Хан-Уул

Айцын аманд тарих мод, бут худалдаж авах /14 дүгээр хороо/ худхааа/202303074 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үр дүн гарлаа.

Tender
№ ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ҮНИЙН САНАЛ ШАЛГАРСАН ЭСЭХ ТАЙЛБАР 1 Бүрэнхаан Санжаа ХХК 69,490,000 Шалгараагүй 14.1.2 Монгол улсын, эсхүл...

41 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ” НХААГ/2022091979 АЖЛЫН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
№ ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ҮНИЙН САНАЛ ШАЛГАРСАН ЭСЭХ ТАЙЛБАР 1 Интерворлд ХХК 45,804,000₮ Шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн  нөхцөл шаардлагыг хангасан ХАН-УУЛ...

41 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ” НХААГ/2022091978 АЖЛЫН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
№ ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ҮНИЙН САНАЛ ШАЛГАРСАН ЭСЭХ ТАЙЛБАР 1 Интерворлд ХХК 38,390,000₮ Шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн  нөхцөл шаардлагыг хангасан ХАН-УУЛ...

35 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 1, 2 ДУГААР БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ, НХААГ/2022091976 АЖЛЫН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
№ ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ҮНИЙН САНАЛ ШАЛГАРСАН ЭСЭХ ТАЙЛБАР 1 Интерворлд ХХК 45,804,000₮ Шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн  нөхцөл шаардлагыг хангасан ХАН-УУЛ...

28 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТҮРЭЭСИЙН БАЙРНЫ ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ, НХААГ/202208603 АЖЛЫН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН ГАРЛАА.

Tender
№ ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР ҮНИЙН САНАЛ ШАЛГАРСАН ЭСЭХ ТАЙЛБАР 1 Интерворлд ХХК 24,574,000₮ Шалгарсан ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн  нөхцөл шаардлагыг хангасан ХАН-УУЛ...