-10.9 C
Ulaanbaatar
2021/12/08 [04:57:40]
Хан-Уул
Тендерийн нээлт

СПОРТЫН ЦОГЦОЛБОРЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТАД САНАЛАА ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

СПОРТЫН ЦОГЦОЛБОРЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТӨСӨВ

БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

 ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТАД САНАЛАА ИРҮҮЛСЭН

ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

          Хан-Уул дүүргийн 2021 оны төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих  Спортын цогцолборын зураг төсөл, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ ХУДХААА/202101021 дугаартай тендерийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг 2021.10.12-ны өдрийн 11 цаг 30 минутад Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) хаягаар дараах аж ажуй нэгжүүд саналаа ирүүлсэн байна. Үүнд:

Д/Д Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчийн нэр
1 “ХАТАНБААТАР” ХХК
2 ” АЛТАЙН ГАЗРЫН ХҮЧ” ХХК
3 “ДӨРВӨНГҮН” ХХК
4 “ЗУРАГТӨСӨЛ КОНСАЛТИНГ” ХХК
5 “АНГА ТРАНС” ХХК
6 “АЛТАНДУУЛГА ХАУС” ХХК
7 “ИТГЭЛИЙН ХАД” ХХК
8 “ЗУУНЫ ГҮҮР” ХХК
9 “КЛАССИКХАУС” ХХК

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА