Хан-Уул

НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ ЗАСВАР, ХУДХААА/202307084-ЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
2024.01.03                                                                                                           Улаанбаатар хот  Багц-1 Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил № ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ҮНИЙН САНАЛ ШАЛГАРСАН ЭСЭХ...

ЧИНГИСИЙН ХҮРЭЭНИЙ АВТО ЗАМААС ЭКО АХМАДЫН СУВИЛАЛ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН АЖИЛ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН ГАРЛАА

Tender
ЧИНГИСИЙН ХҮРЭЭНИЙ АВТО ЗАМААС ЭКО АХМАДЫН СУВИЛАЛ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН АЖИЛ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН...

480 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН ХОЛБОЛТЫН ЗУРАГ, ТӨСӨВ, ХУДХААА/202309109 ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА          

Tender
480 ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН ХОЛБОЛТЫН ЗУРАГ, ТӨСӨВ, ХУДХААА/202309109 ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА                                                                                                                          2023.12.08  № Зөвлөхийн нэрс Техникийн...

АВТОБУСНЫ БУУДАЛ, ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ (13, 16 ДУГААР                                ХОРОО), ХУДХААА/202307105 ДУГААРТАЙ ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА 

Tender
АВТОБУСНЫ БУУДАЛ, ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ (13, 16 ДУГААР               ...