Хан-Уул

Нийтлэгч : Mijid0925

Зорилтот иргэдийн дунд эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо, нийгэм, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. /2023.10.27/

Mijid0925
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн төв, Улаан загалмайн хороо, Сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэг, “Өлзийт...