Хан-Уул
Нэмэлт

Хан-Уул дүүрэгт соёл, урлаг бодлогын чиглэлийн албаныхан ажиллалаа

Соёлын тухай хууль, “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн холбогдох заалт болон бусад бодлогын бичиг баримтад заасны дагуу нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад зориулсан “Соёлын эрхийн бичиг”-ийн тандалт судалгааг Соёлын яам нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас хамтран хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Энэхүү тандалт судалгааг дүүргүүдэд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Соёлын дэд сайд М.Батбаяр яам, нийслэлийн холбогдох албаны

хүмүүстэй Хан-Уул дүүрэгт ажиллалаа.

Энэхүү тандалт судалгааг дүүргүүдэд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Соёлын дэд сайд М.Батбаяр яам, нийслэлийн холбогдох албаны

хүмүүстэй Хан-Уул дүүрэгт ажиллалаа.