2018 оны 09 сарын 17-ны өдөр      Дугаар А/301              Улаанбаатар хот

 

2018 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажил зохион

байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

 

Монгол Улсын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Цэргийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4, Засгийн газрын 2017 оны мн/213 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/860 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 1. Дүүргийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч бэлтгэлээр халагдсан байлдагч, түрүүчийг хүлээн авах, цэргийн жинхэнэ албанд иргэдийг татар гэрээт цэрэг элсүүлэх ажлыг 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд тус тус зохион байгуулсугай.
 2. Цэрэг халалт, татлагын ажилд шаардагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газраас батлагдсан төсвөөс гаргахыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар /Б.Энхболд/-т, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /М.Цогзолмаа/-т тус тус зөвшөөрсүгэй.
 3. Дүүргийн Цэрэг татлагын товчооны дарга /Б.Энхболд/-д Даалгах нь:

  а/ Дүүргийн цэрэг татлагын товчооны гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг тогтоон цэрэг халалт, татлагын ажилтай холбогдолтой хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг сурталчлан, тухайн ажлыг гүйцэтгэх онцлогийн талаар зааварчилгаа өгч, цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулж гүйцэтгэлтэнд нь хяналт тавьж ажилласугай.

  б/ Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, залуучуудыг цэргийн жинхэнэ албанд тэнцүүлэн авч, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас өгсөн даалгаварыг бүрэн биелүүлэх талаар удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласугай.

  в/ Гэрээт цэрэгт элсүүлэх болон цэрэг халалт, татлагын ажлын явцад хяналт тавьж, цэрэг татлагын товчооны ажлын талаар байгууллага иргэдээс гаргасан санал, гомдол маргаантай асуудлыг хуулийн дагуу эцэслэн шийдвэрлэж, буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцон ажилласугай.

  г/ Батлан хамгаалах тухай хуулиудад заагдсан орон нутгийн төрийн захиргааны албан тушаалтан, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн эрх баригчид, иргэдийг хүлээх үүрэг, хариуцлагыг сурталчлан ажилласугай.

 4. Цэрэгт татагдагчдыг тээвэрлэх автрмашины техникийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг шалгалт хийж, жолооч нарын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар шаардлагатай арга хэмжээ авах, татагдагсдыг цэргийн төв дамжинд хүргэх тусгай тоноглолтой тээврийн хэрэгслийг гарган ажиллуулахыг Замын Цагдаагийн тасаг /дэд хурандаа Н.Хангарьд/-т үүрэг болгосугай.
 5. Цэргийн жинхэнэ албан хугацаа дуусгаж, бэлтгэлээр халагдан ирж байгаа цэргийн үүрэгтнийг хүлээн авч, ажлын байранд зуучлах, мэргэжил олгох төрөл бүрийн сургалтад хамруулах талаар бололцоотой арга хэмжээг авч ажиллахыг дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс /Б.Бадамсүрэн/-т үүрэг болгосугай.
 6. 18-25 насны цэргийн жинхэнэ албанд татагдах залуучуудыг иргэний цахим үнэмлэхтэй хугацаат цэргийн албанд тэнцүүлэн татах, баримт бичгийн зөрчлийг арилгах арга хэмжээний хүрээнд иргэний баримт бичгийн зөрчил бүхий иргэдийн судалгааг хороо бүрээр гаргуулан, төрийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулахыг дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс /С.Оюун-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай.
 7. Цэрэг татагдагсдад эрүүл мэндийн үзлэг явуулах байрыг дүүргийн ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургуулийн байранд зохион байгуулан цэрэг татлагын өдрүүдэд шаардлагатай өрөө, танхимыг чөлөөлч, шаардлагатай техник хэрэгслээр бүрэн хангаж ажиллахыг 34 дүгээр сургууль /Р.Өлзийхишиг/-д үүрэг болгосугай.
 8. Нарийн мэргэжлийн эмч, сувилагч нарыг сонгон авч, холбогдох зааварчилгаа өгч, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган, шаардлагатай эм, эмнэлэгийн багаж төхөөрөмжөөр хангаж, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай үзүүлж, байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Эрүүл мэндийн төв /Э.Бодьцэцэг/-д үүрэг болгосугай.
 9. Цэрэг халалт, татлагын үед нийгмийн хэв журмыг сахиулах, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, цэргийн жинхэнэ албанд татах тухай зарлан дуудах хуудас аваад тогтоосон хугацаанд заасан байранд ирээгүй цэргийн үүрэгтнийг эрэн сурвалжилж татлаганд бүрэн хамруулах, хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулж, гэмт хэргийн учир шалгагдаж байгаа иргэдийн судалгааг хороо бүрээр гарган Цэрэг татлагын товчоонд ирүүлэхийг Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс /хурандаа С.Хүрэлбаатар, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс /хурандаа Н.Батбаяр/ нарт үүрэг болгосугай.
 10. Цэрэг татлагын байрыг түшиглэн “Иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх байр”-аар үйл ажиллагаагаа сурталчлах ажлыг зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосугай.
 11. 2018 оны Цэргийн бүртгэлээр бүртгэгдсэн 18-25 насны цэргийн үүрэгтнийг цэрэг татлаганд бүрэн хамруулан оролцуулахыг хороодын Засаг дарга, хороо хариуцсан хэлтэс, албадын дарга нарт үүрэг болгосугай.
 12. Цэрэг татлагын товчооны бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
 13. Цэргийн жинхэнэ албанд татагдагсдын нэрсийг жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
 14. Цэрэг татлага явуулсан дүн мэдээг татлага дууссан өдрөөс 3 хоногийн дотор Нийслэлийн Цэрэг татлагын товчоонд хүргүүлэхийг үүрэг болгосугай.
 15. Цэрэг татлагын ажлыг байнгын удирдлагаар хангаж ажиллаж, дүнг илтгэхийг Цэрэг татлагын товчооны дарга /Б.Энхболд/-д даалгасугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

 

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3974
24890
119555
8065389

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc