2018 оны 05 сарын 23 өдөр                     Дугаар A/144                          Улаанбаатар хот

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

            Монгол улсын Засаг захиргааны, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.17 Боловсролын тухай хуулийн 31.1.1 дэх заалт, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчидөд боловсролын баримт бичиг олгох тухай 2008 оны 112 дугаар тушаал, Сангийн сайдын 2012оны 239 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хуралын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 тогтоолоор батлагдсан нийслэл дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн төлөвлөлт зориулалт, зарцуулалт гүйцэтгэлийг тооцох журам-ыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2017-2018 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн шалгалтыг зохион байгуулах, төгсөгчдөд боловсролын бичиг бүрэлдэхүүнийг хавралтаар баталсугай.
  2. Төгсөлтийн шалгалтыг чанарын өндөр хэмжээнд зохион байгуулах, боловсролын бичиг баримтыг хууль, тогтоомжийн дагуу олгож ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Ж.Отгонхорлоо/, дүүргийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын захирлуудад үүрэг болгосугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                         Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1209
21449
139063
7108161

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc