2019 оны 02 сарын 18-ны өдөр      Дугаар А/46                Улаанбаатар хот

 

Улс, нийслэл болон орон нутгийн төсвийн

орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим

арга хэмжээний тухай

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.8, 23.9, 41 дүгээр зүйлийн 41.1, 41.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Улс, нийслэл, дүүргийн төсөвт төвлөрч буй төсвийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэх, урьд оны болон тайлант оны дутуу төлөлтийг барагдуулах ажлыг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 25-ны өдрийг дуустал хугацаанд зохион байгуулах салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

                2. Улс, нийслэл болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг байгууллагуудын татвар,  газрын төлбөрийн урьд оны болон тайлант оны дутуу төлөлтийг барагдуулах чиглэлээр холбогдох орлого бүрдүүлэгч мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /М.Цогзолмаа/, Татварын хэлтэс /Д.Бадам/, Газрын алба /Д.Ган-Эрдэнэ/-нд тус тус даалгаж, зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

  3. Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж, явц үр дүнг тухай бүр дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж байхыг Засаг даргын нэгдүгээр орлогч Г.Батсайханд үүрэг болгосугай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАСАГ ДАРГА                                               Ж.АЛДАРЖАВХЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                     

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

1391
21541
139245
7108343

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc