2019 оны 02 сарын 01-ний өдөр                 Дугаар А/35                Улаанбаатар хот

 

Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт

оруулах тухай

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2015 оны Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм-ийн 1.2, 3.3 дахь хэсгийг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Дүүргийн  Эмнэлэг  хөдөлмөрийн  магадлах комиссын төрөлжсөн мэргэжлийн эмч сонгон шалгаруулах удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.

            2. Төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг танилцуулж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Л.Жавзандулам/-т үүрэг болгосугай.

            3. Энэ захирамж батлагдсантай холбогдуулан тус дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/353 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосугай.

 

                        ЗАСАГ ДАРГА                                             Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

3100
3931
123115
7092213

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc