2017 оны 11 сарын 08-ны өдөр               Дугаар А/366               Улаанбаатар хот


Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/471 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1.Тус дүүргийн 1, 15 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд шаардлагатай  багаж,тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.Үүнд:

Дарга:                                                              Хууль зүйн тасгийн дарга

            Нарийн бичгийн дарга:                                  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн

                                                                                    бараа материал хариуцсан ажилтан

            Гишүүд:                                                           Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн

                                                                                           дарга

                                                                                    Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт

                                                                                     шинжилгээний хэлтсийн дарга

                                                                                     Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн

                                                                                      Авто засвар, үйлчилгээ хариуцсан

                                                                                      мэргэжилтэн

           2.Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээг яаралтай зохион байгуулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо /Ч.Байгаль/-нд үүрэг болгосугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                       Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

4907
5296
67588
6495679

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc