2018 оны 03 сарын 21 ны өдөр                        Дугаар A/98                Улаанбаатар хот


 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хэсгийг нэгдүгээр, дэд ажлын хэсгийг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
  2. Хариуцсан ажпын чиглэлээр үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан ажлын хэсэгт танилцуулахыг дэд ажлын хэсгийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

  3. Дээрх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, өндөр түвшинд зохион байгуулж, ажиллахыг Ажлын хэсгийн ахлагч /А.Амартүвшин/-д үүрэг болгосугай.


ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

2980
3893
122995
7092093

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc