/ 97111091,
80287521
цагдаагийн дэд ахлагч Мөнхдэлгэр Ариунболд Хороо хариуцсан цагдаа /17-р хороо/ 94112629
цагдаагийн дэд ахлагч Төмөрхуяг Төрболд Хороо хариуцсан цагдаа /18-р хоро/ 88279498
цагдаагийн дэд ахлагч Бямбажав Нямцоож Хороо хариуцсан цагдаа /19-р хороо/ 92020031
цагдаагийн дэд ахлагч Батбаяр Батмөнх Телекамерын жижүүрийн  цагдаа 90115553
цагдаагийн ахмад Элбэгсайхан Амартунгалаг Эргүүлийн офицер 86315454
цагдаагийн ахлах дэслэгч Батмөнх Түвшинжаргал Эргүүлийн офицер 88099102
цагдаагийн дэслэгч Хишигсайхан Одсайхан Эргүүлийн офицер 99836544
88736544
цагдаагийн дэслэгч Батаа Батбагана Эргүүлийн офицер 95040425
цагдаагийн дэслэгч Энхцогт Энхтөр Эргүүлийн офицер 89110041
цагдаагийн дэслэгч Шийрэвдорж Баянзул Эргүүлийн офицер 99204510,
95663344
цагдаагийн дэслэгч Пүрэвдорж Мөнхсайхан Эргүүлийн офицер 86164433
цагдаагийн сургагч ахлагч Лхагвасүрэн Мягмарсүрэн Эргүүлиийн цагдаа жолооч 80140117
цагдаагийн дэд ахлагч Пүрэвжал Батлхагва Эргүүлиийн цагдаа жолооч 86666036
цагдаагийн ахлагч Жаргал Ганжолоо Эргүүлиийн цагдаа жолооч 90062794
цагдаагийн ахлагч Мягмаржав Пүрэвжамц Эргүүлиийн цагдаа жолооч 99074499
цагдаагийн дэд ахлагч Ган-Од Мөнх-Од Эргүүлиийн цагдаа жолооч 88701616 89566288
цагдаагийн ахлагч Аюуш Ариунбаяр Эргүүлиийн цагдаа жолооч 88029796
цагдаагийн ахлагч Төгс-эрдэнэ Билгүүн Эргүүлиийн цагдаа жолооч 99720913
цагдаагийн дэд ахлагч Наранцогт Эрдэнэбулган Эргүүлиийн цагдаа жолооч 89241414
цагдаагийн хошууч Юлжинсэнгэ Лазмаа Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 91184247
цагдаагийн хошууч Мөнхбаатар Энхцаг Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 99130976
цагдаагийн дэд ахлагч Алтанхуяг Чанцалмаа Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 88166114
цагдаагийн дэслэгч Гантөмөр Бямбадорж Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч 91951988
цагдаагийн ахлах ахлагч Нацагдорж Насанбаяр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 88745878
цагдаагийн ахлах ахлагч Самбуу Батбаяр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 85838989
цагдаагийн ахлах ахлагч Алтангэрэл Отгонбаатар Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 88934803
цагдаагийн ахлагч Зоригтбаатар Бямбасүрэн Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 88209589
цагдаагийн ахлагч Ганбаатар Ганчөдөр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 98168806
цагдаагийн дэд ахлагч Пүрвээ Даваацэрэн Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 98175773
цагдаагийн дэд ахлагч Отгонтөгс Баяртүшиг Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 86886005
цагдаагийн дэд ахлагч Уламбаяр Болор-Эрдэнэ Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 89194020
цагдаагийн дэд ахлагч Заяабаатар Тэнгис Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 99927722
цагдаагийн ахлах ахлагч Валерий Мандах Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 88109132
цагдаагийн дэд ахлагч Оюун-Эрдэнэ Батнамжил Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 99416005
цагдаагийн дэд ахлагч Баасанжав Цэрэнням Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа 95040447
цагдаагийн ахлах ахлагч Лхагвасүрэн Батсайхан Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа жолооч 88771286
цагдаагийн ахлах ахлагч Роолон Энхтөр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа жолооч 96076869
цагдаагийн ахлагч Гантөмөрийн Баттөмөр Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа жолооч 99770475
цагдаагийн ахлах ахлагч Цогтбадрах Энхбадрах Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа жолооч 88037506
92125869
цагдаагийн хошууч Баярмагнай Ганзориг Шуурхай удирдлагын Тасгийн дарга 88102696
цагдаагийн ахмад Батхүү Содгэрэл Ахлах мөрдөгч 95826882
цагдаагийн хошууч Эрдэнэтунгалаг Лханаажав Ахлах мөрдөгч 99095164
цагдаагийн хошууч Батсүх Ширчинтөгс Ахлах мөрдөгч 96000117
цагдаагийн хошууч Нямжав Баярсайхан Ахлах мөрдөгч 99183816
цагдаагийн хошууч Гомбо Өнөржаргал МС-ны ахлах мэргэжилтэн 96611514
цагдаагийн ахмад Гүндсүрэн Мөнгөндолгион МС-ны мэргэжилтэн 88068152
цагдаагийн хошууч Базарсүрэн Энхжаргал Холбоо, мэдээллийн ахлах инженер 88023725
цагдаагийн дэд ахлагч Батбаяр Батцэнгэл Мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 88053491
цагдаагийн ахлах ахлагч Эрдэнэбат Одонцэцэг Мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 99265778
дэд ахлагч Энхтунх Ган-Эрдэнэ Мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 88878485
цагдаагийн дэд ахлагч Пүрэвжав Арьяабал Мэдээлэл хүлээн авагч жижүүрийн цагдаа 90558009
цагдаагийн ахлах ахлагч Дармаа Энх-Отгон Жижүүрийн цагдаа 99137619
цагдаагийн дэд ахлагч Цэцгээ Батцэцэг Жижүүрийн  цагдаа 88834598
цагдаагийн дэд ахлагч Баньдсүрэн Баатарсүрэн Жижүүрийн  цагдаа 88560303
цагдаагийн дэд ахлагч Батсайхан Анхбаяр Жижүүрийн  цагдаа 94965852
цагдаагийн ахлах ахлагч Бираадорж  Уламбаяр Жижүүрийн цагдаа жолооч 80559922
цагдаагийн ахлах ахлагч Гантулга  Мөнхтөр Жижүүрийн цагдаа жолооч 99155112
цагдаагийн ахлагч  Батсүх Эрдэнэбаатар Жижүүрийн цагдаа жолооч 88995750
цагдаагийн дэд ахлагч Жүгдэрхоролын Отгонбаяр Жижүүрийн цагдаа жолооч 86009936

ЦАГДААГИЙН ХОЁРДУГААР ХЭЛТЭС

х/а Ө.Эрдэнэхүү Хэлтсийн дарга 88880603
а/х П.Пүрэвдаваа ХАХ ахлах мэргэжилтэн 99067983
а/х Д.Жавхлантөгс ГБХУСАХ ахлах мэргэжилтэн 99062784
а/х Т.Билгүүн УСА хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 91999661
д/ч Б.Тэлмэн ХАХ мэргэжилтэн 88089993
д/ч С.Ууганбаяр ГБАХ мэргэжилтэн 99976587
д/а Н.Бөхбаяр Цагдаа жолооч 95511148
а/а Г.Чинзориг Цагдаа жолооч 88064031
д/а Н.Анхбаяр Цагдаа жолооч 91490922
д/а Ц.Сод-Эрдэнэ Цагдаа жолооч 80630053
д/а М.Билэгжаргал Цагдаа жолооч 92077799
д/а Г.Үүрцайх Шуудан хүргэгч цагдаа 88954892
д/а Ж.Пүрэвдаваа Архивч, бичиг хэргийн эрхлэгч 99993882
д/а Б.Нарантуяа Нярав 88450908
д/а Б.Цэвэлмаа Бичээч 88726635
д/х Ш.Мөнхбат Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга 94255683
а/х Л.Отгонтөгс Эрүүгийн ахлах мөрдөгч 88051367
а/д Д.Эрдэнэбат Эрүүгийн ахлах мөрдөгч 80789292
а/х Б.Баярмагнай  Эрүүгийн мөрдөгч 88527565
а/д Е.Жандос  Эрүүгийн мөрдөгч 86119433
а/д Д.Тамжид  Эрүүгийн мөрдөгч 88103211
д/ч Э.Мөнхсаруул  Эрүүгийн мөрдөгч 88078129
д/ч Г.Хишигдорж  Эрүүгийн мөрдөгч 88949469
д/ч А.Манлайбаясгалан  Эрүүгийн мөрдөгч 99463629
д/ч Б.Даваасамбуу  Эрүүгийн мөрдөгч 98115143
д/ч Д.Энхболд  Эрүүгийн мөрдөгч 80082200
д/ч Г.Ёолк  Эрүүгийн мөрдөгч 95114451
д/ч М.Санчир  Эрүүгийн мөрдөгч 88175658
а/д С.Гүндноров  Эрүүгийн мөрдөгч 99036520
д/ч Г.Батзаяа  Эрүүгийн мөрдөгч 99915684
х/ч С.Сүхбаатар Мөрдөн байцаах тасгийн дарга 91911896
х/ч Ж.Чинзориг Чиглэлийн ахлах мөрдөгч 99101840
а/х Г.Саранхүү Ахлах мөрдөгч 99009045
а/х Л.Адъяатөмөр мөрдөгч 88076430
а/х Б.Мөнхнаран мөрдөгч 88981234
а/х Ө.Банзрагч мөрдөгч 96610983
д/ч Э.Бат-Итгэл мөрдөгч 88773420
д/ч Г.Эрдэнэбаяр Мөрдөгч 99960390
д/ч Ц.Баярсайхан Мөрдөгч 99960390
д/ч Н.Хосцэцэг Мөрдөгч 93000519
д/ч Г.Анужин мөрдөгч 97024422
д/ч Э.Бямбасүрэн мөрдөгч 95701520
д/ч А.Зол-Эрдэнэ мөрдөгч 89896101
а/х Л.Эрхэмбаяр мөрдөгч 86028093
а/ч А.Лхагвасүрэн мөрдөгч 80048874
д/а Т.Энх-Амгалан Цагдаа 99895262
х/ч Д.Дамдинсүрэн Шуурхай удирдлагын тасгийн дарга 96079001
х/ч Э.Цэрэнбат Жижүүрийн ахлах мөрдөгч 88003567
х/ч А.Алтансүх Жижүүрийн ахлах мөрдөгч 92060099
х/ч Э.Батболд Жижүүрийн ахлах мөрдөгч 94059697
х/ч Э.Батжаргал Жижүүрийн ахлах мөрдөгч 88139886
х/ч Ч.Дашцэрмаа Мэдээлэл, судалгааны ахлах мэргэжилтэн 9119131
а/х Даваажаргал Мэдээлэл судалгааны мэргэжилтэн 98110923
д/а Б.Батзаяа Холбоо, мэдээллийн  инженер 88810531
с/а М.Жаргалан Мэдээлэл хүлээн авагч 99120868
а/а Н.Муханат Мэдээлэл хүлээн авагч 92062200
а/а Ц.Золбоот Мэдээлэл хүлээн авагч 94433636
а/ч Н.Ариунболд Мэдээлэл хүлээн авагч 99846611
а/а А.Ариунболд  цагдаа жолооч 88701444
а/а  Д.Баатарсүх  цагдаа жолооч 99145133
а/а Ч.Батболд  цагдаа жолооч 95959359
а/а Г.Ган-Эрдэнэ цагдаа жолооч 88011919
а/а Г.Саранбаатар Жижүүрийн цагдаа 90803371
д/а О.Галбадрах Жижүүрийн цагдаа 88919441
д/а Н.Бямбасүрэн Жижүүрийн цагдаа 99594755
д/а Н.Отгонбаатар Жижүүрийн цагдаа 95228828
х/ч Б.Анхбаяр Нийтийн хэв журам хамгалах тасгийн дарга 88884310
а/х М.Баярлхагва Ахлах байцаагч 96607616
а/х Ц.Амгаасэд Ахлах байцаагч 99230636
а/х Б.Дөлгөөнтамир  хэсгийн байцаагч 86666649
д/ч Ж.Жигмиддорж хэсгийн байцаагч 88823233
д/ч Б.Амарбаясгалан  хэсгийн байцаагч 89110674
д/ч Э.Билгүүн  хэсгийн байцаагч 83177183
д/ч Б.Отгонбаатар  хэсгийн байцаагч 96071109
а/х С.Батмягмар  хэсгийн байцаагч 89616767
д/ч М.Бямбагэрэл  хэсгийн байцаагч 90093283
д/ч Б.Нямдорж  хэсгийн байцаагч 80020003
а/х Ц.Нарангэрэл  хэсгийн байцаагч 90093283
а/д О.Баттүшиг  Хэсгийн байцаагч 90028889
д/ч Б.Батмөнх  Хэсгийн байцаагч 89923968
а/х Ш.Хоссайхан  Хэсгийн байцаагч 95832999
д/ч Н.Энхбаяр Хэсгийн байцаагч 88063057
д/ч С.Дэлгэрсайхан Хэсгийн байцаагч 86466969
д/ч Л.Лхагвадэмбэрэл  хэсгийн байцаагч 96015535
а/ч Отгонтөгс  хэсгийн байцаагч 80701001
д/ч Ц.Болор-Эрдэнэ  хэсгийн байцаагч 89700356
а/х Н.Цэрэнсодном Эргүүлийн офицер 99062383
а/х С.Хишигдорж Эргүүлийн офицер 88949469
а/х Ж.Алтанцоож Эргүүлийн офицер 88331983
а/д Н.Цэрэнтогтох Эргүүлийн офицер 94064422
а/х Ө.Мягмарсүрэн Эргүүлийн офицер 99038250
а/х Ц.Цолмон Эргүүлийн офицер 86688999
а/д Н.Наранбаатар эргүүлийн офицер 99036464
а/д Э.Баатарболд Эргүүлийн офицер 96089494
а/д Д.Алтангэрэл Эргүүлийн офицер 96074089
а/х Б.Сувд-Эрдэнэ Эргүүлийн офицер 88037553
д/ч Л.Баасандорж Эргүүлийн офицер 80131314
д/ч Э.Цэдэв Эргүүлийн офицер 88089022
д/ч О.Баттүшиг Эргүүлийн офицер 94551515
д/ч Г.Сэрдамба Эргүүлийн офицер 99248030
д/ч Ж.Довдондорж Эргүүлийн офицер 99603332
д/ч М.Өсөхбаяр Эргүүлийн офицер 99343685
д/ч С.Цогбадрах эргүүлийн офицер 90997559
д/ч Н.Тэмүүн Эргүүлийн офицер 99693393
дч Б.Булган эргүүлийн офицер 95138989
х/ч А.Учрахбаяр эргүүлийн офицер 94633434
а/а Б.Золхүү Эргүүлийн цагдаа жолооч 85010107
д/а О.Баттөгс Эргүүлийн цагдаа жолооч 91206878
а/а Ч.Билэгсайхан Эргүүлийн цагдаа жолооч 88300080
д/а Г.Мөнхбаатар Эргүүлийн цагдаа жолооч 80138233
а/ч П.Дорж Эргүүлийн цагдаа жолооч 88784169
д/а М.Баасандорж Эргүүлийн цагдаа жолооч 86195995
д/а Б.Эрдэнэболд Эргүүлийн цагдаа жолооч 86631214
а/а Ц.Чулуун-Эрдэнэ Эргүүлийн цагдаа жолооч 88099285
д/а О.Жамъянсүрэн Эргүүлийн цагдаа жолооч 99225177
а/ч Ц.Бямбадаваа Эргүүлийн цагдаа жолооч 88021196
д/а Х.Адъяахүү Эргүүлийн цагдаа жолооч 86122549
д/а О.Осоргарав Эргүүлийн цагдаа жолооч 88408850
д/а Б.Энхтүвшин Эргүүлийн цагдаа 96830701
д/а Б.Батчингэс Эргүүлийн цагдаа 88042953
д/а Т.Амарболд Эргүүлийн цагдаа 98882479
д/а Ц.Чойжилсүрэн эргүүлийн цагдаа 88847200
д/а Б.Сундуйдорж эргүүлийн цагдаа 80661501
д/а Г.Лхагвабаатар эргүүлийн цагдаа 86758537
д/а Т.Энхтамир эргүүлийн цагдаа 91595500
а/ч Д.Наранпүрэв Телекамерын цагдаа 88889031
д/а Б.Ариунтамир Телекамерын цагдаа 89193941
д/а Н.Самданжигмэд Телекамерын цагдаа 99233230
д/а И.Золбаяр Телекамерын цагдаа 95447591
а/а Э.Борхүү   хороон цагдаа 95991881
а/а Э.Ганшагай   хороон цагдаа 80351380
д/а Б.Хосзаяа   хороон цагдаа 88021796
д/а М.Гэлэгжамц   хороон цагдаа 86056080
д/а Э.Алтаншагай   хороон цагдаа 80910820
д/а О.Амгаланбаатар   хороон цагдаа 89795038
д/а Х.Дөлгөөн   хороон цагдаа 94235511
д/а Д.Төгөлдөр   хороон цагдаа 86665962
д/а Б.Хулан  хороон цагдаа 92070247
д/а О.Санчир  хороон цагдаа 85117786
д/а Э.Оргилмөрөн  хороон цагдаа 99939132
д/а Т.Баасанхүү  хороон цагдаа 99813124
д/а М.Нурсултан  хороон цагдаа 94494342
х/ч Б.Мөрөн Зөрчлийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга 88052333
х/ч Д.Буянжаргал Чиглэлийн ахлах байцаагч 80001212
х/ч Я.Ганболд Ахлах байцаагч 99048166
а/д М.Нямсүрэн зөрчлийн байцаагч 80101410
д/ч Б.Эрдэнэбаяр зөрчлийн байцаагч 99667268

Замын цагдаагийн хэлтэс

Цол Овог, нэр Албан тушаал Утасны дугаар
д/х Гомбосүрэнжав Хэлтсийн дарга/Хошууч/ 86319999
х/ч Я.Соронзонболд Чиглэлийн ахлах зохицуулагч 80119195
х/ч Д.Дэлгэрмаа З/Х ахлах байцаагч 99289393
а/х Ц.Эрдэнэбат Зохицуулагч 96107979
а/х Б.Оюунбаатар Зохицуулагч 80840005
а/х Г.Алтанхуяг Зохицуулагч 94090869
а/х Ц.Равдан Зохицуулагч 88076681
а/д Б.Жанчивдорж Зохицуулагч 93021220
а/д Д.Баасансүрэн Зохицуулагч 99103294
а/д Ч.Бямбадагва Зохицуулагч 93020241
а/д Д.Батжаргал Зохицуулагч 93021271
а/д Б.Мөнхтогтох З/хариуцсан байцаагч 95402944
а/д Д.Нямбаяр Зохицуулагч 99334334
а/д Э.Энхбаяр Зохицуулагч 99254141
а/д Д.Тамир Зохицуулагч 89323333
д/ч Э.Лхагважав Зохицуулагч 88033314
д/ч П.Баянзул М.Т.Инженер 89712222
д/ч Ж.Батболд Зохицуулагч 86084849
д/ч Э.Энхманлай Зохицуулагч 95059311
д/ч Т.Мөнххүч Зохицуулагч 94107770
д/ч А.Мөнхбаяр Зохицуулагч 99395976
д/ч Л.Батбуян Зохицуулагч 89108518
д/ч Э.Алтанзул Зохицуулагч 99005261
а/а Т.Мөнхбилэг Цагдаа-зохицуулагч 99027724
а/а Г.Эрдэнэбаатар Цагдаа-зохицуулагч 99016153
а/ч Б.Чойсүрэн Цагдаа-зохицуулагч 95876876
а/ч А.Ганбаяр Цагдаа-зохицуулагч 93020607
а/ч Э.Мөнхтөр Цагдаа-зохицуулагч 80850376
а/ч Ч.Очирбат Цагдаа-зохицуулагч 90113886
а/ч Э.Нармандах Цагдаа-зохицуулагч 99333327
д/а О.Золбаяр Цагдаа-зохицуулагч 88073535
д/а Ө.Мөнгөнбумба Цагдаа-зохицуулагч 99135389
д/а Б.Мөнгөншагай Цагдаа-зохицуулагч 91996120
д/а Ц.Пүрэвхишиг Цагдаа-зохицуулагч 99212173
д/а Н.Мөнхсайxан Цагдаа-зохицуулагч 80850231
д/а С.Бархасболд Цагдаа-зохицуулагч 99023191
д/а Г.Төрболд Цагдаа-зохицуулагч 96951441
д/а Б.Сайнхүү Цагдаа-зохицуулагч 80081160
д/а М.Хосбаяр Цагдаа-зохицуулагч 99294270
д/а Е.Рабби Цагдаа-зохицуулагч 89115843
д/а Г.Мөнх-Оргил Цагдаа-зохицуулагч 93301155
д/а Г.Эрхболд Цагдаа-зохицуулагч 95668829
д/а Ч.Батзаяа Цагдаа-зохицуулагч 88072677
д/а Д.Батболд Цагдаа-зохицуулагч 88052320
д/а Э.Энэрэл Цагдаа-зохицуулагч 96019223
д/а А.Нямцэцэг Бичээч 99535502

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв

Н.Дорждулам Дарга 99831842
Ц.Өлзийжаргал Ахлах мэргэжилтэн 99920364
Т.Мөнхцэцэг Нягтлан бодогч 89053084
Ц.Мөнгөн-Эрдэнэ Хуулийн зөвлөх,
Архив, бичиг хэргийн мэргэжилтэн
91014648
Б.Наранцацралт Маркетингийн
мэргэжилтэн
99106949
Ц.Өлзийсайхан Гадаад харилцаа,
судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн
99735455
Г.Хишигсүрэн Үзэсгэлэн худалдаа,
хороод хариуцсан мэргэжилтэн
91111463
Т.Идэрхангай Төсөл хөтөлбөр
хариуцсан мэргэжилтэн
88064405
Т.Ариунтуяа Сургагч багш 99268461
Т.Оргилдулам Мэдээлэл технологи,
инновац хариуцсан мэргэжилтэн
99286606

Усан спорт сургалтын төв ОНӨУТҮГ

Нэрс Албан тушаал Утасны дугаар
Г.Оюунтөмөр Захирал 88068081
Г.Нямгарав Менежер /Усан спорт/ 96999040
Г.Эрдэнэзул Менежер /Ахуйн үйлчилгээний төв/ 88079772
Д.Саранчимэг Нягтлан бодогч 99158258

83011001

Б.Мөнхүлэн Эмч 91130931
Б.Цэлмэг Нарийн бичиг, бичиг хэргийн ажилтан 80030040
Б.Золбоо Нярав 99177101
М.Анударь Дасгалжуулагч багш 99141597
Л.Бямбасүрэн Дасгалжуулагч багш 89114594
Угтах үйлчилгээний ажилтан /Усан спорт/ 83001100
Угтах үйлчилгээний ажилтан /Ахуйн үйлчилгээний төв/ 83001005

Хан Эко тээвэр ААТҮГ

Албан тушаал Нэр Холбоо барих

 Хан Эко тээвэр ОНӨААТҮГ-ын Захиргааны ажилчдын утсаны жагсаалт

1 Захирал Н.Наранцацрал 99012514
2 Менежер Ц.Бат-Эрдэнэ 99084840
3 Нягтлан бодогч Д.Нямдорж 90017777
4 Хүний нөөц Х.Отгонцэцэг 91111454
5 Бичиг хэрэг архив Б.Эрдэнэбаяр 98877897
6 Нярав Б.Одончимэг 90091309
7 Үйлчлэгч Ц.Тунгалаг 89026518

 Хан Эко тээвэр ОНӨААТҮГ-ын Авто баазын ажилчдын  утасны жагсаалт

8 Авто бааз, ашиглалтын  инженер Б.Золжаргал 88552150, 99127597
9 Хороо хариуцсан хяналт ажилтан Ж.Үүрцайх 86305944
10 Хороо хариуцсан хяналт ажилтан Б.Санчирбаяр 89333899
11 Механик Г.Гаанжуур 99438196
12 Автын засварчин П.Зоригт 88844012
13 Автын засварчин Г.Сайханбаяр 89333899
14 Хог тээврийн жолооч Л.Эрдэнэбаяр 95953917
15 Хог тээврийн жолооч Л.Энхбаатар 89159830
16 Хог тээврийн жолооч Г.Баярсайхан 99711179
17 Хог тээврийн жолооч С.Зоригт 88814381
18 Хог тээврийн жолооч Г.Хонгорхүү 95575792
19 Хог тээврийн жолооч Л.Дуламдорж 99974235
20 Хог тээврийн жолооч Н.Наран-Очир 89033901
21 Хог тээврийн жолооч О.Энхтайван 96552442,88662268
22 Хог тээврийн жолооч Б.Батзориг 99597757
23 Хог тээврийн жолооч Н.Түмэннаст 88201214
24 Хог тээврийн жолооч Б.Батзаяа 89288550
25 Хог тээврийн жолооч Б.Борнохой 95970749
26 Хог тээврийн ээлжийн жолооч П.Батцэрэн 99641316
27 Хог тээврийн ачигч Б.Жанцандорж 94247488
28 Хог тээврийн ачигч Б.Амаржаргал 99697359
29 Хог тээврийн ачигч А.Сосорбарам 80881387
30 Хог тээврийн ачигч Б.Больхорол 99285542
31 Хог тээврийн ачигч Э.Цэрэнтогтох 80802635
32 Хог тээврийн ачигч Б.Мөнгөнсэлэм 89850591
33 Хог тээврийн ачигч А.Бямбажав 89179339
34 Хог тээврийн ачигч Г.Цэрэндаш 99450406
35 Хог тээврийн ачигч Ж.Батсайхан 88896948,88049209
36 Хог тээврийн ачигч С.Отгонжаргал 88712032
37 Хог тээврийн ачигч Ц.Цацралт 99888713
38 Хог тээврийн ачигч Б.Алтансэлэм 88462997
39 Хог тээврийн ачигч Б.Наянбуу 89800411
40 Хог тээврийн ачигч У.Тэмүүжин 99927241
41 Хог тээврийн ээлжийн ачигч Д.Наранцогт 95927354

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын хэлтэс

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ХЭЛТЭС

Овог нэр Албан тушаал Холбоо барих утас

Захиргаа, удирдлагын алба

1 М.Ганболд Хэлтсийн дарга 88006820
2 Б.Азжаргал Захиргаа, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 90114443
3 Д.Дарьсүрэн Нягтан бодогч 88013301
4 Э.Болорчулуун Архив бичиг хэргийн эрхлэгч 88862169
5 Э.Од-Эрдэнэ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ статистик мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн 99718299
6 Ж.Чаминчимэг Хууль эрх зүй, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 88227131

 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын алба

7 С.Баярбилэг Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 86161668
8 Ц.Баттуяа Хүүхдийн хөгжил ,оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 99497799
9 Б.Жавзан Хүүхдийн эрх хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88033371
 

Гэр бүлийн хөгжлийн алба

 

10 Б.Бямбацэцэг Гэр бүлийн хөгжлийн албаны ахлах мэргэжилтэн 80970517
11 Т.Мэргэн Гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 90080095
12 Д.Баярбат Гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 96006171
13 Б.Одончимэг Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн ээлжийн ажилтан 99269015
14 З.Болорцэцэг 88809610
15 С.Сарантуяа Зохицуулагч 99751214

 

Биеийн тамир, Спорт хороо

Т.Уранчимэг Дарга 11344783

91014999

Ч.Эрдэнэсайхан Нягтлан бодогч 11345858

99904580

Б.Угтахбаяр Ахлах дасгалжуулагч 11345858

91612093

Менежер 11345858
В.Дуламсүрэн Нярав-бичиг хэрэг 11345858

99985929

Ш.Цэвэлмаа Дасгалжуулагч 11345858

80805555

Д.Мөнхбаяр Дасгалжуулагч 11345858

90989935

Д.Түвшинтөр Дасгалжуулагч 11345858

86004730

Н.Дэлгэрдалай Арга зүйч 11345858

86974169

Ц.Баттулга Арга зүйч 11345858

99108616

Л.Сэлэнгэ Арга зүйч 11345858

86629696

Биеийн тамир, спортын хороо 11344783

Хан-Уул Эрүүл мэндийн төв

Овог Нэр Албан тушаал Утас Ажлын утас
А.Сувдаа Дарга 96149911 341170
Т.Гэрэлсүрэн Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга 99051397 341917
Д.Гэжиймаа Нийгмийн эрүүл мэндийн орлогч дарга 88108998 341979
Ц.Энхбаясгалан Хүний нөөцийн албаны дарга 99649999 342257
С.Оюун-Эрдэнэ Санхүү албаны дарга 99101116 341190
Т.Булгантамир Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн албаны дарга 99102909 70101916
Т.Дэлгэрмаа Нийтлэг үйлчилгээний албаны дарга 99071832 70049311
Д.Молор-Эрдэнэ Поликлиникийн эрхлэгч 99201688 345876
Т.Мөнхдэлгэр Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн эрхлэгч 86990303 341996
Б.Намуунбайгаль Яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч 99102265 342003
Б.Халиунгэрэл Сувилахуйн албаны дарга 94046363 342257
Б.Дэлгэрмаа Өрхийн менежер 99739543 342257
Ц.Оюунчимэг Чанарын менежер 95755783 341917
З.Туяа Мэдээллийн менежер 99299325 341916
Д.Мөнхзаяа Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан 88706009 342493
Б.Түвшинжаргал Мэдээлэл технологийн ажилтан 80069005 342493
Б.Одсайхан Жолооч 99051520 342493
Хүлээн авах 342003
Жижүүр 342493
Цахим бүртгэл 341003
Эмийн сан 70105903
БЗДХ 70049285
Сүрьеэ диспансер 70049252
Хүүхдийн зөвлөгөө өгөх утас 345903
Эрт илрүүлэг 70101917
Тандалт 70101916

Хан-Уул Нэгдсэн эмнэлэг

Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар
Т.Энхзаяа Дарга 99099538
О.Гэрэлмаа Даргын туслах 88804616
Э.Гэрэлмаа Үйл ажиллагаа хариуцсан орлогч дарга 99023942
Д.Мажигсүрэн Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ хариуцсан орлогч дарга 99902516
Б.Төгсжаргал Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын албаны дарга 99031439
Б.Пүрэвсүрэн Ахлах нягтлан бодогч 99075081
З.Отгонбаяр Мэдээлэл технологи, аж ахуйн үйлчилгээний албаны дарга
Б.Одгэрэл Хүний нөөцийн менежер 99270068
Ж.Мөнхзаяа Архив, хүний нөөцийн ажилтан 95963304
А.Ням-Алх Маркетинг, хэвлэл мэдээллийн ажилтан 88622083
Л.Ариунболор Эм хангамжийн тасгийн эрхлэгч 99072616
М.Билгүүн Яаралтай тусламж эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч/ Эрчимт эмчилгээний эмч 88622083
М.Отгонтуяа Насанд хүрэгсдийн тасгийн эрхлэгч/ Дотрын эмч 99838566
М.Нямсүрэн Хүүхдийн тасгийн эрхлэгч/ Хүүхдийн эмч 88095121
Б.Мөнхпүрэв Мэс засал, гэмтэл, сонгомол эмчилгээний тасгийн эрхлэгч/ Мэс заслын эмч 99028400
П.Нармандах Сэргээн засах эмчилгээний тасгийн эрхлэгч/ Уламжлалт  сэргээн засах эмчилгээний эмч 96005005
Ц.Гэрэлт-Од Амбулаторийн эрхлэгч 88049696
Л.Оюунбилэг Сувилахуйн арга зүйч 80039331

Хан-Уул дүүрэг дэх Мал эмнэлэгийн тасаг

С.Эрдэнэ-Далай Дарга /мал эмнэлэгийн улсын байцаагч 88187350
[email protected]
Б.Дэлгэрмаа Тархвар зүйч 88187266
[email protected]
Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжүүд
 “Гүн тэрэм” мал эмнэлэг Н.Энхбаатар  Захирал, малын эмч  99061739
[email protected]
 “Түда” мал эмнэлэг Ж.Отгонням  Захирал, малын эмч  94020234
[email protected]
 “Ганган буга” мал эмнэлэг Ч.Оюун  Захирал, малын эмч  88805235
[email protected]

Сэргээн засах клиник

Ц.Чанцал Дарга 99099709
Д.Чулуунчимэг Зөвлөх эмч 99722613
Г.Одончимэг Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 93132135
Ж.Должинсүрэн Хүний нөөцийн менежер 93132138
М.Билгүүнзаяа Бичиг хэргийн эрхлэгч 99203191

Хүүхдийн клиник сувилал

Н.Амгаланбаатар Эрхлэгч 99005706
[email protected]
Б.Бат-Үсэг Нягтлан бодогч 98016265
[email protected]
Б.Сүнжидмаа Нярав 99272490
[email protected]
Ч.Оюун-Эрдэнэ Их эмч 95085000
Б.Бадамням Арга зүйч 99214929
О.Туяамаа Хэсгийн ахлагч 88845312
А.Бямба-Од Хэсгийн ахлагч 99127132
Д.Мөнхцэцэг Хэсгийн ахлагч 99045023
Д.Хулан Хэсгийн ахлагч 88082523
Г.Батсайхан Жижүүр 96662583
Ж.Нэргүй Жижүүр 88805852
Э.Пэрэнлэйсамбуу Жижүүр 89993075

Өрхийн эрүүл мэндийн төв

  1 дүгээр хороо /Мөнх бадрах –Өрх/
О.Долгорсүрэн 96160496 72221001 ХУД-ийн 1-р хороо, 120-ийн 18, 19-р байрны голд
2 дугаар хороо  /Тэрмэстий/
Ж.Болормаа 99734350 88251452, 70105003 ХУД-ийн 2-р хороо, 23 байрны ард цогцолбор байр
З дугаар хороо /Энхтитэм/
Д.Наранцэцэг 96562771 88251453 ХУД-ийн 3-р хороо, Хас банкны хажууд 22, 23 байрны голд
 4 дүгээр хороо /Цэц-до/
Х.Бахытжан 99907927 70049154 ХУД-ийн 4-р хороо, 34-р сургуулийн ар талд
 5 дугаар хороо  /Манал-Үйлс/
Ч.Цэнд-Аюуш 89113814 99908382 ХУД-ийн 5-р хороо, Яармаг 2-р буудал, 5-р хорооны цогцолбор байр
 6 дугаар хороо  /Чанд-Авиа/
Ш.Уранчимэг 99349919 70049197 ХУД-ийн 6-р  хороо,  Нүхтийн 30-р гудамж /Яармаг амбулаторын ард/
7 дугаар хороо /Хашчагнуур/
У.Оюунцэцэг 99630317 88252657 ХУД-ийн 7-р хороо,  Жаргалантын эхний 6 тоот 60-р сургуулийн урд талд
 8 дугаар хороо /Уясах/
Б. Сарантуяа 89017858 91132215 ХУД-ийн 8-р хороо, Жаргалантын эхний 6 тоот 60-р сургуулийн ард талд
9 дүгээр хороо /Аяут/
С.Байгалмаа 89014489 8825183 ХУД-ийн 9-р хороо, Нисэхийн эцэс 107-ийн хашаа, 9-р хорооны зүүн талд
10 дугаар хороо /Амин-тус/
Д.Туул 94595005 88252658 ХУД-ийн 10-р хороо,63-р байрны баруун хойно
 11 дүгээр хороо /Амгалан – Өрх/
Ц. Энхтуяа 98656604 72118229 ХУД-ийн 11-р хороо, Зайсангийн эцэс, Мөнхзайсан 1-42 тоот, 2 давхарт
12 дугаар хороо /Био асралт/ ӨЭМТ
 Д.Нарантуяа 99131560  70492135 ХУД-ийн 12-хороо, Биокомбинат – сод шатахуун түгээгүүрийн хойд талд
13 дугаар  хороо /Туул тосгон/
Б. Одонгэрэл 99287330 70497118 ХУД-ийн 13-р хороо, 144 цэцэрлэгийн зүүн талд
 14 дүгээр хороо /Энх-Амгалан өлзийт/
Б.Сайханцэцэг 88844474 85858433 ХУД-ийн 14-р хороо, Барилга 0-1-1
15 дугаар хороо /Мэнд-Саруул/ӨЭМТ 
Б.Дэлгэрмөрөн 99063478 72703867 ХУД-ийн 15-р хороо 25-р байрны 1-р орцны 2 тоот
16 дугаар хороо /Энх Буянт-манал/ӨЭМТ 
М.Алтанхуяг 89226550 88251586 ХУД-ийн 16-р хороо, Нисэхийн дэнж цогцолбор байр Буянт Ухаа 1 хороололын зүүн хойд талд
   17 дугаар хороо /Амгалант өрх/ ӨЭМТ
 Д.Пүрэвцэцэг 99424216  72728229 ХУД-ийн 17- хороо, Удирдлагын Академи сургуулийн баруун талд 48-р байр
 18 дугаар хороо /Мэндсуруул/ ӨЭМТ
Б. Дэлгэрмөрөн 99063478  72723867 ХУД-ийн 18-р хороо, Оргил рашааны сувилалын чанх ард
19 дүгээр хороо /Мэндсаруул/ ӨЭМТ
Б.Дэлгэрмөрөн 99063478 ХУД-ийн 19-р хороо, 115-р сургуулийн хойно 53-р байр
20 дугаар хороо /Энхтитэм/ ӨЭМТ
 Д.Наранцэцэг 96562771  88251463 ХУД-ийн 20-р хороо, 94б байрны хорооны хажууд
21 дүгээр хороо /Жинст/
Б.Батчимэг 88228683 ХУД-ийн 21-р хороо, Буянт-Ухаа 2-р хороолол
22 дугаар хороо /Амгалан-Өрх/
Э. Нямаа 99959417 72228229 ХУД-ийн 22-р хороо  Цагаан суварга 44-байр 0 тоот
23 дугаар хороо /Цэц-До/
Х.Бахытжан 99907927 70049154 ХУД-ийн 4-р хороо 34-р сургуулийн ард талд
24 дүгээр хороо /Эрдэнэ Энхсаран/
Б.Долгорсүрэн 88012153 70000424 ХУД-ийн 24-р хороо, Вивасити М16 байр
25 дугаар хороо /Энхбуянт-Манал/
М.Алтанхуяг 89226550 88251586 Нисэхийн дэнж цогцолбор байр буянт ухаа 1 хороололын зүүн хойд талд

Мал эмнэлэг

“Гүн тэрэм” Энхбаатар Захирал 99061739
“Туда” Т.Нямсүрэн Захирал 96121001
“Ганган буга” Ч.Оюун Захирал 88805235

Сэргээн засах клиник

Ц.Чанцал Дарга 99099709
Д.Чулуунчимэг Зөвлөх эмч 99722613
Г.Одончимэг Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 93132135
Ж.Должинсүрэн Хүний нөөцийн менежер 93132138
М.Билгүүнзаяа Бичиг хэргийн эрхлэгч 99203191

Хүүхдийн клиник сувилал

Н.Амгаланбаатар Эрхлэгч 99005706
[email protected]
Б.Бат-Үсэг Нягтлан бодогч 98016265
[email protected]
Б.Сүнжидмаа Нярав 99272490
[email protected]
Ч.Оюун-Эрдэнэ Их эмч 95085000
Б.Бадамням Арга зүйч 99214929
О.Туяамаа Хэсгийн ахлагч 88845312
А.Бямба-Од Хэсгийн ахлагч 99127132
Д.Мөнхцэцэг Хэсгийн ахлагч 99045023
Д.Хулан Хэсгийн ахлагч 88082523
Г.Батсайхан Жижүүр 96662583
Ж.Нэргүй Жижүүр 88805852
Э.Пэрэнлэйсамбуу Жижүүр 89993075

Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 В.Мөнх-Эрдэнэ Захирал 99122057
2 Ю.Тосмаа НБЦҮХэлтсийн дарга 99015898
3 Ц.Батмөнх Хог тээвэрлэлтийн хэлтсийн дарга 99098936
4 М.Уртбаяр Тохижилтын хэлтсийн дарга 99160453
5 П.Баасанхүү Ерөнхий нягтлан бодогч 99032458
6 Б.Энхбаатар Бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл хариуцсан мэргэжилтэн 89007821
7 Б.Одбаяр Мэдээлэл технологийн ажилтан 91004050
8 Д.Сумъяадорж Кассын нярав 95871256
9 П.Сувд Тооцооны нягтлан бодогч 99149551
10 О.Марал Захирлын туслах 88461847
11 Б.Цэцэгбадам Тохижилтын хэлтсийн мэргэжилтэн 80315115
12 Б.Ганчимэг Хүний нөөцийн ажилтан 88105116
13 Р.Алтанцэцэг 9,12,16,25-р хороо хариуцсан хяналтын ажилтан 80805479
14 Д.Ганчимэг 10,13, 14,21-р хороо хариуцсан хяналтын ажилтан 80110557

 

Сургууль

Сургуулийн нэр  Захирлын овог, нэр Утас  Хаяг байршил
7-р сургууль Д.Дашдорж 88098801 Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо “Нисэх Буянт Ухаа”
10-р сургууль А.Туяасайхан 80092799 Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо “Биокомбинат”
15-р сургууль Ө.Шүрэнцэцэг 99195436 Хан-Уул дүүрэг  2-р хороо “Тоовангийн гудамж”
18-р сургууль Д.Ган-Уяа 88104193 Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо “Чингисийн өргөн чөлөө”
26-р сургууль О.Одонтуул 91114600 Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо “1-р хэсэг”
32-р сургууль Ч.Ундармаа 88023458 Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо “Зайсангийн ам”
34-р сургууль Р.Өлзийхишиг 98223172 Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо “Арцатын-10”
41-р сургууль И.Батбаяр 88000401 Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо Яармаг 3-р буудал “Наадамчдын гудамж”
52-р сургууль Л.Цэрэнханд 99094586 Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо “Жамъян гүний гудамж”
59-р сургууль Ц.Зул 89045474 Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо  “Өлзийт Барилга 1-1”
60-р сургууль Д.Ариунаа 99167393 Хан-Уул дүүрэг 7-р хороо  “Жаргалант 1-1”
63-р сургууль С.Эрдэнэбаатар 99247571 Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо “Арцатын задгай 18-1”
75-р сургууль Д.Тунгалаг 91915248 Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо “Чингисийн өргөн чөлөө”
89-р сургууль Р.Энхбаяр 88011694 Хан-Уул дүүрэг  16-р хороо “Нисэх Буянт Ухаа”
114-р сургууль Д.Дэлгэрцэцэг 98888991 Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо “Нисэхийн эцэс”
115-р сургууль С.Оюун 99112819 Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо “Ажилчдын гудамж”
 118-р сургууль Б.Хандмаа 99806650 Хан-Уул дүүрэг 8-р  хороо “Наадамчдын зам гудамж”
130-р сургууль Ө.Болормаа 98051818 Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Хурд хороолол “Махатма Ганди гудамж”
135-р сургууль П.Энхбаяр 86135135 Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо “Морингийн даваа”
156-р сургууль Д.Нэргүй 95957175 Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо  “Ногооны 4”
161-р сургууль Б.Балжинням 99091987 Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо “Архивчдын гудамж”
163-р сургууль М.Батнасан 88025797 Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо “Архивчдын гудамж”
165-р бага сургууль Д.Оюунтунгалаг 88043311 Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо 7-р хэсэг
Насан туршийн суралцахуйн  төв Т.Рэгзэдмаа 91111376 Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо “Тохижилт үйлчилгээнийй ХХК” ны 2 давхарт
Аварга  сургууль Б.Бат-Амгалан 99039320 Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Шаравын гудамж,
Алтан босго академи  сургууль М.Ганцэцэг 99093989 Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо Нүхт виллаж
Америк сургууль Д.Оюунсүрэн 11 345359 Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо  Зайсангийн ам
Арвист хангай  сургууль Т.Цэнд-Аюуш 88103384 Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо чингисийн өргөн чөлөө, үйлдэр 50
Бритиш сургууль Г.Энхцэцэг 99097053 Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо, Яармаг. Наадамчдын  зам
Гурван тамир Э.Содгэрэл 99085860 Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо, Гудамж-Наадамчдын зам, Байр-306
Жэт  сургууль Б.Одбаяр 88070584 Хан Уул дүүрэг, 17 дугаар хороо, Тайм скүэр 505
Жэт Тэмүүлэл  сургууль Б.Одбаяр 88070584 Хан Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо Хүүшийн ам, Наадамчдын гудамж
Күнз  сургууль Г.Өнөрсайхан 88109025 Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо, Ар зайсан 91-1
Монгол бизнес  сургууль Н.Дашзэвэг 99191313 Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо Үйлдвэр 2-3 39/1
Монгол Билиг Оюун  сургууль Н.Ундрах 99022082 Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо их монгол улсын гудамж Маршал таун хотхон
Монгол дахь ерөнхий боловсролын Франц сургууль Э.Оюунсүрэн 8606 0129 Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө 28-1
Монгол Эрдэм алдар сургууль С.Цэрэндэжид 99178783 Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо Стадион Оргил, 711
Оном сургууль О.Дашдорж 99192667 Хан-Уул дүүрэг  20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Шаравын гудамж,
Оргил  сургууль Н.Нарантуяа 88002711 Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо Удирдлагын акедимын урд
Орхон Хасү  сургууль Л.Баянжаргал 99118264 Хан-Уул дүүрэг, 20 дугаар хороо, Үйлдвэр /17042/, Шаравын гудамж 10-1-2
Орчлон сургууль А.Ууганбаяр 88887919 Хан-Уул дүүрэг,15-р хороо Стадион Оргил Нийслэл хүрээ Өргөн чөлөө гудамж 67 тоот
Смарт  сургууль н Хэрлэнтунгалаг 95665050 Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо зайсан ХААИС 3-3 хэсэг Чандмань худалдааны төв 2 давхар
Солонго Эс Эф сургууль Б.Энхжаргал 99819099 Хан-Уул дүүрэг 24-р хороо “Наадамчдын зам Хүннүмоллын баруун хойд талд”
Хобби  сургууль Г.Цэлмүүн 99117437 Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Стадион Оргил, Удирдлагын академи-56
Хүмүүн  сургууль Э. Амарзаяа 88026273 Хан -Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсангийн ам, “Хүмүүн” дунд сургууль
Цэлмэг технологи сургууль В. Энхгэрэл 93187171 91100146 Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Шаравын гудамж,
Шинэ зуунбилэг сургууль Б.Энхцэцэг 99113603 Хан-Уул дүүрэг,Туул гол гудамж 19-р хороо,
Шинэ Монгол Харумафүжи  сургууль Н.Өлзийсайхан 88547979 Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо, Наадамчдын зам гудамж, 480А
Шинэ Өнөөдөр  сургууль Д.Баянмөнх 99024658 Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо Технологийн дээд сургуулийн байр
Эрдмийн гүүр элит  сургууль Ө Манлайхүү 89088316 Хан-Уул дүүрэг,17 хороо 17021 Зайсангийн тойруу гудамж 32е байр 1 тоот
Этүгэн сургууль Н.Хүлэгсайхан 99992320 Хан-Уул дүүрэг,19-р хороо “Үйлдвэрчний гудамж ХД 72 байр 00 тоот”
Язгуур сургууль Б.Болортуяа 91113626 Хан-Уул дүүрэг 11 хороо Зайсангийн эцэс Лакшири зайсан виллаж 12/1
АБ сургууль Ч.Ануцэнд 99109501 Хан-Уул дүүрэг,  17-р хороо “Маршал таун 506-р хаус”
Дүүрэн эрдэм сургууль О.Бямбарагчаа 95090931 Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо “Хан Хиллс хотхон 524-01 тоот”
Канад сургууль CD Johnson 8013 2220 Хан-Уул дүүрэг,  18-р хороо, “Хүннү-2222”
Монте роза шүле сургууль Д.Заяабаяр 89963659 Хан-Уул дүүрэг,  23-р хороо, “Арцатын ам, Наадамчдын гудамж”
Нандин горхи сургууль Э.Дэлгэрмаа 952298329 Хан-Уул дүүрэг,  11-р хороо
Номт наран хүмүүнлэг сургууль Н.Номин 99098574 Хан-Уул дүүрэг, 23-р хороо, “Арцатын ам, Наадамчдын зам” 1438, Номт наран хүмүүнлэг сургууль
Номын гялбаа сургууль Б.Алдармаа 99160017 Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо “Үйлдвэр гудамж, 2.1а байр 110 тоот”
Нэст праймери сургууль Г.Төмөрзаяа 99078100  Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо “Их монгол улс гудамж 515 тоот”
ТомЁ сургууль Ц.Дэлгэрцэцэг 99074323 Хан-Уул дүүрэг, 23-р хороо, “Арцатын ам, ТомЁ сургуулийн өөрийн байр”
Хаппинесс сургууль П.Чимэг 91091827 Хан-Уул дүүрэг,  6-р хороо, “Яармаг, (17110) Наадамчдын зам гудамж, 184-2”

Цэцэрлэг

Цэцэрлэг  Эрхлэгчийн овог, нэр Утас  Хаяг байршил
12-р цэцэрлэг Ж.Жавзан 95203690 89983690 Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо “Яармаг наадамчдын зам”
27-р цэцэрлэг Ч.Саранцэцэг 99202400 Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо  “Чингисийн өргөн чөлөө үйлдвэр 2-3” (Ажилчдын соёлын ордон)
28-р цэцэрлэг Т.Сарантуяа 91619298 Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо  “Чингисийн өргөн чөлөө”
29-р цэцэрлэг А.Дэжидсүрэн 80117377 Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо “Наадамчдын гудамж,  Яармагийн 3-р автобусны буудал”
35-р цэцэрлэг П.Лхагвасүрэн 99001788 Хан-Уул дүүрэг 22-р хороо “Заасангийн ХААИС-ийн баруун талд”
41-р цэцэрлэг Д.Эрдмаа 99253461 Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо “Чингисийн өргөн чөлөө гудамж,  ХУД-ийн ЗДТГ-ын урд”
46-р цэцэрлэг Д.Энхбаатар 99137782 Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо “Чингисийн өргөн чөлөө”
49-р  цэцэрлэг Х.Ганцэцэг 88016842 Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо “Наадамчдын гудамж”
53 -р цэцэрлэг Б.Цэнд-Аюуш 88094653 Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо “Чингисийн өргөн чөлөө 120 мянгат”
65-р цэцэрлэг Б.Баярмаа 96091022 Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, 19-р холоолол “Чингисийн өргөн чөлөө”
67-р цэцэрлэг С.Мөнхцэцэг 99793799 Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо “Чингисийн өргөн чөлөө”
71-р цэцэрлэг С.Эрдэнэчимэг 99161499 Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо  “Наадамчдын гудамж,  41 дүгээр сургуулийн зүүн талд”
72-р цэцэрлэг С.Эрдэнэ-Ундрах 93143628 Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 19-р хороолол “Чингисийн өргөн чөлөө”
73-р цэцэрлэг У.Туяацэцэг 99288276 Хан-Уул дүүрэг 7-р хороо  “Яармагийн хуучин эцэс, Жаргалантын Задгай”
121 цэцэрлэг В.Дэлгэрмаа 96656727 Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо “Биокомбинат”
134-р цэцэрлэг С.Гэрэлмаа 99004197 Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо “134 дүгээр цэцэрлэг”
144-р цэцэрлэг Л.Оюунцэцэг 99146340 Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо “Туул тосгон 1-р хэсэг 1, 2, 3
145 цэцэрлэг Ч.Янжиндулам 99972022 Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо “Яармаг Наадамчдын зам-Дээд бодь хийдийн баруун талд”
165-р цэцэрлэг Я.Энхтуул 89210956 Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо  “Барилгачдын-2”
189-р цэцэрлэг Б.Бямбасүрэн 99792565 Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо “Цагдаагийн 2-р хэлтсийн зүүн талд”
190-р цэцэрлэг Б.Батгэрэл 99758432 Хан-Уул дүүрэг 12 хороо “Хабитат тосгон”
209-р  цэцэрлэг Ц.Алтантуул 99136348 Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо “Яармагийн дэнж Сонсголон-1 гудамж”
218-р цэцэрлэг  Л.Нямсүрэн 94098800 Хан-Уул дүүрэг 15-хороо “Рапид харш 5-р байр”
219-р цэцэрлэг О.Энхтуяа 99021127 Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо “Морингийн даваа”
223-р цэцэрлэг Д.Туяа 99087209 Хан-Уул дүүрэг 25-р хороо “Наадамчдын гудамж Буянт-Ухаа 1-р хороолол”
230-р цэцэрлэг С.Батцэцэг 99259446 Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо  “Буянт-Ухаа 1 хороолол,  64-р байрны хажууд”
243-р цэцэрлэг В.Алтангэрэл 98288994 Хан-Уул дүүрэг 25-р хороо “Наадамчдын гудамж”
250-р цэцэрлэг Э.Батнавч 99786141 Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо “Архивчдын гудамж, Буянт-Ухаа 2 хороолол”
290-р цэцэрлэг Т.Бямбахорол 89043051 Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо “Буянт-Ухаа-2 Архивчдын зам гудамж, өөрийн байр”
300-р цэцэрлэг М.Үүрцайх 88086034 Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо Өлзийт
308-р цэцэрлэг А.Ариунаа 91109221 Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо “Арцатын ам, наадамчдын зам”
312-р цэцэрлэг М.Болортуяа 89033218 Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо “Яармагын 1 буудал”
313-р цэцэрлэг М.Мандуул 88724224 Хан-Уул дүүрэг 13 хороо “7 хэсэг Задгай”
322-р цэцэрлэг Г.Лхагважаргал 96118217 Хан-Уул дүүрэг 3 хороо Дэлгэрэх хотхон
324-р цэцэрлэг О.Энхтуяа 99004591 Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо Дүнжингарав гудамж 209-01 тоот
325-р цэцэрлэг О.Энхтуяа 99004591 Хан-Уул дүүрэг 17 дугаар хороо Кинг Товер 120-1 тоот
326-р цэцэрлэг Б.Нямсүрэн 99698400 Хан-Уул дүүрэг 21 хороо Буянт Ухаа 2
336 дугаар цэцэрлэг Т.Болор 88820402 Хан-уул дүүргийн 15 дугаар хороо стадионы хажууд
Азтай зулзаганууд О.Ундрам 99035446 ХУД 15 хороо Стадион Оргил ЧӨЧ 6Д 1
Амила Г.Болорчимэг 89092145 ХУД 4 хороо Арцат ам 1228/1
Амилагийн багачууд цэцэрлэг Ж. Энхтунгалаг 89092121 ХУД 15-р хороо үйлдвэр зайсан гудамж 33 тоот
Амилагийн найзууд Р.Баяраа 99272985 ХУД 3-р хороо Тэлмүүн хотхон 43в байр
Амин-Ирээдүй О. Самбалхүндэв 88089282 ХУД 16-р хороо тайнь 0-16 тоот
Анандболд Баярбаясал цэцэрлэг Б.Энхболор 77201212, 88025737 ХУД 11 хороо Маршал таун кинг тауэр 123-4
Анүүлэн аз жаргал Б.Үүлэнсолонго 99100327 ХУД 19-р хороо, 69А
Багачууд хүслийн ертөнц Б.Гантулга 88106916 ХУД 4 хороо Хүүшийн ам Шүншиг вилла 61б-5,6
Бамбуулай Н.Сарангэрэл 94104125 ХУД 15-р хороо Цэлмэг хотхон 87-33тоот
Баясгалант ертөнц цэцэрлэг П.Батхүлэг 88119867 ХУД 2-р хороо 84-р байр
Болор-Өргөө Л. Болорчимэг 91011149, 94119690 ХУД 11-р хороо цэцэг хотхон 46s 3,4 тоот
Бумбаахай Ж. Оюундэлгэр 88003949, 88102608 ХУД Нисэх 9-р хороо бурхант 16-р гудамж 216 тоот
Бумбардай хүү П.Одончимэг 99195275 Хануул 2 хороо 84-200 тоот
Буурай ээж Л Оюунчимэг 99088050 ХУД 14-р хороо өдзийт
Бяцхан аялагчид Ц. Алтансор 88889901 ХУД 15-р хороо KH aпартмент 6C-1
Бяцхан жет Г.Бумантуяа 99987652 ХУД 4 хороо Белмонте хотхон
Бяцхан Монгол Дөрвөн Улирал Ж.Галбадрах 99022772 88011191 ХУД 15-р хороо, Стадион Оргил, “Жапан Таун” Хороолол, С5 Блок
Бяцхан найзууд С.Энхцэцэг 99193296 ХУД 15-р хороо нархан хотхон 61-31 тоот
Бяцхан сондор нэг Б.Төгсжаргал 88111349, 99117009 ХУД 15-р хороо Жаргалант хотхон зүүн хаалга
Бяцхан Ход Ход Д.Бадруун 99064185 ХУД 11-р хороо зайсангийн тойруу 8
Бяцхан шилтгээн П. Бадамханд 99116530 ХУД 16 хороо Буянт ухаа 2 гудамж 72 тоот
Бөднө С. Ганаа 91917256 ХУД 11-р хороо Дүнжингарав 49
Бөндөөлхөн 1 Р.Батхишиг 99105457 ХУД 7 хороо жаргалант 15-426
Бритиш Б.Одбаяр 88070584 Хан Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо Хүүшийн ам, Наадамчдын гудамж
Гарден багачууд Ц.Гүнсэндорж 99071139 ХУД 4-р хороо Гарден сити хотхон 1103-101
Гурван хөгжил зайсан Д.Юнгэрэн 99112823 ХУД 11-р хороо Хатан туул хотхон 30-1
Гэгээн ертөнц Ч.Ариунтуяа 99997233 ХУД 17-р хороо туулын хөвөө 38-р хаус
Далд Уянга П. Оюунцэцэг 99092841 ХУД 4-р хороо Вива сити хороолол С-13
Дэгдүнэ цэцэрлэг М. Золмаа 80000007 ХУД 11-р хороо их монгол улсын гудамж ривер гарден 319-р байр
Дэлгэрэх цэцэгс С.Одонтуяа 94097088 ХУД 17-р хороо Стадион оргил 711
Жаргалтай жим Г. Цолмонбаяр 99111763 ХУД 4-р хороо Нүхтийн ам Нүхт виллаж хотхон 210/211 тоот
Жаргалтай балчирууд цэцэрлэг Цэнд-Аюуш 99881640 ХУД 1-р хороо Хунгийн хотхон
Жаргалтай ирээдүй цэцэрлэг Н.Отгонбаяр 99785648 ХУД 15-р хороо 23-р байр
Жимсхэн Н. Алтанзул 86005858 ХУД 11-р хороо Зайсангийн гудамж Алтай хаус хотхон 1-р блок
Жогжоохой цэцэрлэг О.Анхбаяр 88118077 ХУД 11 хороо, Женерал таун 205-1-2
Зайсан гэрэлт ордон цэцэрлэг М.Тэмүүлэн 89000573 ХУД 11-р хороо Гэрэлт хотхон 16-2 тоот
Зайсангийн сод хүүхдүүд Б.Индра 95704794 ХУД 2 хороо 105-101, 102
Ивээлийн найзууд цэцэрлэг Б.Хонгормаа 88119307 ХУД 11-р хороо АНАМО ТАУН ХАУС 1 байр
Q кидс прискүүл Ц.Алтансор 88889901 ХУД 11 хороо Тайм скүер 501 тоот
Мазаахаа цэцэрлэг И.Доржсүрэн 88111257 ХУД 3-р хороо Ривер стоун  26б-109
Маргаашийн одод цэцэрлэг Л.Бямбаахүү 99160663 77557705 ХУД 3 хороо Дэлгэр хотхон
Маршалын багачууд цэцэрлэг Д.Одгэрэл 99031280 ХУД 17 -р хороо Маршал 110-1
Миний гэр Д.Дэмбэрэл 99071178 ХУД 17-р хороо Маршал таун, 101 байр, 1 тоот
Миний гэрийн хүүхдүүд Д.Дэмбэрэл 99071178 ХУД 11-р хороо зайсан тэнгэр рашаан гудамж 81/7 тоот
Миний найз Б.Нарантуяа 99100332, 99107008 ХУД 15-р хороо Аос-ны 62-р байр
Нандин багачууд Л. Батдулам 99110409 ХУД, 2-р хороо, Нутгийн Буян хотхон, 37б байр-101 тоот
Нархан үрсийн ордон Ж.Эрдэнэтуул 88114605 ХУД 15-р хороо Гандигийн гудамж нархан хотхон 53-01 тоот
Номин цэцэрлэг Г. Нарангэрэл 99699999 ХУД 3 хороо Номин дэлгүүр
Номт панда Г.Өлзийсайхан 99098470 ХУД 3 хороо Үйлдвэрийн гудамж, Ривер стоун хотхон 24 а байр 110
Нүхт лакшири Д.Жаргал 99062049 ХУД 4 хороо Нүхтийн ам 101 тоот
Олуулаа Б.Туяа 88812944 ХУД Богд Жавзандамбын гудам 8-2#2
Орхоны багачууд М. Ягаан 99116646 ХУД 3 хороо Шаравын гудамж 10-3р байр 101 тоот
Орчлон цэцэрлэг Д.Батмөнх 88011762 ХУД 15 хороо Стадион Оргил
Очхон Ж.Цэндсүх 99102889 ХУД 4 хороо Шинэ өргөө хороолол 611 байр 21-24 тоот
Оюунлаг жаалууд Н. Баярмаа 95950008 ХУД 15 хороо цэлмэг хотхон Туул өргөө 85-р байр
Оюунлаг багачууд П.Мөнхцэцэг 88118015 ХУД 17-р хороо Кинг тауэр хотхон 121-р байр
Сувдан Сондор С.Цэрэндэжид 99178783 ХУД 11-р хороо зайсангийн 7-р хэсэг 14-03 тоот
Сувдхан цэцэрлэг С. Даваасүрэн 99118859, 99675522 ХУД 11 хороо 3 оргил 63-30
Сэргэлэн найзууд М.Мөнхэрдэнэ 86111308 ХУД 11-р хороо Энхжин хотхон 105-1 тоот
Сүзүран Г.Ганцэцэг 89275310 ХУД 4-р хороо Хүүшийн ам 17080 наадамчдын зам гудамж 479-р байр 19
Титэм ордны найзууд Б.Одончимэг 8919-9776 ХУД 7-р хороо Энканто Оранж Таун 2 давхарт
Тугалхан Д.Гантөмөр 99197045 ХУД 19 хороо Шинэ туулын хөвөө хотхон 46-16-18
Төгсбаясгалангийн Гэгээ цэцэрлэг М. Лхагвадорж 99035985 ХУД 11-р хороо Зайсангийн ам
Үнсгэлжин ба долоон одой Б.Бямбаа 99155760 ХУД 4 хороо Viva City N-9
Үнэт бяцхан үрс Д.Булган 77276969, 88242580 ХУД 4-р хороо Вива сити  хороолол Н9
Хүмүүн өргөө Б.Нямаа 99462116 ХУД 11 хороо Зайсангийн ам
Хүүхдийн ертөнц Д. Чулуунцэцэг 99032417 ХУД 19 хороо Туул гол гудамж 83-1
Цэлмэг О.Алтанзул 89299919 ХУД 4 хороо Хан богд хороолол 410 байр
Цэцэгхэн цэцэрлэг Х.Хишигдулам 99196315 ХУД 19 хороо 69Б байр, 115 сургуулийн хажууд
Чогжоохон Э. Ариунжаргал 99797230 ХУД 15-р хороо Рапид харш 21-74 тоот
Шинэ төгөл Н.Наранхүү 99094864 ХУД 11 хороо их монгол улсын гудамж шинэ төгөл цэцэрлэг 515
Шинэ идэр Н.Цэен 94081421  ХУД 16 хороо 3-107
Шинэ гэр цэцэрлэг Х.Азжаргал 95952466 ХУД 11 хороо буддависта хотхон 805 байр
Шидэт хаант улс Д.Чимэдцэрэн 89189045 ХУД 3 хороо Харвист хангай сургуулийн 1 давхарт
Шүүдэр С.Бат 99118484 ХУД 2-р хороо чингисийн өргөн чөлөө 36 байр
Эко  гэр цэцэрлэг Б.Солонго 99111521 ХУД 11 хороо маршал гүүр баруун талд тайм скуар хотхон 501р байр
Этүгэн Г. Энхтүвшин 99855197 ХУД 19 хороо Үйлдюэрийн 72а байр
Элит ХУД Я. Баасанхүү 80611191 ХУД 17-р хороо Ханкис хотхон 521 р байр
Эрдэнэсийн авдар Б. Жаргалтуяа 99219920 ХУД 9 хороо 15 байр 553 тоот
Энхрий найзууд Л Оюунчимэг 99088050 ХУД 4-р хороо ханбогд хороолол
Энхрийхэн үрс Т.Болор-Эрдэнэ 99112788 ХУД 3-р хороо 53-р байр 3 тоот
Эрхий мэргэн Д.Энхгэрэл 89004548 ХУД-ийн 18-р хороо Их Монгол Улсын гудамж Хүннү 2222 хороолол

“Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ

Албан тушаал Нэр Утас
1 Захирал Ц.Цогтсайхан 99996111
2 Нягтлан бодогч Ж.Пүрэвсүрэн 99841441
3 Хүний нөөц, бичиг хэрэг С.Уянга 99846882
4 Нярав Н.Баярсайхан 98012255
5 Баазын дарга Н.Довчиннямбуу 94935036
6 Хороо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ж.Баяржаргал 99785395

Эко хотын тээвэр ААТҮГ

Овог Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
УДИРДЛАГА
Ц. Чинзоригт Захирал 99108750
Менежер
ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС
Э. Эрдэнэчимэг Нягтлан бодогч 99055727
Н.Долгорсүрэн Хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтан 80123030
Ш.Оюунжаргал Нярав 89080307
Э.Номин-Эрдэнэ ТУЗ-ийн нарийн бичиг 80046451
Л.Цэнджав Үйлчлэгч 89921220 99291220
ХОГ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЭЛТЭС
Д.Ганболд Баазын дарга, механик 94110739
Б.Ууганбаяр Гэрээний ахлах мэргэжилтэн 88063425
С. Билгүүн Технологи хяналтын ахлах мэргэжилтэн 99754849
С. Одгэрэл Гэрээний мэргэжилтэн 88281908
С. Ганбаатар Засварчин 89158670
Б. Пүрэвдорж Засварчин 80963456

Хан-Уул зам засвар арчлалт ОНӨААТҮГ

Овог нэр Албан тушаал Утас
Ц.Ган-Эрдэнэ Захирал 88114503
Б.Мөнхбаяр Менежер 96911028
М.Оюунболд Дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 99089366
М.Батхүү Ахлах инженер 99679495
Э.Төгөлдөр Замын инженер 80073316
Ү.Бямбажаргал Замын инженер 86860194
Г.Анхбаяр Материалын инженер 88126021
Г.Галдандорж Механик инженер 88128949, 95540055
Ө.Мөнхжаргал Геодизийн инженер 88806911, 99920425
Г.Золжавхлан ХАБЭА мэргэжилтэн 88066292
Ц.Эрдэнэбаяр Зам талбайн мэргэжилтэн 80111585
С.Энхжавхлан Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99516171
З.Долгормаа Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн 91014656
Ч.Энхтулга Төсөвчин 99181160
Д.Нямлхагва Нягтлан бодогч 94119631
А.Азжаргал Нярав 91676794, 85653120
Б.Баярцэцэг Захирлын туслах 99964943, 95456588
Б.Сувд Архив, бичиг хэргийн ажилтан 99822303

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГазар Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв-10

Г.Гантулга Дарга 99101816
[email protected]
А.Эрдэнэ-Ундрах Ахлах инженер 89697923
[email protected]
Б.Жавзандулам Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99053606
[email protected]
Ш.Чанцал Ахлах нягтлан бодогч 99031333
[email protected]
А.Алтансарнай Бичиг хэрэг, архивын ажилтан 88008390
[email protected]
П.Дэлгэрцэцэг Орлогын нягтлан бодогч 99032209
[email protected]
Н.Түгж Дулааны хангамжийн инженер 88008390
[email protected]
Б.Дашдондог Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжилтэн 99456666
[email protected]
Н.Болор-Эрдэнэ Усан хангамжийн инженер 99182106
[email protected]
З.Ганхуяг Цахилгааны инженер 99035570
[email protected]
Ц.Наранхүү Засвар үйлчилгээний 1-р хэсгийн инженер 99063206
[email protected]
Н.Мөнхтулга Засвар үйлчилгээний 2-р хэсгийн инженер 88332418
[email protected]
Г.Удбал Засвар үйлчилгээний 3-р хэсгийн инженер /Нисэх хэсэг/ 95633170
 Ж.Энхмэнд Засвар үйлчилгээний 4-р хэсгийн инженер  89117175

Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордон

              

ОВОГ НЭР АЛБАН ТУШААЛ УТАСНЫ ДУГААР
1 Т.Батболд Дарга 92113208
2 Б.Долгор Ерөнхий нягтлан бодогч 88565767
3 Д.Шинэ-Од Хүний нөөц, сургалт хариуцсан ажилтан 99053974
4 С.Амгалан Нярав 99002558
5 О.Солонго Зохион байгуулагч 88189609
6 Х.Сумьяабаатар Номын сангийн бүртгэгч 86861515
7 Б.Эрдэнэбаяр Хөгжмийн техникч 88832123
8 Ц.Цэрэнбямба Морин хуур хөгжмийн багш 99707307
9 О.Идэрбат Морин хуур хөгжмийн багш 88009943
10 Т.Эрдэнэтуяа Төгөлдөр хуур, Ёочин хөгжмийн багш 80118720
11 Я.Энхцэцэг Төгөлдөр хуур, Ятга хөгжмийн багш 88077069
12 С.Нямгэрэл Төгөлдөр хуур хөгжмийн багш 85072211
13 Ц.Мандахзул Бүжгийн багш 95570137
14 Д.Энхболор Хөгжимчин 99089137
15 Г.Баясгалан Ахлах номын санч 99047822
16 Г.Хурц Жижүүр 88009250
17 Х.Хүрэлбаатар Жижүүр 88307953
18 Б.Тайванжаргал Жижүүр 85020902
19 Л.Түмэндэмбэрэл Үйлчлэгч 95650351
20 О.Ууганжаргал Үйлчлэгч 89828504
21 Б.Сүглэгмаа Үйлчлэгч 99480928

Эко Ахмадын сувилал

Албан тушаал Ажилтнуудын нэрс Утасны дугаар
1. Захирал С.Батхишиг 99184436
2. Ахлах зохион байгуулагч Ц.Өнөрбат 99189090
3. Хүний нөөц, архив, бичиг хэргийн ажилтан Г.Бүжинлхам 97007090
4. Нягтлан бодогч Р.Зоригоо 88049080

5.

Нярав Ч.Балжинням 94948089
6. Сургалтын арга зүйч Н.Эрдэнэчулуун 99122276

7.

Эмч Д.Марал 88820555
8. Соёл, олон нийтийн ажилтан Д.Зоригтбаатар 99257640
9. Соёл, олон нийтийн ажилтан Б.Мөнхномин 80609988
10. Бүртгэл мэдээллийн ажилтан П.Маналжав 88731422
11. Цахилгаанчин Л.Сайнбилэг 88091306
12. Цахилгаанчин Б.Хад-Очир 89011241
13. Сантехникийн ажилтан Б.Баттулга 99197527
14. Сантехникийн ажилтан Д.Түмэнжаргал 94262055
15. Үйлчлэгч Ш.Батцэцэг 88055360
16. Үйлчлэгч Ц.Нарантуяа 86068091
17. Гэрээт ажилтан Б.Бямбадорж 88712214
18. Гэрээт ажилтан Ц.Жүгдэрнамжил 99269335,91815162

Улаан загалмайн хороо

Э.Наранчимэг Дарга 99710966
О.Ариунболд Арга зүйч, нягтлан бодогч 86381155
94430435
Э.Алтанзул  Арга зүйч, бичиг хэрэг 99757403

Хан-уул дүүргийн Прокурорын газар

1 О.Алтангэрэл Дүүргийн Ерөнхий прокурор
2 Б.Чинбат Орлогч прокурор
3 Б.Гипэлмаа ХБМБАХТ Ахлах прокурор
4 Х.Эрдэнэтуяа ХБМБАХТ Ахлах прокурор
5 Н.Оюунцэцэг ЗХБАХТ Ахлах прокурор
6 Д.Туяа ШТТ ажил хариуцсан Ахлах прокурор
7 Х.Жанибек ЯЭАТХ хариуцсан Ахлах прокурор
8 Б.Алтанцэцэг ХҮДШ хариуцсан Ахлах прокурор
9 З.Энхмаа Тамгын хэлтсийн дарга
10 Жижүүр утас 341454

Баянгол,Хан-Уул,Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар

Нэргүй Тамгын газрын дарга 99142024