13 C
Ulaanbaatar
2022/07/04 [04:26:55]
Хан-Уул

МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТАЛБАЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРВАСТ ТАРИХ УЛИАС, ХАЙЛААС НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДХААА/202204080-ЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
     МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ ТАЛБАЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРВАСТ ТАРИХ УЛИАС, ХАЙЛААС НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДХААА/202204080-ЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА. №...

“МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ТАРИХ МОД, БУТ НИЙЛҮҮЛЭХ /12, 13, 14 ДҮГЭЭР ХОРОО/ ХУДХААА/202204082 ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Tender
“МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ТАРИХ МОД, БУТ НИЙЛҮҮЛЭХ /12, 13, 14 ДҮГЭЭР ХОРОО/ ХУДХААА/202204082 ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН...

“МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ ТАЛБАЙ БОЛОН ХОРООДОД ТАРИХ МОД, БУТ НИЙЛҮҮЛЭХ ХУДХААА/202204083 ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Tender
“МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ ТАЛБАЙ БОЛОН ХОРООДОД ТАРИХ МОД, БУТ НИЙЛҮҮЛЭХ ХУДХААА/202204083 ТЕНДЕРИЙН ҮР...

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ЗАМ, ТАЛБАЙ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ (19, 20 ДУГААР ХОРОО) АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ЗАМ, ТАЛБАЙ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ (19, 20 ДУГААР ХОРОО) АЖЛЫН...

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН БАРИЛГЫН ДУЛААЛГА, ФАСАД ЗАСВАР (20 ДУГААР ХОРОО)-ЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН БАРИЛГЫН ДУЛААЛГА, ФАСАД ЗАСВАР (20 ДУГААР ХОРОО)-ЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ...

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ЗАМ, ТАЛБАЙ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ (1, 2, 3 ДУГААР ХОРОО) АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ХОРООЛОЛ ДУНДАХ ЗАМ, ТАЛБАЙ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ЗАСВАР ТОХИЖИЛТ (1, 2, 3 ДУГААР ХОРОО)...

ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 200 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ /НИСЭХИЙН БҮС/ ХУДХААА/202101002 ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН

Tender
ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ ГЭРЭЭНИЙ  НӨХЦӨЛТЭЙ ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 200 ОРТОЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ /НИСЭХИЙН БҮС/ ХУДХААА/202101002 ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН  ...