2019 оны 10 сарын 09-ний өдөр           Дугаар А/350                Улаанбаатар хот

 

Хан-Уул дүүргийн 1,15 дугаар хорооны орон сууцны

хороолол хотхон дундах зам засвар, тохижилтын

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 138 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжүүлэх Хан-Уул дүүргийн 1, 15 дугаар хорооны орон сууцны хороолол хотхон дундах зам засвар, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

             Үнэлгээний хорооны дарга                         Б.Энхболд                      

                                     Засаг даргын Тамгын газрын дарга

            Гишүүд:                                                          Э.Баатарсүрэн  

                                                                       Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт нийтийн

                                                                       Аж ахуйн хэлтсийн Нийтийн аж ахуйн асуудал

             хариуцсан мэргэжилтэн    

                                                                                    Т.Батнасан     

                         Засаг даргын Тамгын газрын Аж ахуйн тасгийн

                                                                        Бараа материал хариуцсан ажилтан

                                                                                    Д.Аюуш   

                                                                        Иргэний төлөөлөл /5 дугаар хорооны иргэн/

            Нарийн бичгийн дарга                                              М.Хонгор

                                                                        Худалдан авах ажиллагааны албаны

                                                                        Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

            2.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлыг зохион байгуулах Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажиллахыг Үнэлгээний хорооны дарга /Б.Энхболд/-д үүрэг болгосугай.

            3. Сонгон шалгаруулалттай холбогдолтой баримт бичгээр архивын нэгж бүрдүүлж, холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн өгөхийг Худалдан авах ажиллагааны алба /Т.Улсболд/-д даалгасугай.

            4. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/180 дугаар захирамжийн хавсралтаар баталсан төсөл, арга хэмжээний жагсаалтын 1-дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                        ЗАСАГ ДАРГА                                                           Ж.АЛДАРЖАВХЛАН

Шинэ мэдээ

Эрэлттэй мэдээ

Хэрэглэгчийн хандалт

308
0
117130
7086228

ХӨГЖҮҮЛСЭН: cloudnetwork llc